Nyheter MDTV Forum Om Doner

Tyrkia drømmer om å få kontroll over Krim

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/tyrkia-drommer-om-a-fa-kontroll-over-krim/

De siste månedene har Tyrkia fått et stadig nærmere forhold til Ukraina. Recep Tayyip Erdogan har møtt Ukrainas president Vladimir Zelenskij og etablert en tett forbindelse mellom Ankara og Kiev. Erdogan snakker om respekten for Ukrainas suverenitet, men i bakrommene i Tyrkia snakkes det om «den urettferdige avtalen av 1783». Det var året da Russland…

3 Likes

Tatarfolket, som hadde makta i Krim-khanatet frå 1441 til 1783, var sjølvsagt eit tyrkisk folk. Teknisk sett braut Russland ein traktat med det osmanske riket då halvøya vart lagt under Russland den gongen, og det ottomanske imperiet hadde lenge hatt Krim som eit protektorat. Ettersom khanatet vart svekka utover på 1700-talet, vart området gradvis lagt under russisk kontroll inntil den endelege anneksjonen i 1783 - etter langvarige krigar der russiske og ukrainske styrkar kjempa saman mot dei tyrkiske. Frå 1768 av vart khanatet fristilt frå det ottomanske riket, i ein traktat Tyrkia no skuldar Katarina den store for å ha brote i 1783. Bakgrunnen for anneksjonen var elles ein borgarkrig mellom tatarar og tyrkarar på halvøya, der Katarina den store kunne gripe inn for å få partane tli ro.

2 Likes

Det var nok flere grunner til at russerne ønsket å få kontroll på dette området.

https://web.archive.org/web/20131021092115/http://www.jamestown.org/uploads/media/Crimean_Tatar_-complete_report_01.pdfhttps://web.archive.org/web/20131021092115/http://www.jamestown.org/uploads/media/Crimean_Tatar-_complete_report_01.pdf

3 Likes

Utrolig hvor mye løgn det kommer om Ukraina fra Steigan. Artikkelen blir total skivebom med input fra Southfront (forlenget arm til russisk propaganda), og med null kompetanse om Ukraina hos Steigan selv.
Kort forklart:

  1. Krim-tatarene selv ønsker å være en del av Ukraina, ref alle meningsmålinger. Krim-Tatarene har ikke lenger kobling til Tatarer i andre land.
  2. Samtalen mellom Erdogan og Zelensky handlet i hovedsak om fortsatt økt handelssamkvem, hvilket har vært viktig i mange år. Tyrkiske selskaper innen handel og konstruksjon har vært en naturlig del av næringslivet i Ukraina. At Erdogan - som de fleste statsledere - fordømmer Russernes invasjon på Krim og Donbas, burde ikke være noen bombe. Drone-samarbeidet er også en naturlig del av dette samkvemet. Tyrkerne er avhengig av Ukrains teknologi for å videreutvikle dronen.
  3. EU og USA står også fast på sin støtte til Ukraina, hvilket ble bekreftet på EU-Ukraine-Summit 6. oktober og som Amerikanske myndigheter i hele okkupasjonstiden har betrygget Ukraina på. Så Steigans utsagn er direkte løgn.
    4.Refat Chubarov (Mejlis) har aldri uttalt at Krim-Tatarene vil støtte Azerbaijan eller sende sjølforsvarsgrupper dit. Krim-Tatarene bruker ressurser på å få ut ca 100 Krim-Tatarer som Russland har puttet i fengsel som politiske fanger. Igjen løgn fra Steigan.
  4. Svoboda er i realiteten ute av Ukrainsk politikk (ingen medlemmer i Radaen). Dernest har Svoboda aldri vært nazistisk (eller fascistisk) som Steigan ynder å skrive. Sannheten er at Steigan selv er mer fascinert av fascistisk ideologi enn det Svoboda var. Men det bekymrer vel heller ikke Steigan at da han satte opp 10 viktige karakteristikker på fascisme, så treffer han først og fremst dagens Russland (et land Steigan har lagt sin elsk på)

Ja , det var jo dette tatarfolket som Stalin beskyldte var i allianse med Hitler .
Nazistene kalte dette området ‘Gotengau’ og påstod at det var et gammelt germansk territorie .

