Nyheter MDTV Forum Om Doner

Total feilvurdering av USAs rolle i Syria gir svært uheldige konklusjoner

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/07/total-feilvurdering-av-usas-rolle-i-syria-gir-svaert-uheldige-konklusjoner/

Av PÅl Steigan. «Syria-krigen styres ikke ut fra USAs masterplan. USA på sidelinja i Syria», skriver Klassekampens utenriksjournalist Peter M. Johansen (PMJ) i noe som må kalles en redaksjonell kommentar i avisa. Artikkelen, som ble publisert 14. juli 2018, er en polemikk mot de analysene som er gjort her på steigan.no av undertegnede og andre.…

5 Likes

Det er da vel ingen som helst grunn til å ha større forhåpninger til denne blekka enn resten av gammelmedia. De lider av djupstat-virus alle sammen. Slutta å lese dem for 15 år siden, selv da var det begynt å bli passe vassent og vammelt hos Braanen & co.

4 Likes

Ikke noe vits i kommentere denne, for en Assad-tilhenger som meg.

3 Likes

USA har vel samme planen overalt hvor de blander seg inn.
Noe annet ville jo være ulogisk.

2 Likes

Tror vi må forstå Klassekampen, i likhet med øvrig “statsstøttet” media; “hunden biter ikke hånden som gir den mat”.

2 Likes

For ei god stund sidan vart det viktig for meg å finne ut om det var eit verkeleg folkeleg opprør mot Assad i Syria før “Borgarkrigen” kom i gang. Eg fann omtrent ingeting. Eit opprørspunkt skulle vere Daraa i 2011. Eg fann ut at sjølv den uroa som var der, truleg var arrangert av jihadistar som alt var plassert i ein moske i byen. Eg leita og leita i media for å finne meir om opprøret. Men fann ikkje noko folkeleg opprør mot Assad. Nokre få syriske offiserar organiserte FSA i juli 2011. Men dei hadde ingen framgang før NATO erklærte dei som dei rette representantane for det syriske folket og begynte å organisere samarbeid mellom denne gruppa og diverse jihadistrørsler, som først og fremst hadde røtene sine utanfor Syria. FSA fekk aldri noko brei tilslutning av syrarar. I staden var det jihadistgruppene frå utlandet, finansiert, utstyrt og delvis organisert av NATO og oljediktatura på den arabiske halvøya som gjennomførte det som har vorte kalla “borgarkrigen”. Som etter mi meining aldri vart nokon borgarkrig. Det var og forblir ein intervensjonskrig. Viss Peter M. Johansen kan hoste opp dokumentasjon på det folkelege syriske opprøret, så kan eg gjerne korrigere meg. Men i artikkelen hans i Klassekampen 14. juli finst ikkje det minste av slik dokumentasjon. Den arabiske våren, som først og framst gjorde seg gjeldande i Tunis og Egypt, spreidde seg aldri til andre stader, verken til Libya eller Syria. Her var det NATO i allianse med jihadistar som organiserte det som feilaktig har vorte utlagt som genuine opprør. Peter M. Johansens uthengning av meg og andre som har prøvd å finne fram til sanninga om opprøret i Syria, som Assadtilhengjarar, er ei fornærming. No har han sjansen til framleis å dokumentere dette folkelege syriske opprøret sitt. Eg trur ikkje han vil finne nokon slik dokumentajon.

7 Likes

Med setningen “Assad-tilhengere på bloggen til Pål Steigan” viser Peter M. Johansen en utrolig arroganse og frekkhet, for jeg er nesten helt sikker på at han vet bedre enn dette!

Krigen i Syria er en imperialistisk krig, hovedsakelig styrt av USA, Frankrike og England. I følge Hillarys E-poster måtte de ødelegge Syria, for å hjelpe og beskytte Israel. Har ikke Peter M. Johansen og klassekampen fått med seg noe hele jordkloden snakket om for en tid siden? Jeg er imot den imperialistiske krigen som føres i Syria, og ikke tilhenger av Assad.

