Nyheter MDTV Forum Om Doner

USA: Åtte av ti velgere mener landet er på vei ut av kontroll

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/06/usa-atte-av-ti-velgere-mener-landet-er-pa-vei-ut-av-kontroll/

Gitt begivenhetene de siste ukene er det ikke så rart at et flertall av velgerne i USA mener at landet er i ferd med å spinne ut av kontroll. Det som er overraskende er at hele 80 prosent, åtte av ti, mener dette. Det går fram av en meningsmåling som er gjennomført av NBC News…

5 Likes

Det forutsetter selvfølgelig at en tar dagens økonomikk for god fisk. Det er det ingen grunn til å gjøre.

2 Likes

I følge de to neste 5 års planene (den såkalte 10 års planen) til økonomiministeriet i steigan.no vil det gå slik

Det er et veldig forsiktig anslag?

Kinas økonomi er størst ut fra kjøpekraft. Kinas produksjon av stål er halvparten av verdens-produksjonen, ti ganger større enn USA’s. Kina produserer åtte ganger flere fagfolk innen STEM enn USA. Fire største bankene i verden er kinesiske.

Kina håndterer korona-viruset uendelig mye bedre, mer effektiv og presist, enn hva USA gjør. USA bekrefter fortsatt nå i juni omlag 20 000 nye tilfeller hver dag. Kina derimot hadde full kontroll på sykdommen i løpet av februar. Det betyr at Kina har kunne gjenåpne og normalisere produksjonen mye fortere.

Kina håndterer økonomisk krise-hjelp mye bedre enn USA. Mer presist og behovsprøvd. USA pøser ut med penger til overklassens bedrifter, slik de har gjort siden krisen 2008. Det virker ikke og skaper heller sosial splid.

USA’s økonomi er i kraftig fall nå. 4,8% tilbake i første kvartal, og trolig mer enn 50% tilbake i andre kvartal. 40 millioner amerikanere er blitt arbeidsledige. USA ligger ikke an til å få økonomien i gang igjen.

Kina derimot, etter tilbakegang i Q1, har økonomien i gang igjen og ligger an til å få vekst i forhold til 2019.

Kina har ikke kostbare kriger i noe land. USA har kostbare kriger og militær aktivitet i mange land.

USA blir rammet av oljepriskrigen drevet av Saudi Arabia, i tillegg til fallende etterspørsel på olje. Bare en av tre oljerigger i USA produserer nå olje i forhold til mars 2020.

USA har ikke et kommunistisk parti. Et parti av og for folket med langsiktige ambisjoner. Et kommunistisk parti der alle kan delta. – Derfor har de ikke kontroll!

Med økonomiske sanksjoner og konflikt med nesten alle land, med generell urealisme der alt er fake, med alle kriser, med økonomisk form som ligner uland, så tror jeg USA skal være heldig om de er største økonomi utgangen av dette år.

3 Likes

Ti år?!?
Det vil gå mye raskere enn som så, den økonomiske kollapsen startet allerede i 2008 og har bare fortsatt siden da. Det som skjer nå er sluttspillet, og det er kun ønsketenking at det skal ta ti år.
Kollapsen har absolutt ingenting med Kina å gjøre, men alt med USA og den korrupte eliten sine herjinger.
2 Likes

Vestens elite er som bonden som inviterer sine venner på fest for å spise opp såkornet. Det kan virke som kollapsen er ønsket

1 Like

Bedre og bedre…?
Trumps håndtering har vært rimelig. Kinas håndtering skaper varige konflikter.
Lockdown har skapt større problemer enn viruset selv, spesielt i Kina. Nå kan vi snakke om lockdown-sosialisme … eller virusgalskap.

Ekonomisk översikt 4 maj 2020.

Höjda priser på samhällsservice som vatten, el och teletjänster. Tätt mellan avbrotten i systemen. Begränsade uttag från bankerna. Fler och fler som förlorar sina jobb. En valuta som rasat i värde. Libanons ekonomi är i nästan fritt fall, med hot om statsbankrutt och skriande behov av internationella krislån.

RT oppgir at “credit card debt” er på størrelse med $1 trillion.

Det betviler jeg sterkt
USA GDP 2018 = $20,5 trillion
Private debt vs. GDP 2018 = 196%
Dvs. 2018 var privat gjeld $40 trillion

Storbritannia har mest gjeld med GDP * 6.5

Ben Swann følger opp med å fortelle oss at beskrivelsen overfor fra RT er “dekkende”.
La oss ikke glemme at RT er også progressive … eller junk på norsk

1 Like

Alt dette; både den overraskende nesetellingen fra WSJ og oppsummeringen fra finnen Hellevig, er entydige og viser klare tendenser i økonomien.