1 Like

Krim-tatarene selv ønsker å være en del av Ukraina, ref alle meningsmålinger. Krim-Tatarene har ikke lenger kobling til Tatarer i andre land.

Vilka opinionsundersökningar menar du? Till och med Kyiv Post måste ju erkänna att opinionsundersökningarna visar att krimtatarerna idag stöder den ryska “ockupationen” (även om Kyiv Post naturligtvis menar att man inte ska tro på det).

https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/paul-goble-on-polls-suggesting-crimean-tatars-back-occupation.html

Men jag håller med om att Erdogans kontakter med Ukraina handlar om ekonomi, inte politik. Jag tror kanske heller inte att de är så geopolitiskt ödesdigra som Steigan fruktar. Jag misstänker faktiskt att Putin har gett Erdogan och Azerbadjan fria tyglar i de ockuperade områdena av Azerbadjan. Ryssland är formellt allierad med Armenien, men denna försvarsallians träder endast i kraft vid angrepp på Armenien självt, inte på de ockuperade områdena av Azerbadjan.

Armenien har ju valt sig en NWO-regering som vill närma sig NATO. Georgien, Nato, Soros och varför inte Ukraina kan ju hjälpa Armenien, då. Fast kanske inte Ukraina ändå, om de nu ska bli vänner med Turkiet? Men om Erdogan skall göra anspråk på Krim, hur ska Ukraina ställa sig till detta? Sådana anspråk kan vä knappast hjälpa en allians? Nej, Turkiets ekonomiska närmande till Ukraina tror jag sker helt och hållet med Putins godkännande och goda vilja.

Intressant i sammnhanget är detta:

Men kanske inte som artikelförfattaren tänker sig. Så här lyder konspirationen. Putin till Erdogan: “Du och Azerbadjan har fria händer i Kaukasus. Jag och Syrien har fria händer i Idlib.”

1 Like

Det er historisk riktig at goterne holdt til i dette området. Det fantes ikke tyrkere i dette området før. Selv i Tyrkia. Mesteparten av tiden etter at de hærtok området har de styrt seg selv under div khaganater. Newsweek er et politisk propagandaorgan.

1 Like

Når det gjelder meningsmålinger på Krim, er det kun russiske byråer som har adgang til å foreta det. Dermed er de uinteressante. Selv om Levada er et byrå med høy integritet for sine målinger i det russiske samfunn, så må de bruke lokale “siloviki” på Krim. Derfor er heller ikke de målingene til å stole på. Imidlertid har Mejlis selv foretatt spørringer, og Mejlis (selv om de er en interesseorg. for Krim-Tatarene) har nok en vesentlig større grad av sannhetsverdi i det de serverer til Ukrainske medier. Kyivpost bekrefter vel bare det jeg skriver ovenfor om de offisielle surveyene.
Hva gjelder Erdogan og hans ønsker om overtagelse av Krim, så viser møtereferater mellom Erdogan og Poroschenko og senere Zelensky, at det som er oppnådd (bortsett fra diplomatiske fraser) dreier seg om øknomi. Hva Putin og Erdogan har blitt enige om “på kammerset” vil jeg ikke spekulere i. I Ukraina har myndighetene vært veldig klare på ikke å ta stilling til krigen i N-K. Både fordi Ukraina har store diasporaer fra begge land og fordi det er handel med begge land (kanskje spesielt mot Azerbaijan. Det jeg er helt tydelig på, er at om Tyrkia en eller annen gang skulle gjøre krav på Krim, vil det umiddelbart bli slutt på vennskapet med Tyrkia. Men sannsynligheten for det er vel mindre enn om Norge skulle gå til krig mot Sverige for å få igjen Jemtland og Herjedalen.

