Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ukraina: Zelenskij leder i alle deler av Ukraina

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/ukraina-zelenskij-leder-i-alle-deler-av-ukraina/

Hvis meningsmålingene i Ukraina var valg, ville Ukrainas neste president være en komiker. Vladimir Zelenskij fikk 30,3 prosent av stemmene i første valgomgang mens den sittende presidenten Petro Porosjenko fikk 15,9 prosent av stemmene. Meningsmålingene i Ukraina som er tatt opp 16. april 2019 gir Zelenskij støtte fra 72,2 prosent av dem som har tenkt…

1 Like

Så vet de i det minste at han kan agere rollen. Men er det nå så sikkert at ikke Zelenskij også går i skytteltrafikk til Tel Aviv? Han har jo sikkert statsborgerskap.

USA har en klovn som president, så da passer det godt at Ukraina får en komiker som leder.

1 Like

Steigan serverer her en mer objektiv rapport fra Ukraina (mere fri fra det slagordpregede nazi-stemplet som regjeringen tidligere har fått. Og med de valgresultatene vi nå får, kan vi jo håpe på at selv Steigan forstår at han har vært på ville veier i sin karakterisering av det Ukrainske samfunn.
Valget den 21. står mellom den råkapitalistiske oligarken Oleksandr Poroshenko og den sosial-liberale Vladimir Zelenskiy. Ukrainerne skal bestemme om de ønsker en prolongering av råkapitalismens / oligarkiets fortsatte utarming av folket, eller innsette en “ukjent/uerfaren” politiker som ønsker større trykk på økonomiske og juridiske reformer. Men selv uten praktisk erfaring fra politikken har han en god økonoomisk og juridisk bakgrunn og fulgt det politiske liv med komikerens øyne. Zelenskiy har overbevist majoriteten om at han sammen med sine erfarne rådgivere vet hva de skal ta tak i. Det er rådgivere med sterkt ønske om politiske, økonomiske og juridisk bakgrunn.
Når det gjelder krigen mot Russland (den 2. store utfordringen i dagens Ukraina), står valget mellom en prolongering av stillingskrigen (som resultat av Poroshenkos passive politikk) og nye angrepsvinkler. Zelenskiy ønsker en bredere internasjonal dialog som også inkluderer UK og USA. Og han står sterkt på at Russerne ikke skal overta en tomme av Ukrainsk land. Hva gjelder integrering mot vestlige organisasjoner og vestlige land, har de 2 i hovedsak samme syn. Forskjellen ligger i at Zelenskiy ønsker at fl\olket sakl avgjøre slike viktige spørsmål gjennom folkeavstemninger.
Steigan nevner den skitne valgkampen. Ja det er riktig. Poroshenkos valgteam har ikke gått av veien for å svartmale “komikeren”, og endog true ham gjennom sine valgkampvideoer. Og valgkampen illustrerer i stor grad seriøsiteten til disse 2 rivalene. Det er til info nå etablert et offentlig arkiv inneholdende all fake-informasjon om Zelenskiy og hans kandidatur.
Og selv om Poroshenko har kjøpt mange stemmer, forfalsket resultater i flere distrikter, så virker det som om valgvinden kun kan blåse en veg. Det spennende nå er:

  1. Hvilket team ønsker Zelenskiy å ha med seg i styringen av Ukraina.
  2. Vil valget til parlamentet (Verkovna Rada) til høsten gi tilstrekkelig støtte til reformarbeidet?
    Ut fra de utsagn som har kommet fra ulike kandidater / partier som tapte 1. runde av valget 31. mars, kan det virke som at Zelenskiy får støtte fra majoriteten i flere av de toneangivende partier.
    Men en ting er sikkert: 1. valgomgang viser at spillereglene i veldig stor grad er fulgt hva gjelder demokratiske prinsipper. Og til Steigan: Dine nazi-påstander vil i alle fall gjennom denne prosessen drukne.

Til slutt: det florerer påstander om Zelenskiy kobling mot oligarken Kholomoyskiy bosatt i Israel / Sveits. Zelenskiy leier tid i oligarkens TV-kanal, og må derigjennom gjøre business med ham om sendetid og alt som har med showet “Kvartal 95” å gjøre. Dette er et enormt mediesirkus og krever derfor tett dialog med kanal-eier. Derimot: I Zelenskiys arbeidsteam inngår den advokaten som stod ansvarlig for å nasjonalisere Kholomyskiys store “Privatbank” etter at Kholomoyskiy foretok et kriminelt uttak av penger fra banken. Så noe tett “vennskap” mellom de 2 er sterkt tvilsomt.

1 Like

Ok - det var informativt - takk skal du ha.