USA har et voldsomt krigsbudsjett, i egenskap av å spille verdenspoliti, og det kan bli vesentlig vanskeligere fra godt nede i grøfta. Dette med militære utgifter slår meg som en større sak enn mange tenker over:

I etterkrigstiden var det to land som skilte seg svært fordelaktig ut når det gjaldt økonomisk vekst; nemlig Tyskland og Japan. Tyskland kom seg utrolig raskt gjennom gjenoppbyggingen, og Japan kom utrolig raskt inn i rollen som verdens sentrum for forbrukerelektronikk og andre teknologiske nyvinninger.

Det som var felles for disse to; i motsetning til de fleste andre land, var at de ikke hadde militære utgifter av betydning, og derfor kunne investere og utvikle seg på de kommersielle feltene, på en helt annen måte enn de landene som var direkte involvert i den Kalde krigen.

Selvsagt hadde begge disse landene en høyt utviklet teknologisk industri allerede før krigen, og store deler av denne kompetansen var intakt, selv om Tyskland mer enn alle var nødt til å bygge opp infrastruktur og produksjonsenheter fra bunnen.
Men nettopp det at tyskerne mått bygge opp fra bunnen, viste seg jo å bli et kjempe fortrinn, i og med at de ble sittende med den mest moderne og effektive industrimaskinen av alle. Dette flyter de høyt i vannet på, den dag i dag.

Når Amerika har sluttet å bekymre seg for gjelden til omverdenen, (Arabia og Kina) så er det etter mine begreper et tegn på en slags mental Korona av Trumpisk kaliber. (Det innbefatter selvsagt største delen av GOP).

1 Like

Begrepet privat gjeld dekker mer enn bare kredittkort gjeld, programmet handler om gjeld som vil gå til forfall.

1 Like

Selvfølgelig. Men både husgjeld og kredittkort-gjeld er på nivå $12-15 trillion.
$1 trillion er hva FED klarte å bruke på en dag i mars.
$6.5 trillion var hva FED oppga som “svinn” (-we are investigating what happened to the money)

1 Like

Det Kerensky gjorde sommeren 1917 var å starte en stor militær offensiv som fra hans side var ment å samle og redde nasjonen. Det gikk den motsatte vei.
Russland gikk definitivt i oppløsning.
Men oppi alt dette med rasekrigene og Coronaen,fortsetter USA sine militærøvelser i Baltikum og andre steder,flytter 9000 soldater til Polen-Baltikum. Noen ønsker seg en reprise av Kerensky i USA: en storkrig som samler landet. Til det kan det være bra med en politi-militær stat.
Klassekampen og Braanen er pådrivere for krigsopptrapping. Her er hva han skriver 11 juni 2020: “Europeiske land frykter også at USA ikke i samme grad som tidligere vil GI DEM MILITÆR STØTTE I FORSVARET MOT RUSSLAND.”
Dette har vært Klassekampens sentrale geopolitiske vurdering gjennom tre år:
at kan vi stole på at USA kommer oss til unnsetning når Russland angriper oss? Når Russland angriper oss.
Et eller flere store krigsprosjekt kommer etter påtrykk fra USA,akkurat i samme filosofi som Kerensky sto for. “Venstresida” er ikke interessert i amerikanske militærøvelser i og rundt Norge.
Kamp mot militarisme og imperialisme er lagt bort i Norge.

1 Like

Behovsprøving/subsidier krever byråkrati og er alltid urettferdig. Om man isteden delte ut ei lik og ubetinga grunninntekt til alle, så vil alle i samfunnet ha økonomisk trygghet. Dette eliminerer mye av det kroniske stresset som fører til plager, frustrasjon og kaos.

Vi er på et teknologisk nivå hvor færre trenger å ha tradisjonelle jobber. Om statens inntekter går direkte til folk, så må næringslivet tjene behovene til vanlige folk for å få inntekter.

Nå har de jo for første gang en president som i det minste har sagt høyt at han vil prøve å minske krigsapparatet, og vi ser jo hvor populært det er…
Men det viser vel i praksis hvor lite levedyktig store unioner er, så en oppsplitting av USA og EUs død er noe jeg ser fram til med glede, verden fungerer bedre med frivillig samarbeid hvor hver region har sine felles verdier og mål, og folket kan velge hvilken som passer dem best.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.