Nyheter MDTV Forum Om Doner

Tyske myndigheter vil betale 40 milliarder kroner i kompensasjon for utfasing av kull

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/tyske-myndigheter-vil-betale-40-milliarder-kroner-i-kompensasjon-for-utfasing-av-kull/

Den tyske regjeringen har som mål å fase ut kull innen 2038 og tyske energiselskap vil bli kompensert med flere milliarder euro for å stenge ned kullkraftverkene. Dette melder E24. Representanten for Linke i Forbundsdagen, Sahra Wagenknecht skriver om dette på Facebook: «Den føderale regjeringen ønsker å kaste mer enn 4 milliarder euro i kjeften…

3 Likes

Representanten for Linke i Forbundsdagen, Sahra Wagenknecht skriver om dette på Facebook…

Det er den samme dama som da hun fikk spørsmål om hvordan Tyskland skulle løse utfordringene om lagring av den fornybare energien uttalte at “vi har lagringskapasitet i strømnettet”. Det må vel være en av de fjerneste og mest avslørende uttalelsene noen politiker noensinne har kommet med etter min mening.

1 Like

“The government has set a target of generating 65% of Germany’s electricity from renewable sources by 2030”.

Er noe slikt som dette (65%) gjennomførbart i praksis? Det høres ut som man må lagre store mengder med strøm (når vinden blåser og solen skinner) for senere bruk. Eller kanskje man heller sier “Look to Norway”?

[quote=“SHO, post:3, topic:5280, full:true”]
“The government has set a target of generating 65% of Germany’s electricity from renewable sources by 2030”.

Er noe slikt som dette (65%) gjennomførbart i praksis? Det høres ut som man må lagre store mengder med strøm (når vinden blåser og solen skinner) for senere bruk.

Jo mer uregularbar kraft man fôrer inn i nettet, desto mer ustabilt vil det bli. Flere tiltak, dvs. som allerede gjøres, men bare flere av dem vil bli nødvendig. Milliarder på milliarder Euro vil brukes. Men samtidig blir det mindre og mindre regulerbar kraft. Når dominoeffekter skjer vil det ikke være nok reserver i systemet til å opprettholde balansen i det synkrone vekselstrømsystemet. Da blir siste utvei å kutte last; rett og slett kutte strømmen til en mengde forbrukere. Noen forbrukere vil være mer prioriterte enn andre.
Jeg tror vi begynner å nærme oss slike tilstander.

Vi hadde hendelsen i UK 9. august i fjor hvor bl.annet store deler av London ble mørklagt såvidt jeg husker. Det var også en stor hendelse i Danmark og Sverige for bare et par måneder siden hvor alvorligheten ikke har blitt fanget opp i msm-media. DK 2 (Sjælland) mistet hele 1100 MW ved en feil, noe som kan ha utgjort 35-40% av forbruket vil jeg tro. Alle reserver i DK2, som kun utgjorde 600 MW ble raskt aktivert (innen 15 sekunder for primærreserver), og svenskene var i stand til å hjelpe ved denne anledningen fra SE3 for å dekke opp det resterende. Det er ingen selvfølge i framtida under kaldere vær og med 2 atomreaktorer lagt ned. Her var danskene kun sekunder unna en fullstendig “blackout” på Sjælland, medregnet København som kunne ha tatt timesvis å gjenopprette med dertil økonomisk tap.

http://pfbach.dk

1 Like