Nyheter MDTV Forum Om Doner

Unormal situasjon i lang tid

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/unormal-situasjon-i-lang-tid/

Av Odd Handegård. Tidligere spådommer om strømforbruk, klimagassutslipp, eksportkabler, strømpriser osv., kan nå legges bort. Det reduserte energiforbruket i verden illustreres av den appen på iPaden som viser at den globale flytrafikken nesten har stoppet opp. Det samme gjelder bilkjøringen mange steder og også mye industri og offentlig virksomhet har tatt pause. Alle tall som…

3 Likes

Alt MDG noensinne harbedt om, og mere til er nå overoppfylt.
Og vanlige mennesker får nå føle på kroppen hva det “grønne skiftet” vil koste og hvilke konsekvenser det ville bety for vanlige folks levekår.

Dette er viktig å få fram, MDGs vansinnige politikk og deres overdrevne krav mot en innbilt fiende vill bety høyere arbeidsledighet enn det vi ser så langt, og det ville ikke være snakk om permisjoner, men komplett rasering av hele industrigriener over natta.

MDG bør i fortsettelsen stilles til ansvar og regnskap i kroner og øre, og antall tapte arbeidsplasser uten noen sikker erstatning, annet enn lud\ftige og tomme løfter fra ansvarsløse politikere uten erfaring fra annet enn studier.

1 Like