Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ukraina avfolkes


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/11/ukraina-avfolkes/

Da Sovjetunionen gikk i oppløsning og Ukraina ble en sjølstendig stat i 1991 hadde landet 52 millioner innbyggere. I dag har landet formelt 42 millioner innbyggere, men siden det ikke har kontroll over Krim og Donbass, er det reelle folketallet 35 millioner. Mellom 2002 og 2017 emigrerte 6,3 millioner ukrainere uten noen plan om å…


#2

Dette ligner på det som skjedde i de baltiske landene etter innmeldingen i EU, dvs av-industrialisering og migrasjon. Det vekkes et håp om at man i disse land skal få samme levestandard og velstand som i de gamle EU-land bare ved å knytte seg tettere til EU. Det nye er at Polen som tidligere var et område med billig arbeidskraft for bla tysk næringsliv, nå har fått tilgang til et område med enda billigere arbeidskraft. Men man skal huske på at pga vekslingskursen til Ukraina så har disse lave inntekter en ganske stor kjøpekraft i Ukraina (iflg BigMac Indeksen har en polsk zloty ca 45% større kjøpekraft i Ukraina enn i Polen, muligens mer). Det siste som skjedde var vel at Jøtul i Norge nå flagger ut deler av sin produksjon til Polen, mulig at vi ser en Ukraina-effekt i polsk økonomi her.