Nyheter MDTV Forum Om Doner

Trump innrømmer at USA har drept millioner i kriger basert på løgner

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/trump-innrommer-at-usa-har-drept-millioner-i-kriger-basert-pa-logner/

«USA har brukt ÅTTE BILLIONER DOLLAR på å kjempe og å være politi i Midt-Østen. Tusenvis av våre store soldater har omkommet eller blitt hardt såret. Millioner av mennesker har dødd på den andre siden. Å GÅ INN I MIDT-ØSTEN ER DEN VERSTE BESLUTNINGEN SOM NOENSINNE ER GJORT … I HISTORIEN TIL VÅRT LAND! Vi…

7 Likes

Ja , et langsomt-brennende holocaust dette her…

1 Like

Jeg tipper at han kommer til å bli avsatt av mentale grunner. Han rykker for kraftig i lenken.

5 Likes

Kanskje en selvfølgelighet, men…
Hvilke nettsteder og grupperinger (feks i Norge) er enig med det som Trump her sier, og hvem er uenig med dette. Spørsmålet er egentlig hvem vi kan stole på og hvem kan vi ikke kan stole på i spørsmål som gjelder USAs militære utenrikspolitikk for ikke å si USAs imperialisme. I disse tider er slikt som dette greit å vite. Steigan.no skårer høyt i dette spørsmål.

Det gjenstår å se hvem i Norge som åpent vil uttrykke uenighet med denne uttalelsen til Trump.

4 Likes

Det er såvidt jeg kan se ingen andre norske nettsteder som i det hele tatt har nevnt denne uttalelsen. Det eneste jeg har funnet på norsk om dette bortsett fra her hos Steigan, det er en artikkel av Bill Van Auken hos WSWS.org. Oversatt fra engelsk går jeg ut fra. Tie ihjel det som ikke passer inn i det narrativet som har surret og gått helt siden den andre verdenskrigen, eller som går direkte på tvers av det, det er jo vanligvis den foretrukne metoden.

5 Likes

Trump kunne ha lagt til bla Vietnamkrigen, som også var basert på et oppdiktet angrep på et amerikansk fartøy i Tonkin bukten. Fire millioner vietnamesere, nesten alle sivile ble myrdet. Men bra for den amerikanske privateide krigsvåpen-industrien, som fikk hundrevis av milliarder hvert år i profitt, også fra folkemordet i Korea. De mange millionene som har dødd av sanksjons-kriger som USA har iverksatt etter annen verdenskrig kunne også ha vært nevnt.

Enormiteten i ondskapen til Wall Street bankkartellene blir for mye for folk flest å fordøye, vanlige mennesker må avvise det som konspirasjonsteorier for å beholde forstanden. Etter de fant opp atombomben har det militær-industrielle komplekset (MIC) gjort som de ville, og den globale finanskapitalen har brukt krigsmaskinen for å overta landressurser.

Dette sammen med økonomisk krigføring med bla valutaspekulasjon for å velte svake nasjoners økonomi. For deretter å tvinge land til å ta opp lån i Verdensbanken og IMF og bli lagt under deres administrasjon. Hvis dette også kan kalles krigføring, men med finansielle våpen, må det legges til mange flere millioner drepte, som ikke regnes som ofre i militære kriger.

6 Likes

Dette er jo godt&gammelt nytt for våkne folk. Men å snakke med papegøyekoret eller hvermansen om disse realitetene blir som å drøfte nanoteknologi med 5-åringen. Rent bortsett fra at 5-åringen antagelig er mindre furten og aggete. The world is mad - and getting madder…c",)

2 Likes

Interessant.
At rump formidler dette for kreftene som scripter ham er interessant.
Siden ALT fra USA som har påvirket verden geopolitisk og vitenskapelig er BLØFF.
Vi er ikke bløffet av den vanlige stakkars amerikaner selvsagt, men av Eieren.
Det er så galt idag at selv etter flere tiår så er hverken måneUlandingen eller 9/11 avslørt offentlig.
Hva forteller det om at en “president” plutselig toucher litt “sannhet”?

1 Like

Kanskje det har vært noen ute og kritisert at USA jobber med fredsplan for Midt Østen, samtidig som de har holdt på med alt dette, og at det er ca et år igjen til presidentvalget som er 3. november 2020

Nrk om fredsplanen

1 Like

En kan jo se det på denne måten: Om Moskva ikke hadde invadert Afghanistan i 1979 - og dermed rasert landet gjennom et tiår - hadde ikke Bin Laden hatt noen jobb og Midtøsten ville sett helt annerledes ut i dag. Noen vil nok si at Moskva er skyld i all elendigheten.

Jeg legger forøvrig merke til at de samme nyhetsmediene også tier om kommunistenes nedslakting av anslagsvis 100 millioner mennesker i sin korte historie, samt brutale undertrykkelse av mange fler. Det bør jo kvalifiserte til en artikkel eller to på Steigan.

Her er et intervju med Brzezinski som forteller om hvordan USA begynte sine operasjoner i Afghanistan seks måneder før Sovjet invaderte landet i 1979.

https://www.counterpunch.org/1998/01/15/how-jimmy-carter-and-i-started-the-mujahideen/

Her er det behov for en grundig klartlegging. Før overvåking og sensur blir tatt til nye høyder på sosiale medier, bør vi danne et solid grunnlag for å ta hele folkebevegelsen underground, slik at vi har et grunnlag for å starte eventuelt motstandsarbeid dersom situasjonen skulle kreve det. En slik kartlegging bør derfor også være strengt hemmelig, og organisert av Steigan selv. Vi burde faktisk begynne allerede nå.

1 Like

Så kan vi jo dra den enda videre; iflg Dolores Cannon mfl. er vi fysiske manifestasjoner av spirit, og noen av oss har valgt, eller trua oss til å beholde rester av kunnskap/instinkter/whatever før vi entret 3D. Jeg hadde helt klare tanker om at verden var en skrullete plass å oppholde seg da jeg var 6 - før man tilpasset seg og tidvis tutet med de ulvene man måtte forholde seg til. Mens andre har tatt den helt ut, slettet harddisken helt før ankomst, og er ett hundre prosent sikker på at the postage stamp consenus is all there is. Hver sin lyst, sa vintapper’n og drakk mens de andre sloss :slight_smile:

1 Like

Akk, intet er nytt under solen.

All krig er basert på bedrag.
(Fra “Kunsten å krige" av Sun Tzu - også kalt Sunzi/Sun Zi Bing Fa - skrevet ca 500 f.Kr.)

1 Like