Nyheter MDTV Forum Om Doner

Tyske juseksperter: Anerkjennelsen av Guaidó "antakelig i strid med folkeretten"


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/02/tyske-juseksperter-anerkjennelsen-av-guaido-antakelig-i-strid-med-folkeretten/

Eksperter på jus og internasjonal lov i den tyske Forbundsdagen har undersøkt rettsgrunnlaget for Tysklands og andre lands anerkjennelse av den sjøloppnevnte «presidenten» i Venezuela Juan Guaidó og sier i en betenkning at «det er sterke grunner til å anta» at anerkjennelsen er en «innblanding i de indre anliggende» i Venezuela og dermed «en folkerettslig…


#2

At dette er ulovlig, trenger man egentlig ikke være jusekspert for å si. Det er egentlig innlysende, og du behøver ikke mange timer i samfunnsfag på ungdomsskolen før du forstår dette. Men at de sier det er likevel viktig. Det finnes utrolig mange mennesker som mer eller mindre tror at USA har en slags vetorett, og kan bestemme omtrent hva de vil, uten at noen stiller spørsmål ved lovligheten.


#3

Nei, det ser nærmest ut til å virke kontraproduktivt.

“Guaidó’s party, Popular Will, is a far-right marginal group whose most enthusiastic boosters are John Bolton, Elliott Abrams, and Mike Pompeo.”
https://www.counterpunch.org/2019/02/08/juan-guaido-the-man-who-would-be-president-of-venezuela-doesnt-have-a-constitutional-leg-to-stand-on/

Og så er det jo dette:


#4

Noe som slett ikke bør komme som noen overraskelse, tatt i betraktning den
Trump-utnevnte ‘‘United States Special Envoy to Venezuela’’ - Elliott Abrams.

  • Jøde - med den merittlista! . . . . .

#5

Verden bør nå ha lært at USAs innblanding i Venezuela kan føre til både borgerkrig og intervensjonskrig slik vi har sett i Jugoslavia, Irak, Libya og Syria for ikke å nevne Vietnam-krigen.


#6

The Lobby

Elliot Abrams looses his cool…


#7

Steigan presiserer - ref. artikkelen - at anerkjennelsen KAN være i strid med folkeretten. Det er jo ut fra usikkerheten i situasjonen at den norske regjering også avventer situasjonen i Venezuela, før en eventuell anerkjennelse.
Men det interessante med Steigans artikkel - å beskrive forholdet til Folkerettens krav til anerkjennelse andre lands regimeendringer - er at han så tydelig støtter Russlands brudd på folkeretten gjennom deres militære overgrep overfor Ukraina. Russland anekterte Krim gjennom militær intervensjon, og inkorporerte kort tid etter Krim som en oblast i Russland. Han hyllet terroristene i Donbas, som med hjelp av Russiske våpen, russiske soldater og offiserer, samt gjennom innsetting av egne folk som ledere av de okkuperte områdene (Borodai og andre), i realiteten har styrt de okkuperte områdene i Donbas.
I så måte har Russland ikke bare truet med militær intervensjon, men de har faktisk selv styrt de okkuperte områdene og daglig gjennomført angrep på Ukrainske militære i den 5 år lange stillingskrigen. Så spørsmålet til Steigan bør være: Hvorfor har du aldri tatt opp og kommentert Russernes brudd på folkeretten?
Jeg kunne samtidig nevnt Russernes nedskyting av sivilt fly med 298 drepte, men det kan vi la ligge i denne sammenheng


#8

Bevisbyrden er din, Olaf - overbevis oss!


#9

Hvis du ikke erkjenner at Russerne angriper Ukraina, så vil du heller ikke akseptere de tonnevis av dokumentasjonen som foreligger. Bortsett fra Zakharchenko, hvilken av terroristlederne er det som ikke er Russet med opprinnelse fra GRU eller hæren? Les forøvrig daglige rapporter fra OSCE og les den grundige dokumentasjonen fra Bellingcat om Russiske angrep.


#10

De som følger med vet at oppdraget til Integrity Initiative og Bellingcat er å spre svart propaganda mot Russland. Når bevisene du refererer til kommer fra disse svarte propagandaplattformene, så sier det seg selv at “disse bevisene” har svært liten troverdighet. :wink:


#11

Vi får se hvem som står seg i lengden, Olaf. Ditt Ukraina levner jeg ikke stor sjansen, så moralsk korrumpert som det er.

