Nyheter MDTV Forum Om Doner

Trump-strategi for gjenvalg – skyld på Kina

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/05/trump-strategi-for-gjenvalg-skyld-pa-kina/

Donald Trump har innsett at han kan komme til å tape valget i november til tross for at demokratenes sannsynlige kandidat Joe Biden ikke akkurat gir noe overbevisende inntrykk. Lenge så det ut til at Trump ville kunne vinne på kaoset blant demokratene og det faktumet at han er sittende president. Men koronakrisa og nærmere…

4 Likes

Utmerket artikkel av Pål som skriver at USA har et potensial for å ødelegge verden og bringe veldig mye skade. I øyeblikket driver USA psykologisk krigføring mot Polen for at de skal huse USAs atomraketter. Og de sender skip til Barentsregionen som jo historisk sett er knyttet til Norge.
Atlantic Council redegjorde for at den sivile maritime flåten i Norge skal stå til disposisjon for USA i kommende kriger. Utplassering av langdistanseraketter i Norge er planlagt.
All informasjon viser til at Norge vil bli en krigssone når USA skal tilbakeerobre sitt verdenshegemoni med atomraketter. Det utrolige ved denne utviklingen i Norge er at bortsett fra en håndfull aktivisters blogger,er ikke dette et debattema som pådrar seg større oppmerksomhet. Den herskende tanken ser ut til å være: dess mer USA militariserer Norge,dess tryggere vil vi være i den kommende atomkrigen.
Å si at vi befinner oss i et politisk-intellektuelt katastrofeområde er bare forbokstavene.

2 Likes

Det er riktig at Trump kommer til å tape valget til høsten, men det blir ikke mot Onkel Pedo Joe, men derimot en helt annen kar som snart dukker opp og blir demokratenes kandidat :wink:

I denne artikkelen avskriver Steigan Kina og KKP sånn uten videre. Det mener jeg det er lite grunnlag for, selv om de med Deng kastet seg ut i det kapitalistiske eventyret. Jeg kan ikke se at landet verken utenrikspolitisk eller innenrikspolitisk har lagt all sosialistisk tankegang på skraphaugen. Selv om det er lite igjen av Mao i måten landet styres på. Det ville være trist om Steigan får rett og Kina blir den neste imperialisten.

Det er ikke “sosialisme” vi ser i Kina, men kinesisk stolthet / nasjonalisme. Økonomisk suksess har en tendens til å gå i fletta på kineserne - de tror de er noe.

Jeg kan ikke se at synspunktet ditt inneholder noe særlig annet enn nedlatenhet. Kineserne er nok ikke noe særlig annerledes enn andre folk. Xi Jin-ping har begrunnet Kinas politikk p.t. med å sammenligne den med NEP-perioden i Sovjetunionen. Problemet er jo at det ikke blir noe sosialisme av å forbli i fattigdom. Etter 25 år med tradisjonell måte å bygge et sosialistisk samfunn og en sosialistisk økonomi på, stod fremdeles Kina på et nivå der store deler av folket fremdeles levde i fattigdom, og der store deler av landet forble uutviklet. Det var altså ikke så veldig rart at folket sluttet opp om andre måter å prøve seg fram på. Det kan selvsagt bære galt avsted, men det endte jo med erklært kapitalisme i Sovjetunionen. Og en kan neppe si at Cuba er helt vellykket heller enda.

George Soros har nok et viktig poeng med kontrolltematikken : teknologi i hendene på et autoritært regime :

“My key point is that the combination of repressive regimes with IT monopolies endows those regimes with a built-in advantage over open societies,” Soros said. “The instruments of control are useful tools in the hands of authoritarian regimes, but they pose a mortal threat.”

He continued: “China isn’t the only authoritarian regime in the world, but it’s undoubtedly the wealthiest, strongest and most developed in machine learning and artificial intelligence. This makes Xi Jinping the most dangerous opponent of those who believe in the concept of open society.”


Verdens eldste stat er “ikke” noe spesielt? Kinesisk språk er ikke noe annet enn latin? Kineserne er ikke asias superkapitalister, og dominerende kapitalistklasse hvor enn de befinner seg? Kineserne er ikke mer intelligente enn f.eks. jøder.

Et “besjedent” folk liksom.

Det var altså ikke så veldig rart at folket sluttet opp om andre måter å prøve seg fram på

Nå skal vi tro at den kinesiske konstitusjonen med ett-partistyre er “demokratisk”. Det er “folket” som styrer i Kina ifølge magnarhu med fullført mellomfag.

Jeg legger ikke merke til annet enn nedlatenheten. Takk for “debatten”.

Kineserne er nok ikke noe særlig annerledes enn andre folk.

Vi diskuterer sak her, ikke følelser du har.
Norge er best selvfølgelig. Det blir barnemat mot nord-koreanske selvbevisshet. Det er nok å være 50% norsk så blir du abortert der borte som “genetisk forurensing”.
Korea har like mye historie som Hellas.
Kjøtt som ikke er verifisert koreansk går i søppla i Sør-Korea hører jeg. “Prima svinekjøtt” i Norge er søppel i Sør-Korea.

Jeg er enig med deg i mangt og mange… det er ingen som vet hva morgendagen kommer til å bringe…
Men, “jeg tror” det er viktig å se tilbake på den nærmeste historien…
Hvem har startet flest kriger og hvem har torturert flest mennesker/mange tusen mennesker (millioner av mennesker ) i kriger fra 1900-tallet?

Jeg er en kommunistisk sympatisør; men jeg vil kunne endre dette (dersom for.eksempel etter neste borgerkrig) i USA. Den kommer meget snart…

(jeg er i dag en stakkars Norsk pensjonist)

Kongsvinger 29-8.05.2020
Knut Olsen.

Jeg oppfatter deg som reflekterende, men du meddeler jo ikke så mange av dine refleksjoner.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.