Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Trumps sanksjoner truer dollaren


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/trumps-sanksjoner-truer-dollaren/

USA er avhengig av at verden handler olje i dollar. Som følge av Trumps sanksjonspolitikk kan det glippe. – Alvorligere enn folk aner, sier professor Øystein Noreng til ABC Nyheter. Nettavisa skriver videre: Forrige uke ble det kjent at den russiske oljegiganten Rosneft i framtida ikke vil inngå kontrakter med dollar som betalingsmiddel.De vil heretter…


#2

Noreng sier her bla: “Skulle EU begynne å kjøpe olje i euro, vil det svi for sanksjonsmakeren Donald Trump. Omfanget av EUs import av råolje og produkter av olje og gass til Europa tilsvarte i 2017 nesten halvparten av USAs betalingsunderskudd”.

Hva gjør Norge i en situasjon hvor EU forlanger å kjøpe norsk olje (og gass) betalt i euro?
Kan vi forvente en aldri så liten okkupasjon av Norge?


#3

I år 2000 annonserte Saddam Hussein at han ville ha Euro og ikke petrodollar for Iraks olje. USA fabrikkerte øyeblikkelig påstander om at han hadde masseødeleggelsesvåpen som han skulle bruke mot Israel. Invasjonen deretter sikret amerikanske selskaper kontrollen over Iraks oljereserver, og skulle også avskrekke andre oljestater fra å forlate petrodollaren.

Påskuddene for krigen ble avslørt som fabrikkerte, og Gaddafi trodde vel kanskje at ikke USA kunne gjøre det en gang til når han ville innføre sin Gulldinar og ville ha betalt for Libyas olje i sin egen valuta. Det kunne USA, og Frankrike ivret også for angrep da deres CFA Franc ble truet av Gulldinaren.

Andre land som vil ut av petrodollar systemet er feks Syria, Iran og Venezuela, og ikke uventet truer USA disse militært svakere landene med krig, og som vi vet bedriver sanksjons-kriger mot landene med fryktelige konsekvenser for befolkningene. De tør ikke gå til angrep på militært sterke Russland når Rosneft har forlatt petrodollaren. Et spørsmål blir om Norge kan redde det meste av oljefondet ut av dollarsystemet i tide før dollaren faller stygt og ikke kommer seg opp igjen?


#4

Det har aldri vært meningen at vi skulle ha glede av oljen- den ble beslaglagt før vi kom skikkelig igang.
Oljekrisen var arrangert av Kissinger & co, sannsynligvis til glede for Israel.
Trump er deres siste kort i USA, etter det er det game over, og makten flyttes tllsyneatende til Kina. Der forholdene alt er lagt grundig tilrette.

Oljefondet vil nå bli brukt slik det er ment, å være en støttefunksjon for dollaren.