Nyheter MDTV Forum Om Doner

Twitter tar for seg Macron


#1

Originalt publisert på: https://steigan.no/kjaquesson/2018/12/02/twitter-tar-for-seg-macron/

Det er stor forskjell på sosiale medier og selv om det er en raus porsjon «kjekkaseri» på Twitter, er det også en arena for skarpe og velformulerte kommentarer og deling av artikler. Det kommer neppe som en overraskelse at flere griper tak i at «det internasjonale» samfunnet hverken krever intervensjon, kjemiske-våpen-inspektører eller «vi må gjøre…


#2

Norvège: Bienveue à nouveau ordre mondial! . . . . . . . .


#3

Æsj.

Jo, takkskarrufaenmegha som byr.


#4

Hva angår Gærna, Emanuelle Antoinette og deres ‘‘Nouveau ordre mondial’’ - går jeg ut fra at vi er på ‘the same page’, og at vi utmerket godt vet hvem vi kan takke for eländet . . . . .

  • ‘Annuit Coeptis’ - rått oversatt: ‘Godkjent av sjefen sjøl’ . . . . . . .