Nyheter MDTV Forum Om Doner

Tyskland; - Dødligheten...del 2

Da viderefører man den brukerstyrte debatten. Såkalt flat struktur

2 Likes

Likte du musikken Salih? Skjebnetung statspropagandatilbehør

Video 11:00 –
-Svensk legestand gir ordre om å ta livet av pasientene (corona eller ikke)

Det er slik offentlige eldrehjem fungerer

Verken Löfven eller Tegnell hadde peiling på hvordan svenske eldrehjem fungerer - sies det.
De levde i en fantasiverden med NRK og fotball og pene hallodamer

Elementær behandling som oksygen til dem med corona mangler på svenske eldrehjem. De får morfin.

Her bekreftes at Norge er ikke bedre

De til sammen fem partiene krever at alle, også eldre på sykehjem, må ha krav på å kunne komme på sykehus dersom de blir coronasmittet, at man får mer tilgjengelig smittevernutstyr i hjemmetjenesten, at det gjennomføres tilsyn på sykehjemmene, slik man egentlig skal, og at de eldre på sykehjem, som ikke er coronasmittet, må kunne få besøk av pårørende.

Torgeir Salih

Den negative effekten av økt arbeidsledighet har, om den finns, vært vesentlig mindre enn den positive effekten av mindre stress og jag, og mer tid til familien.

Japan har ikke lockdown. Torgeir bruker et land uten lockdown som eksempel på at lockdown er bra.
Sverige har heller ikke lockdown.
Vi kan innføre et nytt begrep med tanke på neste valg:
Lockdown & vaksine-kåte sosialister / globalister
NRK er opplagt der de henter fakta fra.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.