Nyheter MDTV Forum Om Doner

Trålerbaronenes kvotemelding kan gi nytt distriktstrøbbel for Støre

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/05/tralerbaronenes-kvotemelding-kan-gi-nytt-distriktstrobbel-for-store/

Kvotebaronene får full pott av regjeringen. Det kan ødelegge det som betyr mest for dem – og gi Ap-leder Støre ny hodepine i neste års valgkamp. Dette skriver kommentatoren Thomas Vermes i ABC Nyheter. Vermes fortsetter: «Fiskeripolitikk er ikke som mange her på Østlandet later til å tro, en sak for nerder eller særinteresser i…

4 Likes

Thomas Vermes er en av de svært få i norsk presse, som fortjener respekt.

2 Likes

Et resultat av globalistiske politikeres beslutninger, fiskekvoter tas fra kystfiskerne og gis til flåter av fabrikktrålere som ikke er pålagt å levere til fiskemottak i Norge. Fiskeressursene sendes ut av Norge hvor de får mer fortjeneste enn av å filetere og pakke fisken i Norge.

Når fiskemottak langs kystnorge legges ned, er det en del av del av den krigen som den globale storkapitalens politikere også driver mot småbruk og jordbruk i utkant og distriktsnorge for å få unge og yngre til å flytte til byene.

Offentlige tilbud legges også ned, og transport gjøres dyrere for å få unge til å flytte. Når ungdommen flytter, fortsetter de å legge ned med argumentet at ungdommen flytter. Kommuner og fylker slås sammen til større enheter, alt i henhold til en globalistisk politikk.

Fra en kynisk globalists ståsted er Norge bare en region med landressurser som skal føres ut av Norge og selges på markeder hvor det gir mer profitt. Som oljen, naturgassen, vannkraften, fisken og ressursene i fiskerisonene, bauxitten til aluminium, ferskvann og tømmer. Ellers kan Norge bare gjøres om til en naturpark for kinesiske turister.

Det at det bor folk her som skal ha gratis skole og helsevesen, sosialt sikkerhetsnett, og bosetting i distriktene med overføringer er bare minusposter på fortjenesten. Det er derfor globalistenes politikere demonterer alt dette med små skritt for den globale storkapitalen som er deres oppdragsgivere.

3 Likes

Men du kan regne med at de bruker disse fordelene uten å mukke

1 Like

Det var AP og Røkke i tandem som i sin tid virkelig startet ranet av kystfolket.
En turne rundt om i landet, massiv propaganda på TV og vipps så hadde AP urinert på grunnloven nok en gang.
Uten AP ville de ekstreme nyliberalistiske reformene som har blitt presset på det Norske folk aldri vært mulig å gjennomføre.
Kun de hadde den politiske kapitalen som skulle til for å forandre Norge til det ugjenkjennelige på noen få tiår.

1 Like

Derfor er det morsomt å lese hvordan Hadja Tajik beskriver for Klassekampen hvordan AP skal vinne tilbake velgerne:
" -løfte oss oppover på målingene og øke tilliten blant folk, sier Tajik.
-blankpolere profilen som vanlige folks talerør og interesseparti, sier Tajik.

• I Aps alternative budsjett skrudde de til skattene for de rikeste og foreslo å kreve inn moms for de dyreste elbilene. Eller som Tajik sier det: «Vi må slutte å kaste penger etter de som har mye penger fra før».
• Etter beredskapssvikten i luftambulansetjenesten i Nord-Norge da det private selskapet Babcock overtok 1. juli i år, gikk Ap inn for at det offentlige skal ta over drifta.
Staten må eie og drive det som er kritisk for landet, det som handler om sentrale eller sårbare velferdsoppgaver, sier Tajik".

Betyr det at AP nå vil ut av EU, for EU-kommisjonen vi ha et privatisert helsevesen?

“– Vi har gått tilbake til det vi er, nemlig et tradisjonelt arbeiderparti som er opptatt av rettferdig fordeling, sier Tajik.
– Jeg opplever at alle partiene på venstresida har som grunnleggende utgangspunkt at landet vårt trenger mer fellesskap og mindre individualisering hvor man overlater hver enkelt til seg selv og egen lommebok.
Er det noe Hadia Tajik ikke vil verne om i 2021, er det de store reformene Solberg-regjeringen har gjennomført siden 2013.
–Er det noe av det du vil reversere?
– Ja, så mye som mulig. Særlig det som har handlet om privatisering”.

Dette intervjuet av Tajik ble gjort i Desember i fjor. Både før og etter har AP stemt sammen med høyre i alle saker som fører til EU og globalisme. AP blinker kraftig til venstre, men svinger til høyre med Høyre i alle korsveier som fører til EU og til at de rike blir rikere og de fattige fattigere.

2 Likes

Disse folka har gått inn i en ekstrem kynisk psykose hvor de samme flosklene kan gjenbrukes gang på gang. Man ser det samme med Frp der de nå fronter seg selv med Norges pin. Etter å ha sittet i den mest globalistiske regjering noen sinne.

2 Likes

Skjønner hva du mener. Disse selger slike pins.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.