Nyheter MDTV Forum Om Doner

Trump: – Danmarks statsminister var "vemmelig" og "upassende"


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/trump-danmarks-statsminister-var-vemmelig-og-upassende/

Donald Trump ble kontant avvist av Danmarks statsminister Mette Fredriksen da han lekte med tanken om å kjøpe Grønland. Forslaget er absurd, sa hun. Dermed avlyste Donald Trump sitt planlagte statsbesøk til Danmark. Dette viser at han faktisk mente alvor med forslaget om å kjøpe Grønland av danskene og at han ikke har forstått at…


#2

Kina kjøper seg inn alle steder, men med en betydelig mer takt og tone enn det vi ser fra Trump. Og det er neimen ikke alltid de opptrer så pent heller. Når det er sagt så er det allikevel én veldig god grunn til å heie på kineserne fremfor amerikanerne, og det er den uendelige og idiotiske krigingen, lygingen og stjelingen som amerikanerne har stått for de siste 100 årene, eller der omkring. Ikke en million propagandaspekkede hollywoodfilmer kan endre verdens politiske oppvåkning. -Og det betyr at verden kommer til å balansere for USAs forbrytelser i fremtidens regnskap. Forutsetningen er selvfølgelig at USAs våpenmakt krymper relativt. Galninger som Bolton har veldig lyst til å gå til krig mot hele kloden, og der er faktisk Trump enn så lenge en begrensende faktor.


#3

Trump er smartere enn dem som ler av ham. Han mener ikke hva han sier, men like fordømt er dette alvor. Dette er er et utspill for å venne folk til tanken på økt amerikansk innflytelse og aktivitet i området… (Vi husker Epsteins “selvmordsforsøk”, det er den samme taktikken; Først forsøket, så selve selvmordet). Derfor er Trump farlig, og han er ikke dum, slik mange påstår. Han er ikke klønete, han er elegant på sin måte. Han får oss til å si at “Vi trodde ikke det var mulig å oppføre seg slik”. Nå ser vi at det er mulig. Trump kan sin Machiavelli og er helt skamløs. Dette er som å få en klem av en kvelerslange. (Hillary Clinton er dummere enn ham. Hun ville ha krevd økte rettigheter på øya med militær makt som brekkstang og bakteppe). Det blir ingen handel, og det var selvfølgelig ikke meningen heller. Men når det økte militære, økonomiske og politiske presset kommer, er opinionen mentalt forberedt, med en dertil enklere aksept. Og når danskene ikke vil selge, kan de si: "Når dere er så fordømt gniene at dere ikke vil selge, så kan vi i det minste få lete etter olje, og i kraft av det hjelpe innbyggerne ut av fattigdom og arbeidsløshet. Det er for svarte vår egen bakgård som dere dansker nærmest hiver oss ut av, selv om vi tilbyr hver eneste innbygger på Grønland en million kroner hver. Tenk å svikte sitt eget folk på en så sjofel måte. Jævla sosialister, vi kan ikke finne oss i dette! ". Ikke glem Venezuela.


#4

Dette kan være mer alvorlig enn hva vi tror.
En parallell: I mellomkrigstiden ba Tyskland om at det ble bygd strømkabel fra Norge til Tyskland. Dette ble avvist av Stortinget. En del år senere ble Norge okkupert av Tyskland og Tyskland bygde aluminiums fabrikker i Norge. Norge var også militærstrategisk viktig.

Hvis vi nå går inn i turbulente tider vet vi ikke hva USA kommer til å finne på, alle ressursene på Grønland og i nordområdene kan være fristende for USA sammen med Grønlands strategiske beliggenhet. Istedenfor globalisering kan vi nå få en tilbakevending til mer tradisjonell stormakts imperialisme i en verden hvor det er knapphet på ressurser (“USA first” betyr “USA über alles”). USA er opprinnelig bygd på å overta/erobre andre folks landområder. Og det kan skje på nytt. Jeg vil si at hele det økonomiske systemet i USA er innstilt på at USA har tilgang til ubegrenset med naturressurser.


#5

Det er nesten så jeg kunne ønske at de hadde fortsatt okkupasjonen…


#6

Tenk om noen i Trumps stab hvisker han i øret at “vi kan kjøpe Svalbard i stedet, for Norges statsminister er en av våre lydigste vasallstat-ledere, og hun tør ikke si nei heller”. Kan Svalbard bli plaster på såret for et imperium som vil utnytte nordområdene og kreve rett til utvinning av nordområdenes naturressurser med truende militært nærvær?

