Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ull og tull fra MDG i energipolitikken

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/ull-og-tull-fra-mdg-i-energipolitikken/

Av Odd Handegård. Ingen av de norske partiene har akseptable synspunkter på norsk energipolitikk. Alle mener omtrent det samme, med litt ulik begrunnelse – men også begrunnelsene er blitt stadig mer identiske de siste årene: Vi skal angivelig redde klimaet på kloden, men ingen har foreslått effektive tiltak som kan bidra. Man kan både le…

5 Likes

Ett unntak, MDG Gjøvik, som står alene i sin kamp for Hovdetoppen. Der er det riktignok hotellbaroner og lokale entreprenører som er synderne, men katastrofen er naturligvis den samme som for alle vindkraftverkstoppene omkring i vårt land. MDG Gjøvik skriver:

Det sentrale natur- og bylandskapet, og befolkningens sentrale friluftsområde, Hovdetoppen, ble forrige sommer, høst snauhogget og skamfert, som om dette var en privat, liten skogteig, mens alle vet at det er et helt sentralt område i byen og kommunen med klare offentlige interesser og hensynskrav knyttet til seg. Hvorfor er det bare MDG, av kommunens partier, som bryr seg om denne saken? Hvorfor er det totalt øredøvende taushet fra alle andre partier, også f eks Venstre, SV, KRF, som påberoper seg å være miljøpartier? Miljøpartiet De Grønne gir seg ikke og står på for naturhensyn og mot å bygge ned viktige natur- og friluftsområder, som Mjøsstranda og Hovdetoppen.

Så jeg hyller MDG Gjøvik, hvor det hverken er ull eller tull i kampen for Hovdetoppen:-)

2 Likes

Det man kan spørre MDG om er hvor stor klimaeffekt partiet tror at norsk strømeksport til EU i praksis vil få. Vil det føre til at de totale CO2 utslippene i EU reduseres med en tusendel (altså en promille) eller er det heller snakk om to tusendeler reduksjon eller noe slikt? Hvis strømmen da i det hele tatt kommer fram til EU og ikke blir brukt i datasentre i Norge (og evt i Sverige). Og om ikke eksport av norsk strøm bare fører til økt strømforbruk i EU istedenfor at et eller annet kullkraftverk i EU blir stengt ned (og i hvilket land?) når norsk strømeksport til EU øker mye nok. Norsk strømeksport utgjøre i dag kun 0,3% av EUs strømforbruk. Norge er altså ikke i nærheten av å kunne løse EUs klimaproblemer.

Ønsket fra MDG er at norsk strømeksport skal bidra til nedstengning av kullkraftverk og gasskraftverk i EU, men i tillegg skal norsk strømeksport også brukes til nedstegning av atomkraftverk i bla Tyskland. Opphører norsk gasseksport må EU feks bygge 135.000 store vindmøller for å kompensere for bortfallet av denne energi. Og skal EU slutte med all gassimport må det bygges noe slikt som hele 500.000 slike vindmøller. (Til orientering har Tyskland i dag ca 30.000 vindmøller). I tillegg skal bensin/diesel erstattes med feks EL eller hydrogen. Man kan virkelig lure på realismen i dette.

https://enerwe.no/nyheter/eu-ma-installere-135-000-vindturbiner-som-er-210-meter-hoye-for-a-erstatte-norsk-gass/

3 Likes

Her er et svært interessant innlegg fra en fornuftig enkeltperson fra MDG:

1 Like