Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ukrainas fruktbare jord lagt ut for salg tross folkelig motstand

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/ukrainas-fruktbare-jord-lagt-ut-for-salg-tross-folkelig-motstand/

Ukraina har like mye fruktbart landareale som Frankrike og Tyskland tilsammen. Det såkalte svartjordsbeltet, chernozem, i Ukraina er en av de rikeste landsbruksressursene i verden. Svartjord er et nesten helt svart jordsmonn med opptil én meter dyp humus. Svartjord er blant verdens mest fruktbare jordsmonn, og en stor del av verdens hvetedyrking foregår i slik…

5 Likes

Jeg hadde bestemt meg for ikke å kommentere mer om Ukraina i denne bloggen, da jeg i kommentarfeltet kun ble møtt med personlige skjellsord (da de ikke hadde noe konkrete opplysninger å bringe til torgs (dvs. ikke kjenner Ukraina). Men når nå Steigan igjen lager innlegg basert på “klipp og lim” fra det russiske propagandaapparatet (som Bjørn Nistad også er en aktiv agent for), så var det fristende å forsøke å arrestere denne fake-propagandaen.
Nå er det land-reformen som skal kritiseres, som herrene Nistad og Steigan ikke har innsikt i. Og da er det greit igjen å sakse fra sine oppdragsgivere i Russland.
For å ta det siste først: at en MP skulle trues fordi hun stemte mot landreformen, ved å sette hennes mann i fengsel, er bare tull. Hennes mann ble varetktsfengslet for en annen korrupt handling. MP Anna Skhorokod, valgt inn i Radaen som medlem av Sluha Narody (Zelenskys parti), ble ikke truet, men kastet ut av partifraksjonen fordi hun var korrupt. https://112.international/politics/mp-skorokhod-to-be-excluded-from-servant-of-people-faction-head-of-party-faction-45566.html
Og til de som ikke tror på ukrainske artikler: dette notatet er distribuert gjennom mediehuset til Medvedchuk (oligark, leder av det eneste russiskvennlige opposisjonspartiet, og en venn av Putin).
Så til årsaken for hvorfor parlamentet ønsker et moratorium på forbudet mot salg av landeiendommer: Landbruket er i dag den meste korrupte næringsvirksomhet i Ukraina. Staten er dominerende eier av landeiendommer. Siden de ikke selv er drivere, leier de ut jorda til et knippe oligarker for en latterlig lav leiepris. Staten ønsker nå at folk flest skal kunne eie jord (og ikke være leilendinger av oligarkene). Dette ønsker de å oppnå gjennom å tilby lån til svært rimelig rente. De ønsker også at produktive vestlige konserner skal komme inn for å bidra til utviklingen av landbruket, da det er et enormt produktivitetspotensiale i næringen. Og at Kina er blant interessentene må jo være positivt (?). Det de definitivt ikke ønsker, er at russiske oligarker skal kjøpe seg inn gjennom vestlige stråselskaper. Derfor har salg til vestlige selskaper blitt debattert spesielt. Nå viser det seg at russiske oligarker kan stenges ute gjennom sanksjonspolitikken (synd for dine kumpaner, Nistad, og synd for din stalinistiske drøm om kollektiv-strukturen i landbruket).
Steigan skriver at vestlige selskaper kontrollerer 2,8 mill. hektar. Riktig, men gjennom lukrative leiekontrakter for staten. Nistad skriver at det er 32 mill. hektar produktiv jord. Nei, det er 42 mill. hektar jord. Andelen kan økes betraktelig uten at det vil svekke landets egne innbyggeres mulighet for å erverve jord. Videre er det mange mindre gårder som ikke blir drevet fordi oligarkene ikke ser noen gevinst i å leie det ut. Disse eiendommene vil nå bli lettere tilgjengelig for vanlige folk å kjøpe. (Min kone eier selv en liten andel av en landeiendom, som resultat av tidligere års kommunistiske kollektiv-konsept. Og hun håper selvsagt på at det kan komme inn bønder å kjøpe opp hele arealet, istedenfor at hver andelseier mottar 500 kr. i året.
Hva gjelder de angitte meningsmålingene, så er det viktig å vite at oligarkene har drevet skremselspropaganda gjennom sine medier i lang tid mot hele reformen. Og Ukrainere generelt har ikke noe speiselt forhold til eierskap i næringen. Derfor er skremselspropagandaen effektiv. Oligarkene har brukt store summer på denne skremselspropagandaen, fordi de tjener uhyggelig mye penger på dagens ordning. Og - hvis Radaen skulle akseptere reformen - ønsket de selvsagt at kjøpsrettighetene skulle begrenses til kun Ukrainere (les oligarker). Nær mere fakte kommer på bordet (mere informasjon til folket), vil nok folk i landdistriktene innse at reformen er nødvendig. Den urbane del av befolkningen har svært liten interesse for denne saken, bortsett fra at de ønsker større inntekter til staten.

