Nyheter MDTV Forum Om Doner

USA-ambassadør truet med å angripe Russland

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/10/usa-ambassador-truet-med-a-angripe-russland/

USA hevder at Russland er i ferd med å utvikle våpen som er i strid med INF-avtalen. På grunnlag av det sa USAs ambassadør til NATO, Kay Bailey Hutchison, at dersom ikke Russland fjerner disse våpnene, vil USA vurdere å bombe dem. Ordrett skriver Reuters: “At that point, we would be looking at the capability…

2 Likes

Hvor finner amerikanern alle disse gærne kjærringene? Helt siden Madeline Albright har USA holdt seg med et kobbel av dem. Er det noe i vannet?

Min erfaring med kvinner er at slike uttalelser ofte kommer i forbindelse med det månedtlige. De har forøvrig noen bra representanter også. Tulsi Gabbard, til Hawaii, for eksempel.

Det har ingenting med kjønn å gjøre, kvinner som går inn i maktposisjoner opptrer som makta forventer, viss de ikke har gjort det, så får de ikke slike stillinger. Kvinner viser derfor like stor råskap som menn, men av og til skjuler de denne råskapen ved å appellere til det feminine eller til mors-følelsen. Arvemessig så er kvinner og menn nesten identiske, kvinner har litt mer arvemasse enn menn på grunn av XX kromosomene (kjønnskromosomene).
Det er den gamle arven, forestillingen om at mannen er kvinnen overlegen, som har eksistert i 10 000 år i enkelte deler av verden vi sliter med og religionen har bare forsterket denne undertrykkingen av kvinnene. Et hvert forsøk på å sette menn og kvinner opp mot hverandre sementere (fryser fast) denne oppfatningen. Klassesamfunnet må avvikles for å kunne oppheve alle disse konstruert og falske motsetningene. :wink::sun_with_face::coffee::panda_face:

Vikingkvinnene var da sterke og selvstendige nok, og deltok i krig som skjoldmøyer.Vi har bautaer etter dem på Karmøy.
Skyterne fra Central Asia.
A team of archeologists investigating 2,400-year-old burial mounds built by the Scythian people on the upper River Don has found that five of 21 graves contained the bodies of young women with their weapons.

“Usually such women are found in large kurgans (Scythian burial mounds), buried with the same rituals as for men,” said Valery Gulyayev of the Russian Institute of Archeology in Moscow. He and his colleagues schedule annual digs near the city of Voronezh.
http://www.fscclub.com/history/scyths-e.shtml

“They are buried with womanly things – mirrors of silver and bronze; necklaces of gold, glass or clay; earrings; and sometimes a symbolic spindle,” Gulyayev said. “But alongside these are weapons – a quiver, bow and arrows, and often two throwing spears.”
According to Ctesias, the Amyrgians were conquered by Cyrus the Great, who took Amorges prisoner. The wife of Amorges, Sparethra, collected an army of 300,000 men and 200,000 women, made war upon Cyrus, taking as prisoners Parmises, the brother of Amytis, and his three sons, who were subsequently released in exchange for Amorges

Kart http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/maps/uzbekistan.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Amyrgians
Denne boka her er relativt ny om Central Asia :
https://www.adlibris.com/no/bok/history-of-central-asia-9781780760605?utm_source=kelkoono&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooclick&utm_term=Baumer%2C+Christoph+History+of+central+asi

Sharkamov oversatte artikkelen som viser til demoniseringen av Russland i lys av kampen for eurasia.