Nyheter MDTV Forum Om Doner

USA-alliansen til ulovlig angrep på Syria – for å redde Trumps ansikt?


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/04/usa-alliansen-til-ulovlig-angrep-pa-syria-for-a-redde-trumps-ansikt/

USA, Storbritannia og Frankrike har gått til angrep på Syria med missiler. Angrepet er en grov krenkelse av FN-pakten og viser igjen at disse landene ikke respekterer internasjonal lov. Pentagon hevder at angrepet er et engangstiltak og ikke begynnelsen til en større krig. Det ble hevdet på forhånd at det hadde vært intense samtaler mellom…


#2

Dette er ikke fakt-sjekka, men FOX skal ha sagt dette vil gjøre at Comey ikke får solgt boka si. Og alle journalister jubler jo for dette her. For ikke å snakke om Terersa May, siden det etter alt å dømme er britiske soldater som er grepet av SAA.
Så dette er sannsynligvis spill for det publikummet, og ikke oss. Hvorvidt det er lovlig/ og eller meningsløst, har aldri hindret noen av dem.


#3

steigan.no har, vil eg tru(?) eit formål:

Gjennom å belyse på saklig og grundig måte det som skjer i verda søker ein å mobilisere ein opinion mot kapitalismen sine herjingar.
Desse herjingane er mest synlege gjennom det amerikanske imperiet ( inkludert vasallstatar som den norske) sine krigar om ressursar rundt om i verda.

Men er det noko som tyder på at sakleg informasjon klarer å forme ein opinion som bit på imperiet?
Ein skulle kanskje trudd det, etter at dei blei tatt med buksa godt nede på knea i samband med invasjonen av Irak, der etter kvart alle måtte inrømme at alt var basert på løgn.

Massiv løgn, med meir enn ein million døde fram til no ( og det er langt fra slutt! ), utan at dette fekk konsekvensar for drapsmennene som stod bak.

Tvert om, no er det løgnerane som har ordet i alle kanalar, ikkje minst i det ynkelige propagandamediet NRK, det absolutt verste av dei norske!

Ein ting er hovedtraumsmedia gode på: Ved å dynge på med det som til forveksling liknar på informasjon lukast dei med ein ting:
Å spre kjensla av at dette er komplisert, ingen kan vere sikker på kva som eigentleg har skjedd, og ikkje minst: Ingen skjønar kvifor det skjer.

steigan.no går seg vill og manglar fokus når ein inbiller seg at ved å dekke det meste av det som skjer i verda så vil opinionen etter kvart kome etter.
Tvert i mot: Løgnerane blir meir høgrøysta og sjølvsikre for kvar dag som går, for kvar falsk-flagg operasjon imperiet står bak som dei klarer å drukne i ein kakafoni av skuldingar mot andre.
Konklusjon: Sakleg informasjon hjelp ikkje mot notoriske løgnerar som disponerar heile propagandaapparatet til hovudstraumsmedia frå a til å.
Det er berre å resignere og sjå på at det heile rasar vidare inn i marerittet.

Som det blei sagt i ein annan artikkel: Det er lite diskusjon samanlikna med før.
Kvifor det?
Tekniske vanskar, uoversiktleg og krøkkete i forhold til den gamle og enklare blogplatformen?
Kanskje det.

steigan.no må få FOKUS, ikkje på alle hendingane rundt om i verda, men på driverane bak desse hendingane.

Det interessante ved den siste utviklinga i Syria er ikkje kor mange rakettar, øydelagte mål eller døde denne hendinga inneheldt.
Heller ikkje om motivet bak for T rump / den amerikanskje djupstaten å redde ansikt.

Det interessante med hendingane i Syria er at vi blir bombardert med løgner i eit omfang som ein må tilbake til det 3dje Riket si tid for å finne maken til.

Det som skjer er at vi skal masserast emosjonelt for å akseptere krigen mot den onde Putin/Russland/Assad/ … her er det berre å fylle på.
Til slutt vil berre det å målbere motforestillingar mot det som skjer vere synonymt mer forræderi, nett som i 3dje Riket.
Då er det berre å fylle på med Russland / steigan.no / meg / snart også deg / for lovlege mål / som må bringast til tausheit.

Ordet imperialisme er politisert og vil for mange blokkere for de alle forstår:
Kapitalismen kollapsar uten vekst.

Imperiet har ikkje noko valg: Vekst eller kollaps.
Veksten stoppar opp utan tilgang på nye ressursar.

Dersom dei som sit med ressursane nektar å legge seg flate står kun krigen tilbake som verkemedel.

