Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ukrainas Zelenskij vil møte Putin, men krigshandlingene fortsetter


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/ukrainas-zelenskij-vil-mote-putin-men-krigshandlingene-fortsetter/

President Vladimir Zelenskij i Ukraina lovte før presidentvalget at han ville skape fred i landet. 8. juli 2019 sa han at han ønsker å møte Russlands president Vladimir Putin til forhandlinger i Minsk. Utspillet kom etter at Zelenskij hadde hatt møter med europeiske ledere og fått forsikringer om fortsatt støtte fra EU. Zelenskij foreslo at…


#2

Ei fjør i hatten til Steigan. Nå har han faktisk forsøkt å sjekke fakta før han skriver om Ukraina.
Imidlertid noen få korrigeringer:

  1. Det er ikke riktig at USA ikke støtter M2-avtalen. Men så langt har de ikke vært en del av den. Det har de nå sagt seg villige til.
  2. Det er riktig at våpenhvilen brytes hver dag (med unntak av noen få helligdager). Dersom du imidlertid hadde lest de daglige rapporter fra OSCE’s mission og lest om hvem som starter kanonadene, evt i hvilken retning det skytes, så ville du sett at alle brudd skjer fra Russerne, ikke fra det Ukrainske forsvar.
  3. Fascistenes makt: dette har jeg korrigert deg på mange ganger: A) de har ingen makt i Ukraina, hverken i det militære eller i politiet. Det den nye presidenten har gjort, er imidlertid å starte utrenskingen av korrupte tjenestemenn. Det favner alt fra guvernøren, militære ledere, ledere i SBU, i politiet og i andre statsadministrasjoner, som f. eks. skattedirektøren. Dette er funksjoner han styrer direkte uten å måtte innhente godkjenning fra Verkovna Rada. Så dersom han oppnår en flertallskoalisasjon 21. juli, vil imidlertid korrupsjons bekjempelsen akselerere. Og da vil det demokratiske Ukraina virkelig distansere seg fra sin korrupte diktatornabo i nordøst.