Nyheter MDTV Forum Om Doner

Tre fundamentale misforståelser i energipolitikken

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/tre-fundamentale-misforstaelser-i-energipolitikken/

Av Odd Handegård. Bladet Nordlys gir seg ikke. Det bladet som tidligere virkelig klarte å forsvare interessene til folk flest – særlig i Ivan Kristoffersens redaktørperiode – er nå i ferd med å bli ei rein Høyreavis. Verst er det i energipolitikken. Det er ganske ufattelig at redaktøren kan innbille seg at «vindmølleparker på norsk…

7 Likes

Et begrep som mange har problemer med å forstå er begrepet energieffektivisering.

Det høres ut som om ordet bare dreier seg om slikt som etterisolering og bruk av sparepærer. Men det som inngår i begrepet energieffektivisering er også varmepumper som kan brukes til å varme opp bla bygninger. Varmepumper kan inngå i fjernvarmesystemer. Varmepumper fungerer som et omvendt kjøleskap som trekker varmeenergi ut av luft (og også ut fra jord og vann feks vhja vannslanger som er nedgravd i jord eller lagt ut i sjø eller hav). Denne varmeenergi kan brukes til oppvarming av bla bygninger. Varmepumper kan på dette vis redusere behovet for å bruke strøm til oppvarming av bygninger ved rent teknisk å altså hente ut varmeenergi fra luft, jord og vann.

I dagens Norge finnes det over en million varmepumper installert. I 2018 ble det installert 100.000 nye varmepumper i Norge, og det samme kan også skje i 2019. Disse en million varmepumper reduserer strømbehovet til oppvarming med noe slikt som 10-15 TWh pr år. Og mer vil komme framover.

Økt bruk av varmepumper inngår i strategien for energieffektivisering av bygninger. Forskning ved FME ZEN og NTNU viser at energibehovet til norske bygg kan reduseres med 39 TWh fra 2020 til 2050.
Og så lurer altså norske myndigheter på hvordan vi skal klare å skaffe nok strøm fremover.

6 Likes

Som jeg har skrevet tidligere, så bør vi kunne utvikle hus-møller og solfanger/paneler også. Personlig har jeg
flere hundre kvm. sør-vendte tak-flater og så mye luftgjennomfart, at jeg aldri har sett mygg her.

Jeg savner også gode begrunnelser for å oppmuntre til mat-pakke-kjøring i el-bil.

4 Likes

Matteus 6 får ny relevanse her :grin:

19 “Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll(er) og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler.”

3 Likes

Går ikke å bryte seg inn her, siden vi aldri låser døra.

1 Like

Siste nytt er at den svake norske kronen fører til høyere strømpris i Norge. Vanligvis skal lavere kronekurs gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig i utlandet, men økt strømpris får altså motsatt virkning. Og snart kommer det flere nye utenlandskabler…

For en norsk strømkunde med normalt forbruk kan dette utgjøre 2.000 kroner mer i året i strøm. Strømmen kan bli omtrent 20% dyrere pga fallet i vekslingskursen.

2 Likes

Lavere kronekurs gjør norsk næringsliv mer konkurransedyktig uten tvil fordi norske produkter blir billigere i utlandet, og det blir billigere for utlendinger å besøke Norge. Strømprisen har bare en marginal betydning i alt dette fordi kraftkrevende industri opererer med langsiktige kontrakter når det gjelder pris på strøm. Hvis vi f.eks tar reiselivsnæringen vil de antagelig oppleve litt dyrere strøm, men jeg tviler på om det vil oppveie merverdien av at flere turister kommer til Norge.

Det sagt så er den lave kronekursen ikke bra fordi den skjer i en tid hvor norsk økonomi går bra, i hvert fall etter gjeldende målestokker. Det vil føre til importert inflasjon fordi med en liten og åpen økonomi er vi avhengige, eller har gjort oss avhengige av å importere en mengde varer som nå blir dyrere. Vi produserer ikke lengre engang dasspapir til å tørke oss i ræva med så vær forsiktig med hvor mange lengder du ruller ut heretter. Det er en grunn til at sentralbanksjef Olsen hevet renta ved siste rentemøte på tross av sterk motstand fra næringslivet. Han vet at den svake krona er et tegn på en gryende ny finanskrise, og han ønsker dessuten å slippe litt luft ut av bobla som har dannet seg særlig i boligmarkedet. Kort sagt, når små råvarevalutaer som den norske opplever fall er det et tegn på at en resesjon nærmer seg, så det er bare å skalke lukene og ta rev i seila.

2 Likes

Folk får lavere kjøpekraft pga høyere strømpris i Norge og også fordi prisen på importerte varer øker når vekslingskursen svekkes. Dette vil kunne føre til lavere etterspørsel rettet mot norskproduserte varer og tjenester (bla slik som feriereiser).

Kraftkontrakter skal reforhandles på sikt. Norsk vekslingskurs kan varig ha blitt svekket.

Og på sikt får vi kanskje 2-3 nye utenlandskabler som ytterligere vil kunne øke strømprisen i Norge (pga svekket vekslingskurs og pga andre forhold i EU slik som økt pris på kull/gass og økt pris på CO2-kvoter).

2 Likes

Jeg er helt enig i at det legges opp til en høyere kraftpris i Norge på sikt, med hensikt. Jeg snakket med en Statkraft-ansatt for noen uker siden, han mente det ikke er noen tvil om at norske myndigheter ønsker en høyere kraftpris.

Lav vekslingskurs skyldes i stor grad at utlendinger ikke vil sitte på NOK, og det kan vi gjøre lite med dersom vi ikke er villige til å øke renta kraftig. Da hadde det blitt hurlumhei både blant norske bedrifter og gjengse gjeldsslaver i husholdningene… :smile:

2 Likes

Jeg mener at det som mangler er at norske myndigheter kan få lov til å legge eksportavgift på eksport av norsk strøm (feks slik at eksport og import av strøm blir omtrent like store over en lenger tidsperiode - altså balansert kraftutveksling istedenfor strømeksport).

2 Likes

Det du da ber om er oppsigelse av EØS-avtalen og de 4 frihetene, fri flyt av kraft kommer under fri flyt av varer og tjenester, en av de 4 frihetene. Neppe realistisk mm. vi får et statskupp i Norge eller Senterpartiet blir så store ved neste valg at de får rent flertall :slightly_smiling_face:

1 Like