Kanskje Peter M. Johansen kan slå opp i store norske leksikon, slik at han slipper å høre dette fra Assad-tilhengerne på Steigans blogg. Store norske leksikon skriver: “USA har siden 2011 vært en pådriver for regimeendring i Syria, slik president George W. Bush tok til orde for et tiår tidligere i kampen mot global terrorisme. Syria ble da inkludert på en liste over land USA ønsket regimeendring i, om nødvendig med militære angrep. President Barack Obama ønsket ikke, i motsetning til under krigen i Libya i 2011, at USA skulle gå til militært angrep i Syria. Han valgte heller å støtte syriske motstandsgrupper, særlig Free Syrian Army (FSA) – politisk, økonomisk og militært. Obama avsto også fra direkte angrep på Syria etter at kjemiske stridsmidler ble tatt i bruk mot sivile i 2013, til tross for at han hadde definert dette som en terskel som ville framtvinge amerikansk militær inngripen. Derimot ble våpenhjelpen til syriske motstandsgrupper trappet opp. Etter at kjemiske våpen ble brukt mot sivile i Idlib i april 2017, beordret president Donald Trump angrep mot et militært mål, uten godkjenning fra Kongressen. Missiler ble skutt fra amerikanske marinefartøyer i Middelhavet og rammet flybasen Shayrat i det sentrale Syria.”

Hvis Peter M. Johansen gjør litt ordentlig journalistisk arbeide, så finner han også disse opplysningene, men han er vel for opptatt med å framføre Joseph McCarthys doktrine.

Mitt tips til Peter M. Johansen; les litt historie slik at du blir i stand til å forstå nåtiden!

2 Likes

Var en stund redd Klassekampen skulle trekke Israel inn i analysen av denne ulovlige konflikten. Det skjedde heldigvis ikke.
Å hevde det, ville være “anti-semittisme” av værste slag, noe et hvert Vestlig Medium med respekt for seg selv forsøker unngå for en hver pris.
Klassekampen er tydelig vis ikke noe unntak!

2 Likes

Eg skjønar ikkje kvifor du dreg Israel inn i svar til meg. Rett nok kan Israel ha fordelar av at Syria blir øydelagt, men det ville og ha vore svært farleg for landet å blande seg inn i det meir enn dei har gjort. Israel har vore ein medspelar i åtaka på Assad, men det er andre som står for hovudinnsatsen i den ulovlege intervensjonskrigen. Espen Barth Eide var blant anna ein ivrig kurer i samordningsarbeidet til NATO.

Norge og deres representative myndigheter har faktisk noe å lære av syrerne. De har en leder med en enorm appeal, som gjennom en lang krig mot dette “verdenssamfunnet” vi befinner oss i, har holdt hodet kaldt og stått han av. At det skulle være en intern opposisjon av noe format der til lands er meg en gåte. La oss se på våre egne lederes ynkverdige og svikefulle historie under krigen. Ikke mye å være stolt av, men det har de. Derfor ber jeg klassekampens såkalte intelligensia om å tenke seg om og sitte stille mens de gjør det.

2 Likes

Og hvem styrer så jerUSAlem? . . . . . . .

Eg seier ikkje at Israel ikkje spelte ei rolle i krigen mot Assad, men at dei ikkje spelte noko hovudrolle.

Har du lest strategidokumentet "A clean break " ?
“Følgende er en rapport utarbeidet av Institutt for avanserte strategiske og politiske studier” Studiegruppe om en ny israelsk strategi mot 2000. "

Der stod det blandt annet : (dels google oversettelse, så les den engelske teksten for spesifikke ord )

Israel har et stort problem. Arbeiderbevegelse Zionisme.
“Israel has a large problem. Labor Zionism”…

Forslagsteksten lyder :
For å sikre nasjonens gater og grenser i nær fremtid kan Israel:
• Arbeid tett med Tyrkia og Jordan for å inneholde, destabilisere og rulle tilbake noen av de farligste truslene. Dette innebærer ren pause fra slagordet, “omfattende fred” til et tradisjonelt konsept av strategi basert på maktbalanse.
Vi har i fire år forfulgt fred basert på et nytt Midtøsten. Vi i Israel kan ikke spille uskyldige utenlands i en verden som ikke er uskyldig. Fred er avhengig av våre fienders karakter og oppførsel. Vi lever i et farlig nabolag, med skjøre stater og bitter rivalisering.

