Nyheter MDTV Forum Om Doner

Tyskland parkerer Macrons forsøk på å bremse Nord Stream 2

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/02/tyskland-parkerer-macrons-forsok-pa-a-bremse-nord-stream-2/

Gassrørledningen Nord Stream 2 som skal føre russisk gass i rør på bunnen av Østersjøen til en energihungrig tysk industri er omstridt i EU og NATO. USA har flere ganger prøvd å hindre at den skulle bli bygd eller satt i operativ drift. Washington har også forsøkt å mobilisere sine vasaller i Polen, de baltiske…

2 Likes

Prøvde Frankrike å stikke kjepper i hjulene til tysk industri for å svekke Tysklands posisjon?

Man kan lure på om Nord Stream 2 er til pluss eller minus for Norge.
Avhengigheten av norsk gass og energi kan avta med byggingen av Nord Stream 2, men hvis det hadde blitt stopp for Nord Stream 2 kunne presset mot Norge derimot ha økt kraftig når det gjelder energileveranser (rør/kabler) og gassutvinning og strømproduksjon. Det er ikke bra å ha en sterk og desperat nabo som opplever energimangel.

3 Likes

I mens baler NRKs utenriks-korrespondenter.

Det må da være flaut.

Hvis noen lurer på hvorfor Tyskland & co ikke tolererer noe kødd med denne rørledningen, så er et fordi den vil spare mellom 7.9 og 24.4 milliarder euro årlig for forbrukerne, inkludert tysk industri.

Dette er mye penger, selv for en økonomisk stormakt.

Hvis jeg leser statistikken rett, og i tillegg tar med innvirkningen på elektrisitetsprisene, kan innsparingen være 12.9 (laveste) til 60.1 (høyeste anslag) millarder euro årlig for forbrukerene. (tallene er fra Nord Stream selv)

2 Likes

Som en kjent nobel-prisvinner sa det: Money doesen’t talk, it swears.

2 Likes

EU bruker rundt 500 milliarder m2 naturgass årlig og utvinner bare rundt 150 av dem selv. Disse andelene vil synke endel når britene forlater Unionen. Tyskland bruker 80-90 milliarder m2, så Nordstream 1 & 2 vil kunne pumpe en god del mer enn tysk forbruk. Når man i tillegg legger til egen tysk utvinning (rundt 15 milliarder m2 årlig) og import fra Norge og Nederland framstår Tyskland plutselig som en energisentral i hjertet av Europa med importavhengige land som naboer. Så vil framtida vise om de deler uselvisk med seg eller om dette kan bli et nytt pressmiddel for å integrere EU ytterligere i tillegg til de økonomiske musklene.

Edit: 500 milliarder m2 gass tilsvarer ca. 4000 TWh primærenergi, dvs før energitap og er ca. 20% av Unionens totale primærenergiforbruk. Norsk vannkraft yter i et snittår 135 TWh til sammenligning, EUs egen vannkraft ca. 350 TWh. Det er slike tall som får den tyske “Energiewende” og satsingen på vindmøller og solenergi til å framstå som puslete og lite relevante i sammenligning. Man bør snart begynne å innse at det fortsatt i hovedsak vil være de fossile brenslene samt atomkraft som må gjøre “jobben” dersom levestandarden skal opprettholdes. Nordstream 2 kan vel sies å være en del av “Realpolitik” i så måte.

2 Likes

Spør grekerne.


.

1 Like

Det ser ut som Tyskland og eurosonen har ligget på grensen til å oppleve resesjon i slutten av 2018, slik at å få tilgang til billig energi kan komme godt med for å stimulere økonomien (de røde søylene i 2012 og 2013 er fra den gang oljeprisen lå på 110 dollar).

eurozone%20ind%20prod_0

1 Like

Energi Er økonomien- i hvertfall slik den blir beregnet.

Huff, ja. Jeg er sikker på at de har noe juicy på hu der.

Angela Merkel viser hva hjertet hennes egentlig består av:

frau%20merkel%20viser%20hva%20hjertet%20hennes%20egentlig%20bestaar%20av

1 Like