Men det er sjølvsagt uråd å markesføre krig for å oppretthalde veksten.

Då står berre dei nakne løgnene tilbake.

For det er berre å insjå det:

Nato = IV Reich
Natoflagget = Det nye Hakekorset.
Kapitalismens ubønnhørlige lov: Lebensraum ( vekst!)
Uten Lebensraum ( vekst!): Uunngåelig økonomisk kollaps.
Kun ei mulig retning for å skaffe seg Lebensraum, den gang som no: Mot Øst
Kun ein mulig måte å få folket med på eit slikt vanvittig eventyr, den gang som no:
«Vi er truga», den gong av jøder og bolsheviker, no av Russland.
Slik skal kjenslene våre formast til å gi avkall på all sunn fornuft og å akseptere krigen.
Gjer klar for neste trinn: Å påpeike dette = Forræderi.


#4

NRK har blitt et propagandamedium ja. NATO-generaler slippes til på Dagsrevyen for å gi oss siste briefing på deres planer, helt uten kritiske spørsmål. Det må ha foregått et stille kupp i NRK en gang i løpet av de siste årene. Og i beste sendetid viser de en dramaserie om en russisk invasjon av Norge.


#5

Og Norske toppolitikere omgås Verdenseliten med kriminelle som George Soros og Henry Kissiner, i deres lukkede Fora, uten konsekvenser.
Pressen taus - befolkningen uvitende og passiv.


#6

Dette angrepet viser at USA og Russland er villige til å strekke seg langt for å unngå storkrig, og at kommunikasjonskanalene mellom dem fungerer selv om de ikke er like bra som under den forrige kalde krigen. Angrepet viser også at luftvernssystemene fra -70 tallet fungerer, og at et fullskala angrep på Syria ikke vil skje uten store tap.
Ingen tap av liv etter dette angrepet gjør at det ikke kan regnes som en eskalering, og verdens befolkning kan puste lettet ut frem til neste steg i denne imperalistiske sagaen.


#7

Gar skriver:
«steigan.no går seg vill og manglar fokus når ein inbiller seg at ved å dekke det meste av det som skjer i verda så vil opinionen etter kvart kome etter.»

For en gangs skyld synes jeg det er på sin plass å forsvare Steigan, som er en av flere motstemmer som prøver å forstå, og formidle, det som skjer i verden. Kanskje du skrev dette vel mye i affekt, og jeg kan forstå følelsene i og for seg. Men hva er alternativet til å prøve så godt man kan å ha fokus? Har man ikke fokus, ja da vinner gribbene uten kamp.

I motsetning til deg tror jeg det virker. De som interesserer seg for politikk, imperialisme, maktforhold osv, har så utrolig mange flere kilder nå, enn for bare et tiår eller to siden. Det kan føles håpløst mange ganger, ja jøss! Løgnene og hykleriet lever i beste velgående. Skal man da bare gi opp?

Kom an, Gar!!


#8

…»NRK har blitt et propagandamedium ja. NATO-generaler slippes til på Dagsrevyen for å gi oss siste briefing på deres planer, helt uten kritiske spørsmål. Det må ha foregått et stille kupp i NRK en gang i løpet av de siste årene. Og i beste sendetid viser de en dramaserie om en russisk invasjon av Norge.»

Har blitt? Hvilken rosenrød NRK-fortid er det du lengter tilbake til? Erik Bye?

Jeg bare spør, og det er ment alvorlig.

NRK har alltid vært, og vil alltid være, talerøret for det bestående. Det sier seg selv. Det har aldeles ikke foregått et kupp. Heller ikke nevneverdig evolusjon.

Om vi skal snakke om «kupp» i media i de siste årene, må det være på motstrøms-siden, og det er jo velkomment!! Slutt med klaginga!!


#9

Amerikanerne og Russerne har hatt tett kontakt de siste dagene, og de siste timene før gjengjeldelsesangrepet. Sies det. Alt har blitt gjort for ikke å ramme russiske interesser. En hevn måtte komme, men Russland blir tatt på alvor, og da er alt vel og bra. Så ble det ikke noen tredje verdenskrig denne gangen heller. Det ble et»fornuftig» angrep, akkurat stort nok til at Trump ikke ville tape ansikt, men ikke mer. Det er nok en riktig analyse.

Et tankekors at de militære tenker mer langsiktig og fornuftig, enn twitter-høye populistiske politikere.


#10

Det var da litt av en tone på deg, Erland.
Jeg synes ikke NRK var fullt så ille før. Men du vet dette bedre enn meg skjønner jeg.


