Nyheter MDTV Forum Om Doner

Trine Skei Grande nominerer faktasjekkere til Nobels Fredspris

Sannhetsministreriet reiser hodet.

Se også

https://forum.steigan.no/t/trine-skei-grande-vil-vedta-lov-mot-falske-nyheter/1464

6 Likes

Hm. kanskje det ville bli fred i verden om man faktasjekket hva som skjedde i kornåkern. Eller hvor det ble av alle pengene som ble sluset til Clinton og TRL

3 Likes

Det var NRK som «sprang» nyheten på torsdag. Den ble gjengitt av NTB og en rekke medier. Ingen klarte å avdekke ironien i det hele.

https://resett.no/2021/01/23/spredde-logn-om-kornakerbryllupet-og-nekter-a-svare-pa-sporsmal-har-likevel-nominert-faktasjekkere-til-nobels-fredspris/](https://resett.no/2021/01/23/spredde-logn-om-kornakerbryllupet-og-nekter-a-svare-pa-sporsmal-har-likevel-nominert-faktasjekkere-til-nobels-fredspris/)

3 Likes

INFORMASJONSKRIG.

Minner i farta om at “Informasjon” sorterer under “global government.”

I kapittel 4 i FN rapporten der, kan vi lese hvike ulike aktører som spiller samme symfoni i orkesteret :

Global governance is not, however, only a public sector activity.

Multinational companies account for a substantial and growing slice of economic activity. Some centrally important industries–notably the complex of activities variously described as telecommunications,
information , or multimedia; automobile production; banking and other financial services–are being developed largely through private companies that operate on a multinational basis.

Det siste punktet i kap 4 “Regionalism and Informal Multilateralism”

http://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/chap4.htm#region

Resett nevner navnet på organisasjonen :

“Avgått Venstre-leder Trine Skei Grande har nominert såkalte faktasjekkere i
The International Fact-Checking Network til Nobels fredspris.
Norske Faktisk.no er en del av nettverket.”

3 Likes

Det forundrer meg virkelig, Hvordan kan det ha seg at de minst opplyste av oss, får stillinger som trenger at de er opplyste??

3 Likes

De har vel bltt ledet fram til den rollen av de som har reell makt og ikke ønsker seg plagsom politikk.

4 Likes

Slik man kjenner fra historien, at når et imperium skulle sikre seg makt i provinsene, som kunne være mange ulike nasjoner, så innsatte de sine egne folk til å styre, og vi vet jo at Erna regner seg som verdibasert verdensborger, da handler det først og fremst om mennesker som er lojale og følger de retningslinjene de får, og styrer etter bærekraftsmål.

Globalistene kobler sin verdensborger-identitet til verdier, ikke til etnisitet og geografi.

Universitet i Oslo f. eks sa helt åpenlyst at de utdannet verdensborgere.

6 Likes

Nettopp. Resten er bare et sammensurium av hatere.

2 Likes

Det er ikke slik jeg pleier å skrive, men slik jeg ser det er dama helt blåst i huet.
Det er forskjell på at noen samarbeider på likt nivå, og det faktum at noen jobber for å avgi suverenitet til en overnasjonal instans. Dette skjer over hodet på folk, og likevel kaller de det demokrati. Vi har sett de korte fristene, de tendensiøst plasserte tidspunktene, undertrykkelse av debatt ved stengte kommentarfelt !

6 Likes

Det hjelper om man skal være quisling.

Unknown-8
"- Jeg er Quisling.

  • Javel. Men hva heter De".
3 Likes

For å sitere en [alleged] uttalelse gitt en gang i verden i f.m. et intervju med selveste av ‘Mellomste Bukken Bush’’ (George Hærrbert) - etter at kamera og mikk angivelig var slått av:

’‘If the American people knew what we have done, they’d chase us down the streets and string us up from lamp posts’' . . . .

Ett eller annet sier meg, at en norsk ‘variant’ ville være til de grader treffende for de som har administrert Kongleriket etter den (oppkonstruerte) 2.Verdenskrig . . . .

(Det er garantert mange som har hatt - og har - karakterbrister a la megalomane Vidkun, hu feite tøtta ‘i kornåkeren’ [med skattebetalerfinansiert Millon-gasje] er bare ett av mange bisarre eksempler på individer som langt ifra gjør den jobben de pr. def. er ansatt til å gjøre for det norske folk og land! . . . . )

trine-skei-grandiosa

Det hele er til å SPY av!!! :confounded:

Authors notice:
Alle memer/bilder som kan oppfattes som <<respektløse>> - er nettopp det.

[Respekt ‘is a two-way street’ - if someone is unable to give it, they sure as hell won’t get it, at least not from me! . . . ]

4 Likes

Hvis det skal gis en nobelpris for faktasjekking, så er det alternativpressen som denne nettavisen som skal ha den, for det er alt-pressen som driver virkelig faktasjekking av den globale storkapitalens propaganda-apparat, MSM-pressen, serverer befolkningen.

Faktisk.no er etablert av storkapitalen, for å få de som tviler på det nyhetsbildet de blir servert av MSM, til å sjekke det hos en verifiseringsinstans de selv har opprettet. Det er som om en ringer et oppgitt nummer for å sjekke om en nyhet er riktig, og så står telefonen de ringer på bordet hos den som har skrevet den.

2 Likes

Slik er verden for TSG og andre msm-politikere

1 Like

terrible

3 Likes

Nobels fredspris til sannhets tyranner !!?? Har hun gått helt fra forstanden ?? Skremmende å se hvor liten innsikt det kan være blant dem som søker å være ledere.

1 Like

obama drone

4 Likes

Fantastisk :joy: Men tror ikke Trine hadde fått det med seg. Kanskje heller ikke Erna

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.