Nyheter MDTV Forum Om Doner

Universitet i Leipzig sensurerer sosialistiske synspunkter

Studentrådet ved universitetet i Leipzig forbyr sosialistiske synspunkter, men inviterer ytre-høyre politikere til å holde foredrag ifølge et innlegg i WSWS.

Dette er en utvikling en kan stille spørsmål ved når Tyskland har et politisk spektrum også med politiske partier som er sosialistiske. Skal et statlig universitet, som er betalt av blant annet arbeiderklassens skattepenger, kunne forby sosialistiske bevegelser som representerer arbeiderklassen?

Skal ikke et universitet tillate alle politiske synspunkter, ordet universitet kommer fra det latinske universitas, som betyr alt? Er det storkapitalens inntreden i universitetenes styrerom i de senere årene spesielt som nå gjør seg gjeldene? For det er universitetene som skal skolere morgendagens ledere for styrings-klassen.

3 Likes

Meget bra skrevet! Tusen takk!
Det er helt sant som du sier. Universiteter akkurat som alle undervisningsinstitusjoner skal stå på åpen debatt og det blir det stadig mindre av. Som jeg alltid sier, vi fostrer ikke forskere og oppfinnere ved å presse dem gjennom A4 former.

2 Likes

For det er universitetene som skal skolere morgendagens ledere for styrings-klassen.

Socialism - A Tool of the Capitalist Elite – Antony Sutton 1976 Lecture

1 Like