Nyheter MDTV Forum Om Doner

Transbedraget i pressen


#21

Sånne servile sniker som Charlie med kaffen er veldig ekkelt. Du vet jo aldri hvor du har dem, liker du ikke prinsippene deres, så har de et utvalg andre i reserve, liksom. Opportunistiske værhaner, nei, vær-kyllinger, og jeg stoler ikke på dem lenger enn jeg kan kaste dem. Lasse får jo bare holde Charliegutten beskjeftiget med kaffehenting og vask av dass så lenge det går, men han bør ikke regne med noen varig lojalitet og kjærlighet fra den kanten i det lange løp. Ekkelt, ekkelt, ekkelt.


#22

Tja, en nettopp avslutta kampanje blant de andre pensjonistene for Qeen? Alle har sett filmen nå!
Overbevist en kommune om at det er bedre å stille seg nøytral til målbruk i administrasjonen enn å gå for nynorsk? Fornøyd med den.
Prøver så å overbevise resten av verden at en må bort fra polarisering av politikken, og heller forsøke å se alle samfunnsaktører som legitime og livsverdige, men under kontroll av lover og regler som sikrer mot voldsom ubalanse på det økonomiske feltet. Innføring av jubelår kunne vært en idé.


#23

I Storbritannia nå er det visst en barneskole hvor 17 elever er gjenstand for kjønnskorrigerende behandling med hormonhemmende medikamenter osv. Man ser angivelig en tilsvarende tendens også ved flere andre skoler. Og i USA finnes det eksempler på at barn helt ned i 3-årsalderen får kjønnskorrigerende hormonterapi, enda det ikke er noe fysisk feil med dem. “Velmenende” voksne som presser dem til å sette spørsmålstegn ved egen kjønnsidentitet, er visst alt som skal til.

Jeg har inntrykk av at også norske mediehus, som NRK, nå har begynt å pushe denne trans-agendaen. Og for elitens vedkommende er det sikkert bra at den gemene hop er opptatt av å slåss seg imellom ang. kjønnsidentitet og rasetilhørighet etc. – slik at denne hopen ikke forener seg mot nettopp eliten. Om kjernefamilien og andre middelklassefenomener også brytes ned, er det vel for en bonus å regne for elitens vedkommende.


#24

For the record: Jeg er tilhenger av at voksne folk får gjøre hva de vil med sin egen kropp og sitt eget sinn, og at de også kan gjøre hva de vil med andre samtykkende voksne. Så at Michelle Obama (eller Michael, som Barack kaller “henne” på privaten) velger å posere som kvinne, får være hans/hennes sak.

Men når kyniske voksne pusher småbarn til å sette spørsmålstegn ved egen kjønnsidentitet, og attpåtil stapper i dem medikamenter for å forstyrre den hormonelle utviklingen, er det noe alvorlig galt. Og det er dessverre dithen vi er kommet i Vesten i dag, ser det ut til. Hadde jeg trodd på Endetiden, ville slike dekadente, sykelige samfunnstendenser bekymret meg en smule, for jeg mener å ha hørt at de gjerne innvarsler imperiers og sivilisasjoners fall.


#25

Sweden’s Feminizing Boys with Genderless Schools


#26

Postmodernister og nymarxistiske feminister finner du til og med i Klassekampen.
Når vanlige oppegående politikere og journalister ikke klarer å se forskjell på
filosofi og ideologi, da får vi vansker.
Denne transagendaen er grunnet i postmodernistenes syn på flytende kjønn (multikjønn)
og patriarkatetes hegemoni; blant mye annet. Transe-aksjonene er derfor feministiske flaggsaker.