Nyheter MDTV Forum Om Doner

Tranmæl - Nei takk

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/tranmael-nei-takk/

Av Terje Skog. Tranmæl og andre sosialdemokrater har, i den senere tid, blitt hyllet av personer på den såkalte venstresida. Hvis en sjøl er sosialdemokrat, er en slik omfavnelse helt naturlig. For revolusjonære framstår hele greia som akkurat hva det er, nok et forsvar for en reformistisk politikk. Tranmæl beveget seg fra å være revolusjonær…

1 Like

Makt korrumperer og det finne kun to statsformer; diktaturet (inkludert endel forstadier til det) og anarkiet. Alt annet er en illusjon.

Desperat og patetisk hyllest av fortidens helter er ikke akkurat noe nytt i de kretsene.
Kontroll av økonomien og valuta er eneste veien å gå for folket, om det er via sosialisme eller økonomisk demokrati er fullstendig uvesentlig.
Det hele handler om å fjerne to klasser helt, eliten og de fattige. Det er to klasser ingen nasjonalstat burde tolerere.
Eliten er landsforrædere av natur, og en konstant trussel mot statens integritet.
Fattige er en skamplett for enhver stat, og det finnes ikke et eneste legitimt argument for at fattigdom skal eksistere.

1 Like

Jeg er enig i at forskjellene mellom høy og lav ikke burde være så stor, men da både elite og fattige er relative begreper er gruppene ikke noe man kan fjerne. Noen vil være eliten i ethvert system, og noen vil alltid være fattigere enn snittet.

Forøvrig er det kjedelig med slik regnvær som det er i dag, spesielt når det ikke er noe som skjer på nettet.

Litt vipassanameditasjon vil fjerne nett, regn, kjedsomhet og det klassebaserte samfunn

Jeg tror det er en av de mange tingene i livet jeg ikke noen gang vil prøve. Å vente til det slutter å regne fungerer stort sett, så å forsøke på noe drastisk er det vel forhåpentlig ikke behov for.
Om regnet skulle vare, så får jeg kjøpe meg ei regnbukse, men det får jeg ikke gjort i dag.

Elite er ikke et relativt begrep, det er mennesker som har erveret seg selv så stor makt, at de utgjør en trussel mot nasjonalstatens integritet og suverenitet.
Avstanden mellom eliten og resten av befolkningen er så stor, at de ikke lengre anser seg selv som en del av folket.
Fattigdom er et relativt begrep hvis man ser på det med globalisthorebriller, men ser man på det med nasjonalistiske øyne så er det ikke det.
En av de viktigste midlene mot fattigdom er å fjerne kosthold fra det økonomiske regnestykket.
Et proteinrikt og sunt kosthold burde være en rettighet i Norge og burde ikke være knyttet til om du har penger eller ikke.
Det burde selvsagt oppfordres til og legges til rette for matauk som en del av dette regnestykket, Norge har store uutnyttede matressurser tilgjengelig i naturen.
Et annet middel er tilgangen på fysisk mobilitet, det burde slettes ikke være slik at man må ha penger for å flytte på seg innad i Norge.
All kollektivtransport burde være gratis, ikke bare i byene.
Alle politiske ideologier som er verdt å nevne har hatt som formål å begrense eller fjerne elitenes makt over folket. Det er snakk om tusenvis av år med politisk historie, det er fryktelig lenge å kåle med et problem.
Elitene er fiender av folket, de er fiender av nasjonalstaten. De er fiender av alt liv på jorden. Det kan da umulig være så vanskelig å ta et evig standpunkt mot denne mikroskopiske grupperingen av “mennesker”.

1 Like

Nettopp. Bomavgifter er å anse som åreforkalkning i nasjonens kropp. Et sykdomstegn hvor parasittene (eliten) håver inn

Enig her, men man noen bestemmer uansett, så alle samfunn har per definisjon en elite.

Jeg er ikke i mot å bytte ut dagens elite, men å gå til krig mot eliter som begrep vil bare føre til at den nye eliten som kommer i steden for dagens elite, bare vil kalle seg for en av folket, slik dagens venstre-eliter gjør og som de kommunistiske elitene gjorde.

Elite er ikke et begrep, det er en definisjon slik jeg har forklart i tidligere svar.
Det handler ikke om å bestemme, men om å manipulere fra skyggene.
Elitene er aldri dem som fører politikken, de som fører politikken er bare marionetter.

https://www.google.com/search?ie=UTF-8&client=tablet-android-samsung-nf-rev1&source=android-browser&q=propaganda+pdf+bernays

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.