Da får de over 50 000 kvadrat kilometer med land som de private kontraktørene i den amerikanske krigsvåpen-industrien kan boltre seg på, og få mange milliarder dollar i profitt på bygging av baser. Ideelt for det militær-industrielle komplekset (MIC), for her får de bokstavelig talt en ny kald krig med våpenkappløp i nordområdene, med enorme inntekter for de private eierne av USAs forsvars (angreps) industri.

Påskuddene for dette har de i overflod, at Svalbard er NATOs svake punkt, og at russerne har installert seg på en øygruppe øst for Svalbard, og russerne skal ha trent på en invasjon av Svalbard under den siste store militærøvelsen blant annet, og påstander fra amerikansk etterretning om at Russland skal ha flyttet utskytningsramper for missiler til flybasen Nagurskoje på Frans Josefs land.


Bilde fra forsvarsforeningen.no

Kan Svalbard bli en erstatning for det militær-industrielle komplekset når de ikke får kjøpe Grønland? Svalbards posisjon burde iallefall gi vann i munnen på de private eierne av USAs krigsvåpen-industri. Russerne vil selvsagt protestere kraftig på dette, for med amerikanske baser på Svalbard vil de bli helt omringet av USAs baser.


#7

Fy. fysj og fysj…


#8

For den som har lyst til å få perspektiver fra litteraturen, fra ei svært oppgåneden britisk dame, er dette en god anledning.


#9

Ja, alternativet til Trump, som desværre er, hvordan man end vender og drejer det, Clinton og krigshøgene hos Demokraterne ville nok have gået mere subtilt frem.
Købsinitiativet fra Trump skal jo ses i lyset af, at USA er ved at miste sit unilaterale hegemoni, og søger at genvinde dét - ved ikke kun at få de facto kontrollen, som USA allerede militært og politisk har over Grønland, men at få den fulde juridiske kontrol over Grønland, så USA kan skubbe dansk økonomisk, sekundært, kinesisk/russisk økonomisk-militær indflydelse ud af Grønland.
Clinton og de demokratiske krigshøge ville nok - for at genoprette USA´s hegemoni - alternativt have oprettet no fly zones i Syrien - og i forlængelse af Clinton´s milliard-dollar støtte til juntakup-magerne i Ukraine, have stillet Putin over for et ultimatum.
Så enten havde Putin og Rusland bøjet nakken, og ville have været irrelevante - eller nuklearkrigen med Rusland kunne have været i gang i dag.
Og så man man tænke over hvilke konsekvenser Kina´s handels-Silkevej og den øgede skibs-trafik på Nordvest-passagen - som følge af afsmeltningen af Arktis - vil have for klimaet. Nok ikke positive.


#10

Jeg er enig i noe av det du sier, men synes fokuset på bare USA blir helt feil. Saken er at hvis vi går inn i en tid med økende knapphet på råstoffer og energi vil vi som småstater settes under økende press av stormaktene, i flertall.

Kall det gjerne imperialisme. Hvis vi nå går inn i turbulente tider som du sier vil det ikke bare være USA som presser på, vi må også se opp for Tyskland og EU som kommer i en helt annen drakt enn sist tyskerne var her. “Imperialismen” skjer ikke ved landsetting av tyske tropper som sist, og man må ikke være naiv og tro at Kinas “silkeveipolitikk” bare skjer i god og ren altruistisk ånd. I alle fall ser vi sterkt økende interesse for nordområdene/Arktis fra stormaktene, og da må vi huske på at Norge, Danmark og Island er de arktiske statene som suverent har minst evne til å forsvare sine egne interesser militært. Det kan vi takke oss selv for.

USAs interesse på Grønland vil jeg tro primært ligger i militære formål og å stanse Kina fra å utnytte sjeldne jordmetaller som de allerede har nær monopol på.


#11

Du må regne med at underskriverne av Svalbard-traktaten ville hatt et ord med i laget før Norge gikk med på å selge Svalbard. Det er norsk område med begrensninger :slight_smile:


#12

Bare for at vi må betale, betyr ikke at det er knapphet på energi- da ville ikke frakt og fly vært så billige som de er. El-forsyningen er Enronnet - det må da være åpenbart for alle som vil se.


#13

Nå er energi mer enn strøm da, og dessuten snakker vi om råstoffer. Vi kan snakke om to årsaker til mulig knapphet etter min mening. Den første skjer fordi vi nærmer oss “peak” på hva som er mulig å utvinne for en god del ulike energiformer og råstoffer. Den andre delen er selvpålagt fordi vi ikke ønsker å bruke visse former for energi, først og fremst kull fordi det anses som “skittent”.


#14

Personlig er jeg nå helt sikker på at hele resussurs-knappheten er ei myte, slik at vi ikke skal rokke båten. men overlate alt til mattemagikerne og holderne av den svarte boksen - finans og shipping.


