Nyheter MDTV Forum Om Doner

Under lupen: Dagsrevyens Syriadekning

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/08/under-lupen-dagsrevyens-syriadekning/

Av Lars Birkelund. I perioden 23. mars – 1. september 2011, perioden fra Dagsrevyens første omtale av det som skulle bli en langvarig og blodig krig, og, rundt regnet, til Norge/Vestens krigføring mot landet blir offisiell. Offisiell på den måten at USA/EUs og dermed Norges sanksjoner mot landet har blitt innført (gradvis fra april) og…

4 Likes

Europeisk presse og media, inkludert stats-kanalene, er ikke annet enn et underbruk av amerikansk presse og media. De skriver hva det militær-industrielle komplekset med Det Hvite hus, Pentagon og CIA vil de skal skrive. Statseid tv og radio, som den globale finanskapitalen ikke kan kjøpe, infiltreres av deres agenter, de er mange på NRK som når flest seere, de fleste nordmenn ser på NRK.

Beste eksemplet for NRK sin del må være dekningen av krigen mot Libya, hvor NRK som de andre mediene beskrev Gaddafi som en tyrann som gikk til krig mot sitt eget folk. I realiteten var Libya under Gaddafi en velferdsstat med høyere velstand for borgerne enn en del vestlige land. Syria dekningen fra NRK er som det er diktert av Pentagon, Norge er underlagt USA, det er tydelig.

NRK er ingen nøytral nyhetsformidler som en statskanal skal være, for listen blir lang hvis en skal nevne saker som NRK skulle ha tatt opp men fortier. Når NRKs øvrige programmer har høy kvalitet, får nyhetssendingene med tilhørende aktualitetsprogrammer som Urix etc høy troverdighet, spesielt blant eldre som har sett på NRK hver dag siden NRK startet sendingene på begynnelsen av 60-tallet.

Mange stoler på NRK, og eldre er pliktoppfyllende velgere. Når NRK fremstiller USAs imperialistiske kriger, som Norge har deltatt i som frigjøringskriger, vil mange eldre fremdeles gi sin stemme til partier med ledere som egentlig skulle vært fremstilt for en internasjonal domstol for krigsforbrytelser.

4 Likes

Alle innser vel nå i ettertid at forsøket på å gjennomføre regimeendring i Syria har vært helt katastrofalt for den syriske befolkning. Kan vi nå oppleve å få en selvkritisk vurdering fra norske myndigheter og fra NRK om at det var galt å støtte et slikt forsøk på regimeskifte (og bare fordi USA ønsket det)?

Og hva så med Tyrkia? Kan vi nå risikere at vestlige land vil støtte en regimeendring også i dette landet? Da må EU trolig forberede seg på bla en flyktningestrøm som kan bli 4 ganger større enn den som kom fra Syria til EU.

4 Likes

Jeg vil tro Märkels støtte til Erdogan bunner i en frykt for at han skal slippe flyktningene løs og at tusenvis av syriske flyktninger skal sette kursen mot Europa og Tyskland. Samtidig kan det tenkes at Trump har forståelse for dette slik han har snakket om Märkels åpen dør-politikk.

1 Like

Norge har støttet organisasjoner økonomisk, politisk og militært som har bedrevet ulovlig krigføring mot en demokratisk styrt Nasjonal Stat, medlem av FN.
Krigen er nå tapt, og tiden er inne for et oppgjør etter prinsippene lagt i Nuremberg etter WW II.
Norge skal dømmes til å betale krigserstatning, og dersom noen politikere, i pressen, media eller akademia blir funnet skyldige i kriminelle handlinger, skal disse dømmes i henhold til norske og internasjonale lover og straffes.

At dette ikke er helt opplagt for alle Nordmenn, er for meg helt ubegripelig.

SINT!

4 Likes

Det er så mye rare NTB-troll nyheter nrk ukritisk bringer. Senatet i USA har vedtatt at pressen ikke er en folkefiende… NVE har regnet ut at hvis ikke norge hadde utenlandskablene ville strømmen vært dyrere. Kan du finne det regnestykket, Steigan?

1 Like
  • Med mindre ‘Ola & Kari’ kommer seg ut av de [påførte] illusjonene og reiser seg mot det gjennomkorrupte norske maktapparatet, og faktisk stiller ufravikelige krav om - at samtlige involverte blir holdt rettslig ansvarlige for konsekvensene av sin politikk, med de resultater det logisk vil måtte medføre, er jeg dessverre stygt redd for at vi som vanlig vil se disse ‘respekterte’ individene uten moralsk ryggrad - i “fredsnasjonen Noreg” kommer til å gå fri noen form for ansvarliggjørelse i f.m. sin virksomhet, det være seg i forbindelse med Syria, Libya, Afghanistan eller wherever - i ‘lydig haleheng’ til den zioniststyrte koalisjonen de samme individene - på vegne av nettopp ‘Ola & Kari’ - servilt siklende har rotet vår nasjon inn i.

  • M.a.o.; ‘wishfull thinking’ . . . . . . . .
3 Likes

Vil gjerne se mer, under lupen. Dette er utrolig viktig stoff for å vekke det norske folk. Hva med en fast “under lupen” ukentlig i en eller annen form?

1 Like

NRK er ikke i stand til å spille den rollen de påberoper seg. Da ville de ikke ha vinklet Teslas omdanning til Enron, ved å bekymre seg over Elon Musk helse . Da hadde de gått selskapet etter i sømmene i stedet, som reprentanter for investorenes interesser.

1 Like