Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Troms og Finnmark er et mislykket ekteskap som bør oppløses

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/11/troms-og-finnmark-er-et-mislykket-ekteskap-som-bor-opploses/

Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys, en av de viktigste pådriverne for sammenslåing av Troms og Finnmark, snur. Han skriver i Nordlys: Forsøket på å samle Troms og Finnmark i et fellesskap, har strandet. Skilsmissen blir dyr, men er nødvendig. Han skriver videre: Troms og Finnmark er et ulykkelig tvangsekteskap. Det er preget av mangel…

3 Likes

Jeg trodde tvangsekteskap var forbudt her til lands.

4 Likes

Ikke når regjeringen står for avgjørelsen eller vielsen :wink:

2 Likes

Kommune og fylkes-sammenslåing er en globalist strategi, lokal og nasjonal identitet skal utviskes, for globalistenes mål er en verden uten landegrenser og nasjonal identitet. Alle de overnasjonale avtalene som EU, EØS, TTIP, ISDS etc er utformet for å tilsidesette nasjonal styring av folkevalgte, suverenitet og selvråderett skal opphøre, og storkapital skal kjøpe og eie Norges aktiva som vannkraft, olje, naturgass, mineraler,fiskeressurser og infrastruktur.

Sentraliseringen som kommune og fylkes-sammenslåing fører til gir med hensikt dårligere lokal tilbud til befolkningen i utkant og distriktsnorge, for de vil at unge og yngre skal flytte fra distriktene og inn til byene. Når de så gjør det, fortsetter de nedbyggingen med nedlegging av skoler, sykehus etc med argumentet at de unge flytter.

En del av globalist-strategien er også å redusere og fjerne subsidier til landbruket, så småbønder må legge ned. En indirekte måte for å få bønder i utkantnorge til å gi opp driften, er feks nedleggelse meierier og henting av melk, det kan være nok til at mange melkebønder må legge ned.

Ingenting skal stå i veien for den frie flyten av kapital, arbeidskraft, varer og tjenester i det frihandels-området som hele verden blir når globalismen er fullført. I en globalisert verden har Norge har opphørt å være en nasjon, og blitt til en region i frihandelsområde.

3 Likes

Jepp. Vi er på slakterbenken nå. Da er det viktig at folk isoleres så det ikke blir uro i flokken.

harams2

3 Likes
4 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.