Nyheter MDTV Forum Om Doner

#UlovligPolitiaksjon

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/06/ulovligpolitiaksjon/

Av Christina Fjeldavli. 11. juni opprant med strålende sol, men skulle likevel vise seg å bli en mørk dag i nasjonens historie. 11. juni var nemlig dagen vakre Haramsøya skulle ofres på det grønne skiftets alter. Ingen kunne forklare det rasjonelt, hvorfor dette måtte gjøres, og derfor var det mange som lente seg på en…

4 Likes

Jeg heller mer og mer mot at jeg ikke har noe av betydning felles med folk flest. At de kan fortsette å støtte opp om disse partiene som står bak dette, det er vanskelig å forstå annet enn at folk flest må være temmelig avstumpet. En fremmedgjøring fra naturen så ekstrem at det kan være grunn til å spørre om vi som er glad i naturen rett og slett tilhører en annen art enn både disse avstumpede, mer eller mindre psykopatiske figurene på stortinget og “velgerne” som jevnt og trutt støtter opp om dem. Det ytre kan ihvertfall bedra. Det er så man kan få en viss forståelse for dem som blir gal av det hele og begynner å tro at verden kontrolleres av reptillignende vesener som bare rent ytre sett kan gi inntrykk av å være mennesker.

3 Likes

Er ikke reptiler glad i naturen?

3 Likes

Forestillinger om at “reptillignende vesener” kontrollerer verden o.l., det er vel bare forsøk på å forstå noe rent billedlig / metaforisk. Men det kan også stemme godt nok med det man vet om den evolusjonære utviklingen av hjernen. Når folk flest fortsetter å stemme på mer eller mindre psykopatiske, avstumpede figurer, ja så forteller det nødvendigvis en god del også om dem. Det er som om “mellomnivået” i hjernen som nettopp har mye med følelser å gjøre, er fortrengt eller tilbakedannet. Det er nivå 1 og 3 (se utdrag fra artikkel hos Psychology Today nedenfor) - det abstrakte nivået og “reptilhjernen” som dominerer. Da blir det jo også mulig å forstå hvordan disse naturødeleggelsene blir mulig. “Folkelig” sagt: Følelsesmessig avstumphethet. Akkurat det kan en jo ikke si om reptiler da de er som de er. For disse “menneskene” så handler det om at de har “mistet noe”. Det kan jo være både genetisk betinget og det kan skyldes fortrengning og tilbakedanning - forhold som har med oppvekst og miljø å gjøre. “Avstumping” kan jo også skyldes “synaptic pruning”

2 Likes

Although scientists now know that some of the details may be wrong, it remains a useful concept. The idea is that our human brains are really composed of three parts:1. The reptilian brain, composed of the basal ganglia (striatum) and brainstem, is involved with primitive drives related to thirst, hunger, sexuality, and territoriality, as well as habits and procedural memory (like putting your keys in the same place every day without thinking about it or riding a bike).2. The paleomammalian (old mammal) brain, including the hypothalamus, hippocampus, amygdala, and cingulate cortex, is the center of our motivation, emotions, and memory, including behavior such as parenting. 3. The neomammalian (new mammal) brain, consisting of the neocortex, enables language, abstraction, reasoning, and planning. […] It is only once our neomammalian brain becomes conscious of the smell and the memory that we understand our emotion. For example, you may find that you are at a restaurant and suddenly feel an overwhelming sense of sadness that you cannot understand. It is only upon reflection that you realize that the woman at the next table is wearing the same perfume as your best friend, who died last year. […] Given that there have been 10 million years of evolution developing our neocortex — our neomammalian brain — why does it seem to fail so often in normal individuals? Why do we so often hear about politicians and celebrities acting on their primitive drives and urges and committing horrendous acts?The answer is one that any small child can give you: We all can make a choice, a choice as to whether we are going to give in to the primitive urges and desires of our reptilian brain or, instead, use our neocortex to control them. https://www.psychologytoday.com/intl/blog/managing-your-memory/201712/don-t-listen-your-lizard-brain

1 Like

Din forestilling om at skepsis.no (de som mener å bevise at utemomjordiske ikke eksisterer) er “vitenskap” er junk (steigan.no er full av skeptikere)
Jeg la nettop fram et intervju [“Project Camelot interviews Brian O’Leary”] med en tidligere ansatt hos Carl Sagan, som forteller at Carl Sagen formidlet at UFO skulle skjules for verden.