#15

Det går an å se det på flere måter, men jeg tror nok vi nærmer oss “peak” på endel ting for min del.

Kalifornia er jo et glimrende eksempel på det “selvpålagte” jeg snakker om, de har USAs dyreste strøm, dyreste bensin osv. og alle skjønner hvorfor.


#16

Peak credit, ja - men ellers er det bare feil-allokering som er problemet. Og det faktum at vi lever i en “just-in-time” verden, der mange av oss er kun få dager unna sulten - selv med penger på konto.


#17

Ja Clinton-alternativet ville være en langt større trussel for verdensfreden enn Trump. Russland har bøyd av ved alt for mange anledninger tidligere, bare for å erfare at USA utnytter det til det fulle. Putin har ved gjentatte anledninger uttrykket at han mener Russland har nådd et bristepunkt under vestlig press, og at han er beredt til å ty til siste virkemiddel. Da Russland gikk inn i Syria skjedde det i full overenskomst med internasjonal lov, og med en kompromissløs forpliktelse til å fullføre oppdraget. Den russiske seieren som følge av denne strategien vil i ettertid inspirere til økt rigiditet ovenfor USA også i andre land. Clinton forstod aldri at vinden hadde snudd i Russland. Som USAs første kvinnelige president, med skulderputer og herrefrisyre på plass, ville fru Clinton tilstrebet en feministisk macho-figur som skulle presse Russland i kne. -Et marerittscenario av dimensjoner som mest sannsynlig ville ført til tapet av mange menneskeliv.


#18

Hæ?! Ønsket Tyskland å bygge strømkabel fra Norge i mellomkrigstiden? Hvor har du det fra? Og om så er tilfelle så ville de vel ha gjort det under okkupasjonen?


#19

Jeg mener at man må forstå at slikt som PeakOil og denslags, dreier seg om mangel på billig energi og om mangel på billige naturressurser. I perioden fra 2011 til ca 2014 lå oljeprisen på 110 dollar og det ser ut som det førte til stagnasjon i verdens realøkonomi (men takket være økt gjeld klarte man likevel å holde en viss vekst i verdens BNP i denne perioden). Denne oljekrisen sluttet i 2014 da oljeprisen fallt kraftig pga fracking i USA, og først da begynte verdens realøkonomi å ta seg opp igjen etter finanskrisen (samtidig som Norge altså opplevde krise pga oljeprisfallet).

Det internasjonale energibyrå (IEA) sier at verden vil ha tilgang på nok (billig) energi fram til år 2021 eller 2022. Deretter vil situasjonen bli veldig uklar og vanskelig å forutsi. De store gigantiske oljefeltene i verden (elefantene) tappes nå gradvis ut og uten at man samtidig klarer å finne nok med nye oljefelt til å erstatte disse. Investeringer i vindkraft, solkraft, fracking mm gjør at verden har litt mer å gå på, slik at problemet feks først kommer i 2022 istedenfor i 2021. Og dette er faktisk noe som IEA har snakket om de siste 10 årene at perioden fra 2021 og deretter vil kunne bli veldig problematisk.

Mitt tips er at Kina vil klare seg best.
I en kapitalistisk økonomi prises energi utifra marginalkostnaden (kostnaden til den dyreste energikilden som brukes). I en sosialistisk økonomi kan derimot energi feks prises utifra gjennomsnittelig kostnad. Mens vestlige verden feks opplever en oljepris på 150 dollar kan Kina samtidig ha en oljepris på kanskje halvparten av dette (tilsvarende betraktning gjelder også for strømprsien). Mens vestlige økonomi kollapser kan Kinas økonomi samtidig blomstre pga dette.


#20

“Peak credit”. Vel, jeg tror mye av det som skjer nå med superlave renter nettopp handler mye om ressurser og prisen på dem. Ta eurosonen f.eks hvor man har hatt superlave eller negative renter i årevis, likevel er veksten svært laber. Lave renter, min påstand, må til for at det økonomiske systemet vi har nå ikke kollapser som følge av kommende knapphet på råvarer. Så dette er “peak credit”, når de lave rentene ikke lengre er i stand til å stimulere til økonomisk vekst.

Som nordmenn har vi liten føling med det, foreløpig, vi sitter fortsatt på den nokså grønne greina. Det går sjelden an å bruke norske forhold for å beskrive hva som skjer. Men f.eks i Sør-Europa er det ikke slik, ta den oppvoksende generasjonen i Italia f.eks som må bo hos foreldrene sine. Så lurer man på hvorfor folk som “den nye Mussolini” Salvini blir populære :wink: