Nyheter MDTV Forum Om Doner

Udo Ulfkotte brente alle broer

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/08/udo-ulfkotte-brente-alle-broer/

Av Lars Birkelund. På slutten av 70-tallet skapte Günter Walraff sensasjon med sine avsløringer av tyske Bild Zeitungs skruppelløse arbeidsmetoder. Bøkene ble i Norge gitt under titlene Avsløringen (1978) og Vitnene (1980). De ble begge «månedens bok» for Bokklubben Nye Bøker. Det var først ganske nylig jeg leste den siste av de to, Vitnene. Men den fungerer med sin avsløring av…

7 Likes

USA med vasallstatene sine på slep har det mest effektive og skremmende propagandaapparatet som noensinne har eksistert.
Et eksempel på det i tillegg til det som er skrevet om i artikkelen er Oliver Stone sin dokumentar “Ukraine on fire”.
I forkant av utgivelsen av dokumentaren kom motstykket, “Winter on fire”.
Denne “dokumentaren” vant flere priser, og ble nominert til Oscar. Den har en score på 8,4 på IMDB.
Oliver Stone sin dokumentar derimot ble fullstendig svartelistet, og har en score på IMDB på 5,4.
Første gangen jeg fikk tak i dokumentaren var på Russisk, med engelsk tekst.
Oliver Stone er en anerkjent mann, med gode kontakter og ressurser. Det hjalp lite i møte med propagandaapparatet til USA.

2 Likes

Det har noe med den å gjøre fordi den “politisk korrekte” oppfatningen når det gjelder innvandring og identitetspolitikk er en viktig del av det samme propagandapparatet. Moraliseringen på disse feltene fungerer som skalkeskjul for den morderiske mentaliteten “vestlige” journalister og medieredaksjoner propaganderer på vegne av. Det dreier seg om en kulturimperialisme i nye “gevanter”. En kan jo feks bare tenke seg at krav om “likestilling” mellom kjønn skulle gjennomføres konsekvent også ovenfor såkalte urfolk i Amazonas-jungelen e.l. Det betyr i praksis utryddelse av deres tradisjonelle kultur, preget som den er av rolleskiller som naturen selv har drevet frem. Eller en kan overføre masseinnvandringspolitikken som preger både USA og Vest-Europa til resten av verden: Ingen av verdens folk og nasjoner ville overleve. Frem til slutten av forrige århundre var også “venstresiden” til en viss grad kritisk til denne genocidale “multikulturen”. Men nå kan det se ut til at det kun er “høyreekstreme” som er opptatt av dette. Riktignok på vegne av egen nasjon og eget folk. Noen få av dem snakker om “etnopluralisme” som generelt forsvar for alle verdens mer eller mindre distinkte folk og nasjoner.

Når Ulfkotte først “kom i bevegelse” ifht det propagandaapparatet han var en del av, da var det også naturlig nok at også aksepten for den globale storkapitalens moralistiske ferniss som “multikult” og massemigrasjonsregime krakelerte.

2 Likes

Ulfkotte’s historie er så utrolig at den ikke kan være sann, men den er nok i hovedsak sann. At sikkerhets- og etterretningstjenestene i vestlige land rekrutterer og bruker journalister var og en er en realitet. Spørsmålet er i hvor stor grad det skjer. Jeg selv ble forsøkt “rekruttert” av norsk sikkerhetstjeneste, men sa klart nei, ikke fordi jeg er et så storartet moralsk menneske, men fordi jeg ikke ville ha noe med dem å gjøre og ikke komme i en posisjon jeg ville trives med, å bli brukt som et redskap for bestemte interesser. En journalist som samarbeidet med norsk sikkerhetstjeneste, var Finn Sjue, som skrev boka om norske journalisters samarbeid med de hemmelige tjenestene uten å ta med et av de mest åpenbare tilfelle på slikt samarbeid, seg selv.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.