#11

Siste nytt:

Independent Swiss Lab Says ‘BZ Toxin’ Used In Skripal Poisoning; US/UK-Produced, Not Russian

Som Erland skriv ovanfor: At løgnene til imperialistane så til dei grader går rett heim har nok fått meg litt i affekt…

“Ei løgn reiser jorda rundt før sanninga har fått på seg skoa”, eit sitat tillagt Mark Twain.
“Gjennta ei løgn ofte nok, og folk vil tru på ho, og til slutt trur du på ho sjølv”.
Sitat frå ein viss Goebbels.

Men kanskje det raknar for pakket: Eit sveitsisk analyseselskap melder at substansen brukt til å forgifte Skripal ikkje var novichok, men eit stoff kalt BZ:
"An agent called BZ, which was never produced in Russia, but was in service in the US, UK, and other NATO states.

Lovely dear Ms. May!


#12

Ja, de tyske Nasjonalsosialistene og det tyske folk ble jo utsatt for mye av den samme propagandaen fra de samme interessene som holder på i dag, det Khazarjødiske AshkeNAZI-Imperiet.
Heldigvis finnes det også jøder og folk av jødisk avstamning som ikke er med på dette og som forteller sannheten.


#13

Tyskland i mellomkrigsåra er eit klassisk eksempel på kva grep kapitalsimens som system må ty til når det er mura inne og avskore frå vekst.
Det er to vegar ut: a) Kollaps b) Krig for å ekspandere.
Det 3dje riket måtte ty til massive løgner om kva krisa skuldast: Jødar, bolshevikar, og ei rad andre “fiendar”.
Dette for å få det tyske folket til å slutte opp om krigen.

Men sjølve hovedårsaka var den same den gong som no: Mangel på “livsrom”, Lebensraum.
Men begrepet “livsrom” er meiningslaust for eit kapitalistisk system: Ingen rom er store nok for den eksponetielle ekspansjonen som er grunnlaget for kapitalsmen som system.

Persongalleriet den gong som no tek til å likne på ein nifs måte.
Følesesmessig hysteri i system, med klare syndebukkar.

Det 3dje riket fekk som fortent.
Med ein uhyrleg pris for millionar som ikkje hadde fortent det.

Det 4de riket ( =oss ) får nok også som fortent.
Men truleg må endå langt fleire uskuldige betale ein uhyrleg pris denne gongen.


#14

Uh, eg fekk ein vemmelig metallisk smak i munnen etter å ha brukt namnet til den noverande engelske statsministeren.
Pustevanskar også…
Eg skal heretter kun kalle henne “den engelske sjefsheksa”.


#15

Hva med: KJÆRRINGPURKEFAEN!:vulcan_salute:t6:


#16

Zionistene vil aldri la Russland få anledning til å utvikle seg, slik at de får en dominerende posisjon i Verden. The Saker har, etter min mening, relevante synspunkter, som understøtter dette.
I tillegg er det muligens mye å hente, gjennom å studere WWII, der Russland kan synes ha motsatt rolle av dagens.
http://m.tomatobubble.com/site/id605.html


#17

Er det virkelig et tankekors, Erland? Helt sikker?


#18

Tyskland i mellomkrigsåra er et klassisk eksempel på hva kapitalismen gjør mot et land de vil ødelegge. De delte Tyskland i to og stiftet Tsjekkoslovakia på tysk territorium. De delte også ut deler av Tyskland til Polen og Frankrike. Det ble også bestemt at Tyskland skulle betale for hele WWI selv om de bare hadde vært allierte med Østerrike. Kapitalistene satt inn sine egne folk (marxister) til å (van)styre landet og gjorde det de kunne for å ødelegge så mye av samfunnet som mulig. Marxistene sine zionistiske venner på Wall Street sørget for å fullstendig ødelegge økonomien for å gjøre ytterlige skade som selvfølgelig fikk store konsekvenser for den tyske befolkningen.

Så, etter 14 års intens kamp klarte Hitler og hans Nasjonalsosialistiske Arbeiderparti å komme til makten. De fjernet alle disse folkene og institusjonene som hadde ødelagt Tyskland. Han klarte altså det mesterstykket å bli kvitt kapitalisme fra landet sitt, og det er det sannelig ikke mange som har klart i historien. Riktignok førte selvfølgelig frigjøringen av det tyske folk til at disse kapitalistene anså Tyskland som fiende nr. 1. som skulle bekjempes for enhver pris.


#19

Jeg har vært inne på tanken


#20