I følge artikkelen så var det i fjor nesten 80 000 som sa fra seg sitt ukrainske statsborgerskap, i bytte mot russisk. Hvordan går det andre veien?


#12

Jeg har ikke behov for å få deg til å se realiteter. Men det er jo litt pussig at du tar opp flytting over landegrensene. Realitetene fra Ukrainsk migrasjonskontor er at av de ca. 1,7 mill flyktninger fra Donbas, er ca. 1,4 mill. Interne flyktninger - til mer vestlige områder. Det er kun litt over 300.000 som har flyktet til Russland. Men for det Russiske propagandaapparatet, er det ikke bra at flyktningene søker beskyttelse i andre deler av Ukraina. Så vises det til statistikk for besøk til og for arbeid i Russland. Ja det er høye tall, men husk: 1. Tallene for gjestearbeidere og familiebesøk var vesentlig høyere før Russerne begynte sin krig mot Ukraina. 2. Det skrives ikke om tall den motsatte vegen, som nesten er like høye. Mao. Tallene viser ikke til noen form for misnøye den ene ell andre vegen, kun til tradisjonell samhandling. Det vises videre til at mange Ukrainere har fått Russisk pass. Det handler først og fremst om at spesielt innbyggere på Krim har blitt tvunget til å endre statsborgerskap. Men det er også en del terrorister i Donbas og deres familier som har fått Russisk statsborgerskap fordi de er redde for at Ukraina skal vinne tilbake deres okkuperte områder. Så mitt spørsmål til deg: hva ønsket du å vise til med denne tildels forvridde vinkling av flyktningestrøm og naturlige samhandling mellom mennesker. Dernest: som mange andre Putinister, prøver du å så tvil om Bellingcat. Er du klar over at B. Kun bruker åpne kilder, og har til de grader nøyaktighet i sin dokumentasjon. Russerne har flere ganger kommet met mot-dokumentasjon, men blir hver gang tatt med buksa nede får sine håpløse løgner - løgner som begrunnelse for sin propaganda. Putin selv har jo åpent erkjent at han lyver når det passer ham, og det gjør han nesten like ofte som Trump, men bare på en litt mer elegant måte. Så som representant for løgnens aristokrati, har du en jobb å gjøre å søke din egen rettferdighetssans.


#13

Nei, det har jeg fått med meg.


#14

For å si det i klartekst: å få en Putinist til å forstå, enn si erkjenne realiteter er som nevnt ikke min oppgave. Allikevel er det min rett til å påpeke at du desverre er indoktrinert.


#15

Ja, men kan jeg hjelpe for det - når du ikke vil gi meg noe annet enn påstander?
La oss være ærlige, Olaf - du er her for trolle for Porosjenko, og det er jo veldig vanskelig, så da må du jo ty till personangrep.

Å du aner ikke hvor lang tid du - seksti år - for faren min var ihuga Moskvakommunist - men mora mi var aktiv i Arbeiderpartiet så jeg kjenner den andre siden også - intimt. Siden da har jeg aldri hatt noe behov for å gå i skyttergrava, men det er jo litt gøy å leke da.
Hvis du vil leke videre, kan du jo lede meg til dine kilder. Hvis ikke får du ha takk for nå- vi møtes kanskje neste gang du stikker innom for rituell renselse.

Ditt Ukraina, Olaf:


#16

Den som kommer med påstander, er vel deg. Du sier at jeg troller for Poroschenko. Han er vel en av de mange oligarker jeg helst så bak læs og slå. Nå har moderator i forumet pekt på at jeg har for mange kommentarer til deg. Da er det vel best at jeg gir opp å informere deg. Du får heller prøve å lese litt andre medier enn Steigan (+ noen andre Putinist-bloggere) og Russiske propagandamedier (som Rossia Segodnya (RT), Sputnik, etc.) og heller lese uavhengige Russiske medier, Ukrainske medier eller vestlige medier. Da får du i alle fall tilstrekkelig informasjon til å forstå at du i lengre tid har vært offer for Russisk propaganda.