Nyheter MDTV Forum Om Doner

Tyskland: – Dødeligheten omtrent som normalt

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/05/tyskland-dodeligheten-omtrent-som-normalt/

Til tross for koronaepidemien er dødeligheten i Tyskland omtrent som normalt. Det skriver det tyske ifo-instituttet. Selv i april 2020 er det få avvik fra de normale dødstallene, sier Anna Kremer fra ifo-kontoret i Dresden. Selv innenfor de mest utsatte aldersgruppene er avvikene fra normalen innenfor den statistiske variasjonen. Som grafen fra ifo viser var…

3 Likes

Dødeligheten i Tyskland blir omtrent som normalt i perioden fordi to faktorer virker i motsatte retninger og balanserer hverandre nøyaktig ut:

  1. Covid 19 bidrar til markant økt dødelighet. I land hvor smittespredninga har vært mye høyere per innbygger, som Italia, Spania, Storbritannia, Frankrike, Belgia og, ikke minst, Sverige, er det registrert ekstrem overdødelighet i perioden under Covid 19-epidemien.
  2. Nedstengnings- og smittebegrensningstiltakene har IKKE, som kritikerne har trodd, vært noe folkehelseutfordring i seg selv, men har tvert imot bidratt til redusert dødelighet, ikke bare fra Covid 19, men også en rekke andre helseutfordringer som ordinært tar liv. Vanlig sesonginfluensa har omtrent blitt eliminert i land med effektive tiltak. I tillegg har redusert økonomisk aktivitet og tilhørende redusert luftforurensning bidratt til at færre har dødd av astmaanfall. Det har også vært færre hjerteinfarkt enn normalt, vel og merke kun i land som har gjennomført effektive nedstengninger, inkludert skole- og barnehagenedstengninger. Redusert luftforurensning er trolig en faktor også i dette, men i tillegg er det grunn til å tro at hjemmetilværelsen har redusert stress hos flere enn det er som har opplevd stress på grunn av ensomhet. Dette vises også på omfanget av psykiske lidelser og selvmord, som stikk i strid med åpningsfanatikernes prognoser, har vist en nedadgående tendens i perioden. I Japan var det registrert en bortimot ekstrem nedgang i antall selvmord på 20 prosent i april 2020 sammenligna med april 2019. Økt arbeidsledighet har altså heller ikke gitt de sosiale og psykologiske ringvirkningene som åpningsfanatikerne har forsøkt å skremme med. Land som Norge, som har stengt ned mye, og fått viruset på et lavt nivå, har derfor registrert en markert underdødelighet i perioden.

I Tyskland, hvor moderate tiltak for sosial distansering og moderate nedstengninger har brakt epidemien under noen lunde kontroll, men langt fra på et så lavt nivå som i Norge, har økt dødelighet fra Covid 19 og redusert dødelighet fra andre forhold grunnet nedstengningstiltakene, altså tydeligvis nøyaktig balansert hverandre ut.

1 Like

Tyskland har ingen grunn til å feire. Med en mer effektiv nedstengning, kunne Tyskland også hatt underdødelighet i perioden, som Norge. Den underdødeligheten vi har sett i perioden, er det heller ikke grunn til å gi slipp på etter at pandemien er over. Tvert imot bør samfunnet reorganiseres slik at flere av de tiltakene som har bidratt til dette, aller mest redusert produksjon og transport som gir markant fall i luftforurensing, videreføres også etter at viruset forsvinner ut av historien.

I diagrammet står det “Wochensterbewahrscheinlichkeit” vilket består av orden “Woche” = vecka, “sterben” = dö och “Wahrscheinlichkeit” = sannolikhet. Till skillnad från de engelsktalande verkar de tysktalande älska långa ord. “Weekly mortality probability” skulle det kanske heta på engelska. Men som tyskarna säger “WARUM SOLL MAN ES EINFACH MACHEN WENN MAN ES SO SCHÖN KOMPLIZIEREN KANN” Varför ska man göra saker och ting enkelt när man kan komplicera det på ett underbart sättt?"

1 Like

Folk som befinner seg i Italia (Steigan) og Spania snakker om drakoniske lockdown tiltak - verre enn Franco-diktaturet.
I USA har vi bevegelser med demonstrasjoner mot drakonisk lockdown.

Fra Norge har vi bekymringsmeldinger om psykiske problemer.
Leger snakker om at lockdown vil undergrave immunforsvaret - og etterhvert gjøre oss mere syke.

-også etter at viruset forsvinner ut av historien.

Å få coronaviruset til å “forsvinne” var optimistisk. At folk utvikler anti-stoffer er mer realistisk.
AIDS har ikke forsvunnet fra Afrika.

Lockdown-tiltakene er det mest dramatiske Europa har opplevd siden krigen. Tyskerne oppdager at ingen “egentlig” døde. Trusselen i Tyskland er på nivå med svineinfluensaen, hvor fake news media (TorgeirSalih og Co) fortalte oss at “millioner” ville dø i verden

Reiselivsnæringen er blitt desimert

3 Likes

Fra høyresida. Venstresida ser at viruset rammer arbeiderklassen og spesielt de svarte, og støtter nedstengningene. At Steigan.no også støtter høyresida i dette spørsmålet, illustrerer at det vi har sett i spørsmål knytta til innvandring og det flerkulturelle samfunnet, nemlig at Steigan.no ikke lenger er et nettsted som tilhører venstresida, slik det opprinnelig var, men at det nå har blitt et talerør, på lik linje med mange andre, for den populistisk høyresida.