Carl Sagan = null troverdighet
Carl Sagan -> skepsis.no & Olav

“Reptilian” er en samlebetegnelse for noen utenomjordiske raser, som “Dracos”
KGB hadde en fil med 50 “alien races”

" ALIEN RACES RUSSIAN SECRET BOOK ! PART 1 of 3"

Jeg hadde en firfisle boende hos meg et par uker. Den hadde våknet av dvalen når jeg skrudde på varmen. Men ute var det fremdeles frost. Må si jeg ble overrasket av kontakten vi fikk. Den kom å satte seg på kneet mitt og så meg inn i øynene. Og var generelt en nyskjerrig fyr. Da det ble varmt nok slapp jeg den ut på trappa hvor den satt å solte seg en god stund før den forsvant i gresset. Du uttrykker på en måte den samme forakten for naturen når du tillegger menneskets uvitenhet om det som finnes rundt seg reptilene. Og som sannhetsvitne bruker du vitenskapen som har gjort oss avstumpet og uten evne til å gjøre egne erfaringer

Jeg visste ikke engang at det fantes noen slik nettside som du henviser til. Hvordan det er mulig å havne opp med en slik kommentar som du har skrevet med utgangspunkt i det jeg har skrevet er sannelig ikke lett å forstå. Så jeg nøyer meg med å oppfordre andre til å lese mine to forrige to kommentarer og så tenke over dette selv.

1 Like

Hvordan det er mulig å havne opp med en slik kommentar som du har skrevet med utgangspunkt i det jeg har skrevet er sannelig ikke lett å forstå

Det tar 2,5 sekunder å intepretere hva du står for siden “Reptilian” brukes bare av David Icke og Skepsis i media.

Edit:
The idea is that our human brains are really composed of three parts:1. The reptilian brain,

Her brukes faktisk “reptilian” bokstavelig, at mennesket er “øgler/aper”. Sånn sett brukes reptilian innfor evolusjonfantasi også … computergrafikk på TV. I den konteksten antar man at livet på jorden stammer fra jorden (hardcore darwinisme)

Hvis jeg skulle ta feil om at det er skepsis (NRK) du gjentar, hva er dine kilder for begrepet “reptilian” da?
“Reptilian” er det første du får høre på skepsis.no.
Det skal være beviset for de selv er “vitenskapelige” og at de andre er “idioter”.
Jeg har sjekket det emnet. Det er helt riktig at vi har intelligente raser med hud som reptilian (jeg regner alle som snakker engelsk - aper eller ikke - som intelligente). Det ligger et intervju med en en kvinnelig reptilian på nettet som er interessant- spesielt med hensyn til opprinnelsen til mennesket. Kvinnen oppgir at de har vært på jorden 1000 ganger lengre tid enn mennesket.

Kan du forklare litt mer om den “visse forståelsen” du har fått for “dem som har blitt gale”, og som tror verden styres av reptil-lignende vesener? :rofl:

1 Like

For å få artifacts til å stemme med det man lærer i Olav-skolen, måtte man systematisk ødelegge artifacts.
Ifølge Olav-skolen ble pyramidene bygd med “bronsjeverktøy”. Man hugde granitt med meisler av “bronsje”? (ingen i norsk skole har erfaring i å hugge granitt med bronsjeverktøy uansett, så det går rett inn i elevene)
Man kunne til og med lage så store steinblokker med bronskje at ingen kran idag kan håntere det ??
Denne versjonen av historie framstilles som “vitenskap” av Olav-folkene.
Helt sant.

