Nyheter MDTV Forum Om Doner

Tsjekkarane ferdigstiller gassrøyrleidninga som knyt dei til Nord Stream 2

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/tsjekkarane-ferdigstiller-gassroyrleidninga-som-knyt-dei-til-nord-stream-2/

Den tsjekkiske republikken har sett i drift ei ny gassrøyrleidning som er knytt saman med EUGAL-røyrleidninga (European Gas Pipeline Link), ei forlenging av Nord Stream 2. Dette rapporterte avisa Deutsche Welle med referanse til ei kunngjerd frå det Praha-baserte selskapet Net4Gas. Den 150 kilometer lange røyrleidninga startar ved den tsjekkiske grensa til tyske Sachsen og…

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.