Om man ønsker å erobre et land, ville det være tåpelig å inngå økonomisk samarbeid og allianse. Denne “analysen” ga null mening for min del. Jeg tar for gitt at USA har langt mer innflytelse i Kiev enn Erdogan har. Tyrkia har ikke noe tilknytning til Krim i dag, annet enn genetisk til 9% av befolkningen. Å legge fram dette som noe politisk tyngdepunkt faller på sin egen urimelighet.

Din jævla løgnkuk, denne løgnen har du spredd mange ganger, og hver gang har løgnen din blitt motbevist. Er du senil?

Sitat:
Det er to versjoner av sannheten om Krims løsrivelse fra Ukraina og tilslutning til Russland. Den ene versjonen er den befolkningen på Krim forteller. De hevder at folkeavstemningen og løsrivelsen fra tvangsekteskapet med Ukraina og over 20 års vanstyre, var en demokratisk prosess som uttrykte folkets vilje. Løsrivelsen var i samsvar med folkeretten, og Russland brukte ikke militærmakt. Flere vestlige folkerettseksperter, og den anerkjente lobbyist-gruppen AALEP i EU, er enige i dette. I tillegg viser mange meningsmålinger – også fra tyske DfK og amerikanske Gallup – at over 80 prosent av befolkningen, også krimtatarene, er tilfredse med å være del av Russland.

1 Like

Slike primitive mennesker som deg kommuniserer jeg ikke med. Begynn å lær deg folkeskikk. Dernest kan du prøve å lære deg litt samfunnskunnskap. Flere kommentarer gir jeg ikke til slike som deg. Dessuten: det du skriver om Krim, er bare sprøyt - direkte løgn

Bortsett fra at de fleste som ikke har en underliggende agenda ser det slik. Selvfølgelig vil ikke Russland overgi territorie til en tullestat.


1 Like

En araber ville nok valgt seg en katolsk prest. Tror de skal lete etter en Erdogan sympatisør.

1 Like

Det stemmer . Jeg søkte også på gotere og skytere på Krim , og hva annet kom opp enn det hersens koronaviruset igjen , som de hadde brukt som avskrekkningsmiddel for å holde folk på avstand, spesielt skibbrudne som ønsket å ta seg i land der. :wink:


Krimgotisk var en dialekt av gotisk som ble brukt der.

2 Likes

Det var ikke jeg som skrev dette om Krim, det var medier i Tyskland og USA, og klassekampen siterte disse mediene. Du og kompisene dine i Azov Battalion er så involvert i det som skjer at dere ser ikke skogen for bare trær. Dere er fylt av hat og sinne mot Russland og Putin, og ingen i en slik psykotisk tilstand klarer å se tingene slik de virkelig er. Dere er idiotene, eller saueflokken som de vestlige oligarkene ler av.

Idiot er et ord som stammer fra gresk ,ἰδιώτης ( idiōtis ),og viser til en person som ikke er interessert i politikk. I mer moderne form betyr idiot en uutdannet eller uvitende person. Hvor mange bevis trenger du for å forstå at du er en IDIOT?

Og nok en gang, USA er et oligarki, ikke et demokrati, og dette er noe alle vet!

2 Likes

Det vart snakka gotisk på Krim til opp mot 1600. Ein nederlandsk handelsmann laga til og med ein gramatikk og ei ordbok på grunnlag av det han fann der. men etter 1600 døydde språket ut. Då hadde det vore snakka gotisk på Krim heilt sidan det folket tok makta i området kring 250. Men dei tyrkiske folkegruppene etablerte seg i seinmellomalderen, og det osmanske riket hadde kontroll med området heilt til Russland tok over.

1 Like

2 Likes

Alt dette er eg kjend med - men eg kan sjølvsagt leggja ut eit fragment av Wulfilas bibel frå 330 for å avrunde denne sidedebatten om samanliknande språkvitskap. Korintarbrevet, kapittel 13.

http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=6&chapter=13

2 Likes

Jeg kunne sendt deg en privat melding om jeg kun mente å informere deg

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.