Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ulmende grensekonflikt mellom Kina og India

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/06/ulmende-grensekonflikt-mellom-kina-og-india/

Det er økt spenning mellom verdens to mest folkerike stater, Kina og India, langs det som kalles Line of Actual Control (LAC) («Den faktiske kontrollinjen»), som er de facto grense mellom de to landa i Himalaya. Dette er ett av to landområder som er omstridt mellom de to asiatiske stormaktene. Det andre omstridte området ligger…

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.