Nyheter MDTV Forum Om Doner

Trumps krig mot Venezuela har liten internasjonal støtte. Monroe-doktrinen 2.0 vil mislykkes

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/02/trumps-krig-mot-venezuela-har-liten-internasjonal-stotte-monroe-doktrinen-2-0-vil-mislykkes/

«Sanksjoner for å prøve å styrte en valgt regjering er et brudd på alle normer innen internasjonal lov,» sa FNs spesialrådgiver for Venezuela, Idriss Jazairy, som en kommentar til det USA nå gjør overfor landet. Jazairy er menneskerettsekspert i FN og han sa også at han er djupt bekymret over at sanksjonene tar sikte på…

2 Likes

og nå begynner vi endelig å skjønne det.

Iran-Contras-skandalen var et viktig gjennombrudd i forståelsen av hvordan våre foresattes agenter tenker og gjør, og siden denne dukket opp på ZeroHedge, slenger jeg den med.

I og med at USA har flagget ut mye av sin produksjon til Kina og andre land (og fremdeles har et stort handelsunderskudd med Kina) er det vanskelig å forestille seg at USA kan bli en dominerende handelspartner for landene i Latin-Amerika. USA kan importere olje fra Venezuela, men hva skal USA til gjengjeld eksportere til Venezuela når veldig mye av det samme kan kjøpes billigere fra bla Kina? Mulig at vi ser framveksten av en ny form for kolonialisme i Latin-Amerika.

Kun 6% av USA’s bnp er fra internasjonal handel, og Kina må dele disse 6%ene med resten av verden, så at USA skal være avhengige av Kina er ikke riktig.

Som at Kina fikk Brazil til å bygge noen enorme skip for export av jernmalm som bare kunne legge til land i Kina, skip Kina senere forbød å legge i land så de ble verdiløse? Kina kjøpte de så opp billig, og da kunne de få lov å legge til land i Kina igjen.

Jeg har ikke påstått at USA er avhengig av Kina. USA importerer store mengder av forbruksvarer fra Kina, og det samme gjør også andre land i verden. Som Steigan sier så har 90% av landene i Latin-Amerika Kina som sin viktigste handelspartnerer, og det vil være veldig vanskelig for USA å klare å bli disse landenes viktigste handelspartner. Disse landene i Latin-Amerika er mer avhengig av Kina når det gjelder handel enn av USA, og det var poenget mitt.

Du kan ha rett i dette. Jeg tror fremdeles Kina vil møte samme skjebne som Tyskland, dvs de vil bli tatt ut før de kan bli den nye hegemonen, selv om det krever to verdenskriger denne gangen også.

Det neste som kan skje er at USA feks tvinger Venezuela til å slutte å handle med Russland, Iran og Kina (etter samme mønster eller krassere enn det USA har gjort overfor Europa når det gjelder handel med Russland og Iran).

Jeg tror ikke Russland er målet, men Kina. Poenget med Russlandshatet er at

  1. Russland er et hvitt land, og derfor lov å hate om man ønsker å forbrede befolkningen i Vesten på krig.
  2. De ønsker å splitte Russland og Kina før storkrigen begynner. Det skulle ikke forundre meg om Trump reiser til Russland som Nixon dro til Kina, så de kan vise oss hvor mye USA egentlig ønsker fred.

Trump er ment å hjelpe til med overgangen. Hva vi hvitinger mener er irrelevant. Resten av verden løper i panikk, rett i armene på kineserne. Det er nok russerne ganske komfortable med. De har nettopp åpnet verdens størst marked, rett utenfor stuedøra. Jeg tror det blir greit for oss også - å havne så langt unna skuddlinja.