Nyheter MDTV Forum Om Doner

Trenger vi Norges Fredsråd?


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/03/trenger-vi-norges-fredsrad/

Av Lars Birkelund. Eller: hvem trenger Norges Fredsråd? Kan det tenkes at norske myndigheter trenger rådet mer enn freden trenger rådet? I alle fall er det sikkert at NF er avhengig av midler fra utenriksdepartementet (3,9 millioner i året), de samme norske myndigheter som de siste åra har sanksjonert og/eller ført krig mot land som…