(Jeg spurte en som har vært lærer hele livet om hvorfor hun hadde fått kreft ifølge sykehus:
-Det var ikke relatert til arv, ettersom ingen i familien hadde denne formen for kreft
-Hva skyldtes kreften da?
-Det var helt tilfeldig

Helt tilfeldig??

Nå går læreren rundt og tror at en celle i kroppen “muterte” og så spredte kreften seg til hele kroppen. Hun la ut om det i detaljer hva kreft “er”.
)

Du kan begynne med å lese feks R.D. Laings The Divided Self og/eller Erich Fromms The Sane Society.

Ronald David Laing was a Scottish psychiatrist who wrote extensively on mental illness – in particular, the subjective experience of psychosis. Laing’s views on the causes and treatment of serious mental dysfunction, greatly influenced by existential philosophy, ran counter to the psychiatric orthodoxy of the day by taking the expressed feelings of the individual patient or client as valid descriptions of lived experience rather than simply as symptoms of some separate or underlying disorder.
Laing was associated with the anti-psychiatry movement although he rejected the label.

Her beskrives Laing som “the anti-psychiatry movement” … dvs. det omvendte av hva du står for

Olav

Forestillinger om at “reptillignende vesener” kontrollerer verden o.l., det er vel bare forsøk på å forstå noe rent billedlig / metaforisk. Men det kan også stemme godt nok med det man vet om den evolusjonære utviklingen av hjernen.

Although scientists now know that some of the details may be wrong, it remains a useful concept. The idea is that our human brains are really composed of three parts:1. The reptilian brain, composed of the basal ganglia (striatum) and brainstem, is involved with primitive drives related to thirst, hunger, sexuality, and territoriality, as well as habits and procedural memory (*

Laing står overhodet ikke for dette synet.

Olav vil vi skal tro at konspirasjonsteorier (og tro på reptilians) er en slags “sykdom”

Laing

by taking the expressed feelings of the individual patient or client as valid descriptions of lived experience rather than simply as symptoms of some separate or underlying disorder.

Altså, det er legene som er problemet - og også wannabees som Olav

Hvorfor i Herrens navn skal jeg lese hva disse menneskene skriver, de har jo ikke peiling på uforklarlige fenomener/hendelser. Hvis noen ser en ufo eller har en paranormal opplevelse, forklarer mennene du henviser til, hendelsen/opplevelsen med at det er mennesket det er noe galt med!

At hendelsen kan være virkelig har aldri falt dem inn, og denne tankegangen er svært uvitenskapelig, tankegangen deres er kun basert på deres tro/oppfatning av hvordan vår verden henger sammen.

Vitenskapen er også basert på et bestemt livssyn/tro, troen på at en gud/skaper ikke finnes, og at vårt univers/livet ble til ved en tilfeldighet. Men før en tilfeldig hendelse kan skje, så må muligheten til denne hendelsen være tilstede på forhånd, og da må det ha vært store mengder informasjon samlet i det bittelille punktet som utvidet seg og ble til vårt univers.

Så kan man spørre seg selv; hvor i all verden kom all denne informasjonen fra?

Feks R.D. Laings The Divided Self og/eller Erich Fromms The Sane Society.

The technological implication of UFOs is one reason for the secrecy that surrounds them. The way they can stop on point and move any direction they choose brings up a big question; what type of propulsion systems and operating characteristics are involved? If we know UFOs are real, one of the questions to ask is how they operate and how they get to where they need to be.

Kilde

Et svar på hvorfor virkeligheten må forfalskes.
Hvis ikke virkeligheten forfalskes vil hele Global Warming gå ned i dass

Da Apollo landet på Månen ble de møtt av “reptilians”. Dr. Robert Wood forteller det. Det gir svar på hvorfor Månen ikke ble besøkt etter Apollo. Holdningen til disse “reptilians” var -F**k off.