Nedstengning går helt fint så lenge det finns politisk vilje til å lesse hele regninga over på de som har mer enn nok til å betale den, og dem finns det mer enn nok av i verden. Venstresidas oppgave er å beskytte arbeiderklasse mot fare, og sørge for at borgerskapet betaler regninga, alltid, og uansett.

Nedstegning fører til at verdiproduksjon faller tilsvarende, og at arbeidsledigheten går i taket.
Vi har saker i USA hvor frisør-eier nekter å stenge virksomheten selv om dere krever det. Saken havnet i retten, hvor dere argumenterer med at dere bestemmer og at konstitusjonen ikke gjelder.

1 Like

Det at ikke-essensiell produksjon stenges ned, er bra ikke bare på kort sikt mot pandemien, men bør også forbli varig, av hensyn til global oppvarming. Arbeidsledighet er et reint politisk, ikke et økonomisk, problem. Kortvarig arbeidsledighet kan enkelt løses ved gode offentlige kompensasjonstiltak for de ledige, mens langvarig strukturell ledighet som følge av at bransjer forsvinner, må løses gjennom å kanalisere de ledige over i samfunnsviktige oppgaver, hvor det trengs flere hender, og eventuelt bidra til at de som fra før jobber i disse bransjene kan få redusert arbeidstid. Frisører tilhører en bransje som selvsagt trengs, og som vil komme tilbake umiddelbart etter at nedstengningene er over. Her handler det bare om å ha tilstrekkelige kompensasjonstiltak i helsekriseperioden. Arbeidsplassene i fly- og turistbransjen, BØR absolutt aldri komme tilbake. Gjør de det, løser vi aldri den enda større folkehelsekrisa som global oppvarming representerer.

Saken dreier seg om selve essensen i lowndown-tiltakene, som er “powergrab” fra eliten. Corona er bare et påskudd for “powergrab”

1 Like

Nei, eliten, representert ved Anders Tegnell, Camilla Stoltenberg, Elon Musk, Jair Bolsonaro og Donald Trump, sloss med nebb og klør mot nødvendige tiltak som kan spare hundretusenvis av liv, særlig i arbeiderklassen, hvor et flertall tilhører det som av eliten omtales som “risikogrupper”.

Engelske journalister har funnet kilder som bekrefter hva jeg sier: formålet er “powergrab”

1 Like

Engelske journalister som selv tilhører den samme eliten. Også i Norge ser vi at journalistsstanden nærmest opptrer som lobbygruppe for mer åpning. Mange av dem var tydelig drittlei av å måtte omgås egne barn daglig. Sånn tenker ikke folk i arbeiderklassen.

Hva er “formålet” med evigvarende lockdown i 2020-2021 (så vaksinering)

1 Like

Den “evigvarende lockdown” varte i litt over en måned. Ikke tilstrekkelig lenge til å fjerne virustrusselen fra samfunnet. Hensynet til profitten og friheten til journalister og andre i over- og middelklassen som tror de er i god nok form til å tåle viruset (i motsetning til overvektige og astmaplagede arbeidere i transport og varehendel, som, med god grunn, er livredde smitten) har gått foran hensynet til å redde liv.

Jeg skjønner at du forstår deg på motivene til dem som er på “høyresiden” osv.
Men hva er formålet med “evigvarende” lockdown ?

1 Like
  1. Kortvarig lockdown for å fjerne viruset fra samfunnet, slik det er oppnådd i New Zealand.
  2. Varig nedstengning av flybransjen og andre ikke-essensielle virksomheter som bidrar til unødvendig luftforursensning, som tar flere liv årlig enn Covid 19, og hindre global oppvarming, som ikke vil ta liv i hundretusenklassen, men titalls millionerklassen, om vi ikke handler radikalt og umiddelbart.

Lockdown-tiltakene er å fremme Agenda 2030 da.
Mulig det er et fletall for Agenda 2030 … uansett, det er høyst kontroversielt, og såvidt jeg vet ikke behandlet i Stortinget. Agenda 2030 er kommunisme, eller MDG’isme

1 Like

Nei, dette er bare vrøvlete konspirasjonsteori, helt uten den fjerneste relasjon til den empiriske virkeligheten.

Du har allerede fortalt oss at dere planlegger “Varig nedstengning av flybransjen” (i overenstemmelse med Green New Deal).
Da er det ingen “konspirasjonsteori”

3 Likes

Green New Deal promoteres av de mest radikale og venstreorienterte politikerne i USA og Storbritannia, som har møtt massiv fordømmelse fra kapital og elitemedier. Det som er vrøvl at dermed at dette er noe som blir støtta av den kapitalistiske eliten. Tvert imot, se på redningstiltakene for Norwegian osv.