Nyheter MDTV Forum Om Doner

Tyskland stenger de moderne kullkraftverkene først

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/12/tyskland-stenger-de-moderne-kullkraftverkene-forst/

Av Jan Herdal. Tyske kullkraftverk produserte vel 28 prosent av landets elektrisitet i fjor. Forbundsdagen har lovfestet at all kullkraft skal være utfaset seinest 2038. Første ledd settes i verk fra 1. januar. Da får 11 kullkraftverk forbud mot å produsere kraft, mot en kompensasjon på ca. 3,4 mrd. kroner. Optimal effekt er anslått til…

3 Likes

Det er vanskelig å se for seg en større sløsing enn dette, altså å legge ned et 5 år gammalt kraftverk som normalt sett burde hatt en levetid på 30-50 år. Man vil altså legge ned steinkullkraftverkene først, mens brunkullkraftverkene som driftes med brunkull skånes enn så lenge, sikkert fordi de medfører flere arbeidsplasser og større energisikkerhet pga. at ressursene tas ut innenlands.

Tyskland har i dag ca. 42 GW kullkraft av begge typer og 8 GW atomkraft. Innen 2022 er dette samlet sett redusert til bare 37 GW. I tillegg har man 29 GW gasskraft som garantert kommer til å oppnå høyere utnyttelsesgrad med dette. Ikke rart man ønsker Nordstream 2 fra Russland.

For Norges del, når så mye regulerbar kraft forsvinner fra Nord-Tyskland i løpet av så kort tid kan man forvente bra “trykk” på både kablene til Danmark, Nederland og den nye til Tyskland i perioder med lite vind og sol. Jeg vil tro ett resultat kan bli langt større prissvingninger enn vi har vært vant til i særlig NO2 og NO1. Med timemålte priser og i tillegg en eller annen form for effekttariff for husholdningskunder tvinges vi til å tilpasse forbruket så langt som råd er, det vil ikke minst gjelde elbileierne framover.

3 Likes

Fortsetter denne politikken, kommer gass til å framstå som dominerende balansekraft for sol og vind. Derfor trenger Tyskland Nord Stream 2.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.