Ethvert forsøk på å sende romskip til Mars vil logisk føre til samme reaksjon
-F**k off

Hvorfor blir medisin forfalsket?
Hvorfor blir historie forfalsket?

Ethvert forsøk på å kurere corona vil bli møtt med:
-Dette er kvakksalveri (99 av 100 på steigan.no vil tro på det)
Nå jeg ser på Wikipedia for det som kurerer corona beskrives det som “blekemiddel” og kvakksalveri

2 Chlorine dioxide was introduced as a drinking water disinfectant on a large scale in 1956, when Brussels, Belgium, changed from chlorine to chlorine dioxide.[20] Its most common use in water treatment is as a pre-oxidant prior to chlorination of drinking water to destroy natural water impuritie"

Altså utmerket for å rense vann. I kroppen frigjøres Oksygen, som er nettopp det de med corona trenger.
Chlorine dioxide helbreder 99% av dem med corona. Formelen er Cl-O2.
O2 er hva vi puster inn hele tiden, og Na-Cl, er hva magesyre trenger.

Uten NaCl er vi død på kort tid. Fordøyelsen stopper opp. Effekten av null NaCl blir som anoreksia. Ingen statlige organer i Norge kan helbrede anoreksia. Veldig rart.

Så vi har leger i Norge som verken kan helbrede corona eller anoreksia.

Den viktigste årsaken til forfalskning av historien handler om kapitalistenes redsel for å miste makten.

Månen er en kald og utrivelig plass, og astronautene møtte ingen utenomjordiske, ingen nazister og heller ingen reptiler der. Angående the reptilians så eksisterte de ikke før på 80-tallet da David Icke fant dem opp. Dette var etter at David Icke forsto at han var ikke guds sønn likevel.

Men historien om David Icke er interessant, han var i sin tid en dyktig fotballspiller, han fikk en god jobb etter at fotballkarrièren var over, og han var en oppvakt og intelligent ung mann som folk respekterte. Men så skjedde det noe med David, han hadde en overnaturlig opplevelse og etter denne opplevelsen klikket det fullstendig for fyren, og han offentliggjorde historier som var så ville og sinnssyke at han mistet all troverdighet/respekt!

Medisin blir ikke forfalsket, men det produseres medisin som gir alvorlige bivirkninger. Og nok engang, historien forfalskes av de som ønsker å holde på makten, og i vår vestlige verden er det kapitalistene!

2 Likes

Den type coronamedisin som framstilles som “lovende” har en overlevelsesrate på 75%.
Jfr. det med chlorine dioxide. Forskjellen per 1000 pasient er
“lovende” medisin = 250 døde
chlorine dioxide = 10 døde

Forskjellen er 25 : 1 da.

La oss ha i bakhodet at det Norge betaler per coronaoffer er 500 mill (et helt eldrehjem).
Putselig kan regjeringen kaste millioner ut av vinduet
Mens “chlorine dioxide” ikke koster mere enn Coca Cola.
Legemiddel-bedriftene kan naturlig nok ikke ta patent på vann, sølv eller chlorine dioxide. Det gjør legene fly forbannet. De får null i kickback da.

En herlig miks av selvmedisinerig mot korona og høyreekstreme reptiler på Mars. Uansett hva tråden innbyr til debatt om

Svenskene på eldrehjem fikk ikke behandling for corona. De fikk morfin, som hjelper dem til å dø.
I New York ble alle mulige puttet inn i “ventilator”
(som 50% vil dø av)
Så hette det at “de døde av corona”

La det synke inn at Sverige ikke helbreder corona-pasienter, heller ikke New York.
Sykehusene er tomme i New York.

Nå går tjatta rundt og tror at han kommer til å bli dødelig syk hvis han håndhilser på noen med corona. Det er den verden tjatta lever i.