Til slutt en liten merknad: Du har rett i din beskrivelse av Ukrainas “rike” svartjord. Humusen er som du skriver kanskje 1 meter, men det gjennomsnittlige jordsmonnet i landet er på 6 meter, hvilket er et resultat av erosjonen fra siste istid hvor jorda ble skjøvet sydover fra de russiske stepper, og dempå opp i Ukraina, delvis grunnet den lille fjellkjeden syd på Krim-halvøya.

1 Like

Flott artikkel. Veldig informerende. Tusen takk

3 Likes

Selv om Ukraina per definisjon er uskyldig i dine øyne, er det et forløpig lavmål å se deg forsvare dette her.
Du tror tydeligvis at Ukraina er noe spesielt, som ikke følger det samme mønster som resten av verden, men er - som de som står bak dette - det evige offer for andres aggresjon.

4 Likes

Beklager, men lavmålet er det vel du som står for. Du har ikke et konkret statement å komme med, kun angrep på meg som person. Hva er det jeg skriver som i dine øyne er et forsvar av Ukraina? Og med hvilket lavmål?
Dessuten , hva er det jeg skriver som skulle gjøre Ukraina til noe spesielt? At det er et rikt jordbruksland?
At Ukraina er et offer, har jeg aldri hevdet og aldri argumentert med. Det er kun din subjektive oppfatning, grunnet mangel på forståelse. Men når du snakker om andres aggresjon, så ja- agressoren har jeg aldri unnlat å nevne. Og nå er det vel kun denne menigheten på Steigan.no + noen få ytterliggående som ikke forstår virkeligheten.
Skal du kritisere noe, så får du peke på evt. kritikkverdige forhold i min kommentar!

1 Like

Du hevder at jord-reformen gir makt tilbake til folket- vi får se. Uansett kan du jo gi russerne skylda.
Når det gjelder personangrep, så bruker både Nistad, Steigan og Putin å få passet sitt påskrevet, av deg.

1 Like

Det er ikke noe i veien med innholdet. Det er formen du presenterer innholdet i som er kritikkverdig.

2 Likes

Olaf, takk for interessant motstykke til Steigan’s artikkel.

Artikkelen du henviser til på 112.international sier at Anna Skorokhod ble kastet ut av Servant of the People Party fordi lederen hevdet at hun hadde tilbudt bestikkelser, og fordi hun (definitivt) stemte imot sitt eget parti angående landreformen. (Men hun vil fortsatt være medlem av parlamentet ut perioden??) 112.international skriver også dette om mannen hennes:

Oleksiy Alyakin is a former owner of Pushkino, the Russian bank. Russian authorities put him on the wanted list under charges with fraud. He was under extradition arrest in Ukraine; later, the restriction measure was changed to home arrest. At that, the Migration Service was obliged to grant him Ukrainian citizenship.

Takket være lenka di fant jeg også artikkelen Ukranian adopts bill on land sale market opening, som utdjuper landreformens innhold:

227 MPs from the Servant of the People party and 13 nonparty MPs voted in favor of it, 240 in total. [Det er 450 medlemmer i det ukrainske parlamentet.]

According to the draft law, by January 1, 2024 citizens of Ukraine and Ukrainian legal entities, as well as foreign citizens or companies, who have been using Ukrainian lands for at least 3 years (for example, renting it), will be able to acquire ownership rights of agricultural land.

