Nyheter MDTV Forum Om Doner

Tysk studie: Tyskland har tjent enormt på euroen, mens Italia har tapt


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/02/tysk-studie-tyskland-har-tjent-enormt-pa-euroen-mens-italia-har-tapt/

En rapport fra Centrum für europäische Politik i Tyskland anslår at Tyskland har tjent omtrent 23.000 euro per innbygger på at euroen ble innført som fellesvaluta i 1999. Italia har derimot tapt svimlende 74.000 euro per innbygger. Det er bare Tyskland og Nederland som har tjent på innføring av euro sier det tyske instituttet, mens…


#2

Jeg vet ikke om den jevne tysker har tjent stort heller. Det er vel finansnæringen som har stukket av med den største fortjenesten. Det er kan en se på hvor mange bøter de har blitt ilagt. Her er første siden på søket på Deutsche Bank - det er ikke småpenger.


#3

Det er rart at Hellas kommer ut på pluss siden.

Men statistikken forklarer hvorfor vi ser klare opprørstendenser i både Frankrike og Italia.
(I Italia har dette fått uttrykk innenfor parlamentariske rammer ved at det ble valgt inn en EU-skeptisk regjering, i Frankrike har man derimot fått opprør i gatene i kjent fransk stil pga et idiotisk valgsystem i Frankrike som ikke er representativt, Macron fikk full politisk makt med støtte fra bare rundt 30% av velgerne/befolkningen).

Det høres ut som en av løsningene på EUs problemer er å kaste Tyskland ut av eurosonen, dermed vil euroens vekslingskurs med omverdenen bli bedre tilpasset de realøkonomiske forholdene i EU-landene. Bla kunne Hellas ha fått bedre økonomi pga dette.

Man kan forundres over norske politikere som vil melde Norge inn i EU og dermed vil innføre euro med tilhørende europeisk rentenivå i norsk økonomi i en situasjon hvor Norge må omstille seg til tiden etter oljen.
(I dag har norsk økonomi et handelsunderskudd på hele 250 mrd kr hvert år hvis man ser bort fra inntekter fra eksport av olje og gass, og hvis norsk jordbruk mister tollbeskyttelsen vil handelsunderskuddet lett kunne øke med ytterligere 100 mrd kr til, og da har vi ikke en gang nevnt økonomiske tap som skyldes økte strømpriser i Norge).