Nyheter MDTV Forum Om Doner

Tretten sørgelige lærdommer fra Libyakrigen


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/07/tretten-sorgelige-laerdommer-fra-libyakrigen/

Av Øyvind Andresen. Ola Tunander har skrevet den beste oppsummeringa av Libyakrigen som er kommet på norsk til nå. Boka heter «Libyakrigen. Bruken av retorikk og bedrag for å ødelegge en stat» og er både kortfatta, oversiktlig og grundig. Tunander er Research Professor Emeritus ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Generalmajor Alf Roar Berg som var…


#2

EU kaller i dag inn til såkalt “ASYLDUGNAD”. Man tror det ikke før man ser det. De vil sende team til havner langs middelhavskysten for å hjelpe såkalte flyktninger på land i Europa. I tillegg vil unionen tilby pengehjelp til medlemsland som er villige til å hjelpe til. Dagrunn Eriksen er vel i gang med å pakke alt? EU og FN blir stadig mer skremmende og truer med å utslette vår eksistens.