The draft law stipulates certain restrictions - there can be no more than 35% of the lands of the terraced city in one pair of hands and no more than 8% of the region or Crimea; no more than 0,5% of all agricultural lands of Ukraine.

Breach of all these restrictions may justify the forced alienation of land.

…disse restriksjonene gjør landreformen litt mer spiselig, men det er jo pga. presset og åpningen for de internasjonale sykdommene EU og (selskaper som) Bayer/Monsanto som gjør at folk her reagerer. Ideelt sett (etter mitt syn) kunne de krevd ukrainsk eier/morselskap.


…fikk meg til å slå opp…

1 Like

Du klarer jo ikke å sitere meg riktig, engang. Jeg gir ikke Russland skylda (hva skulle jeg i så fall gi de skylda for når det gjelder landreformen? Det jeg sier, er at jeg håper de ikke kan skaffe seg eierskap til Ukrainsk jord. Da ville Ukraina ikke blitt kvitt korrupsjon i den næringen. Hvorvidt makten blir gitt til folket gjennom denne loven, er ikke noe jeg sier, men loven gir, sammen med gode finansieringskilder muligheter for mer privat eierskap.
Til slutt: jeg gir negative karakteristikker av de som ønsker å ødelegge Ukraina, slik Putin gjør gjennom sin drøm om Novo Rosia, sin mer konkrete plan om full styring av Sovjet republikken i den Eurasiske union og gjennom brudd på folkeretten og internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter overfor Krim og Donbas. Det har du kanskje hørt om. Og vel så forkastelig er de individer i Norge og mange vestlige land som spyr ut sine fake-news og konspirasjonsteorier som ledd i den russiske propaganda. Jeg har ikke mye respekt for den type politikk og de mennesker som lar seg bruke til den type propaganda arbeid.

“Did you know? Ukraine, commonly known as the breadbasket of Europe, has over a quarter of the world’s chernozem or “black earth” and 54 percent of its land is arable according to the Food and Agriculture Organization of the United Nations.”

“land is arable”
Jeg tviler på at det er mangel på “arable land” i Russland, snarere energi for å utnytte jodra.

Øst-Ukraina (Krim + Donbass spesielt) er russisk-talende områder.

Putin regnes dels som en sviker i Donbass pga. hans manglende støtte til deres krig. Putin svarte f**k off når Donbass søkte om forening med Russland.

Krim dreier seg om Russlands atomvåpen.
Utenfor Krim er Øst-Ukraina mer et problem for Øst-Ukrainerne. Dette er Kosakkland såvidt jeg husker … nærmest Waffen SS, som ikke sier nei til en fight. Putin er villig til å forsyne dem med de siste i våpen så lenge det dreier seg om forsvar (formodentlig)
Velbekommen Ukraina

Det ukrainske chernozem har stor verdi. På hvilken måte kan det ukrainske folk hente inntekter fra denne naturressursen?

Om staten langtidsleaser, feks. 50 år om gangen, så vil det i praksis være det samme som å selge, siden teknologien vil totalforandre samfunnet innen den tid.

Om staten korttidsleaser, feks. 5 år om gangen, så kan man kanskje forvente mer “rovdrift” på jordsmonnet.

Jeg antar at det mest lukrative og produktive kan være å selge, samtidig som du innfører en fast og forutsigbar eiendomsskatt på sjølve jorda, men at man lar være å skattlegge produktiviteten. Dette vil incentivere å gå så mye i pluss over utgifter og skatt så mulig, men på en måte som ikke ødelegger jordsmonnet, siden det vil gjøre at eieren sjøl taper verdi. Salg isteden for langtidsleasing gjør at staten i tillegg tilegner seg en stor formue med det samme, som den i teorien kan bruke på noe fornuftig.

Bydde ikke åt. Det var en ren generalisering. Men det er jo mer som refrenget ditt, da. Å skylde på russerne, når noe går galt i Ukraina. Mens alle som har øyer i hodet, ser at fienden sitter et helt annet sted.

1 Like

Under 2. verdenskrig ble en del ukrainsk matjord eksportert til Tyskland. Enkelte mener at dette er noe av grunnen til at mange ukrainere er skeptiske til utenlandsk eierskap. Vil det bli mulig med slik eksport innenfor det nye lovverket?