Det å vise moralsk ambivalens mellom innsatsen for å bygge en jødisk stat og ønsket om å utrydde det ved å forhandle «land for fred», vil ikke sikre «fred nå». Vårt krav til landet - som vi har håpet på i 2000 år - er legitimt og edelt. Det står ikke i vår makt , uansett hvor mye vi innrømmer,(gir i forhandling ? ) å gjøre fred ensidig. Bare ubetinget aksept fra araberne av våre rettigheter, spesielt i deres territoriale dimensjon, “fred for fred”, er et solid grunnlag for fremtiden.

Israel kan forme sitt strategiske miljø, i samarbeid med Tyrkia og Jordan, ved å svekke, omfatte (containing = romme ) og til og med rulle tilbake Syria.

Denne innsatsen kan fokusere på å fjerne Saddam Hussein fra makten i Irak - et viktig israelsk strategisk mål i seg selv - som et middel til å forfølge Syrias regionale ambisjoner. Jordan har utfordret Syrias regionale ambisjoner nylig ved å foreslå gjenopprettelsen av hashemittene i Irak.

Kopierer inn her om hashemittene
Hashemittene er den regjeringske kongelige familien til Jordan, og var også den kongelige familien i Syria (1920), Hejaz (1916-1925) og Irak (1921-1958).

Fortsettelse a clean break :
Dette har utløst en jordansk-syrisk rivalisering som Asad har reagert på ved å intensivere innsatsen for å destabilisere det hashemitiske rike, inkludert bruk av infiltrasjoner.

Syria signerte nylig at det og Iran kanskje foretrekker en svak, men knapt overlevende Saddam, hvis det bare handlet om å undergrave og ydmyke Jordan i sin innsats for å fjerne Saddam.
Videre:
“Viktigst er det forståelig at Israel har en interesse som støtter diplomatisk, militært og operasjonelt Tyrkias og Jordans handlinger mot Syria, slik som å sikre stammeallianser med arabiske stammer som krysser inn på syrisk territorium og er fiendtlige mot den syriske styrende eliten.”
Israel kan ta en ren pause fra fortiden og etablere en ny visjon for det israelske og israelske partnerskapet basert på selvtillit, modenhet og gjensidighet - ikke et fokus smalt på territoriale tvister. Israels nye strategi - basert på en felles filosofi om fred gjennom styrke - gjenspeiler kontinuitet med vestlige verdier ved å understreke at Israel er selvhjulpne, trenger ikke amerikanske tropper i noen evne til å forsvare det, blant annet på Golan høydene, og kan klare sin egne saker. Slike selvtillit vil gi Israel større handlingsfrihet og vil fjerne en betydelig mulighet til å legge press på det som tidligere ble brukt. "
Les mer her :
http://www.informationclearinghouse.info/article1438.htm

Slik det ser ut til, så handler den nye strategitenkningen om å gjøre et klart brudd med Oslo linja,og legge helt om der det nå foreslåes maktbalanse i Midt-Østen.

Hvis vi tenker oss at Israel har interesse av å utvide til stor Israel, for å hevde seg i forhold til en muslimsk verden, kan være at denne 18 år gamle gutten er inne på noe når han skriver at det var tanken på at sunni og shia muslimene slo seg sammen som var årsaken til at Israel tenkte i de banene med stor- Israel.

Kjenner noen den historiske bakgrunnen han snakker om her, kunne det vært fint om noen kom med utfyllende kommentar. Dette med muslimer er ikke mitt felt , for å si det sånn, men jeg kan se for meg er at muslimsk fragmentering og ulike fraksjoner kan være i Israelsk interesse i et maktbalanseøyemed.

"Sunnis and Shias were finally coming together in peace as one large Muslim block against Israel. That is something that Israel was horrified about. That is why the Greater Israel plan was created. "
Shayan Zarrin ,18 years old
https://persiannationalist.blogspot.com/2018/06/lot-of-players-in-alternative-media.html

2 Likes

Kolonnen med Pick-ups i gave fra Qatar til IS på tur gjennom Irak på vei til Syria voktet av amerikanske Apache- helikoptre.Kun USA som operer Apache helikoptre her. Helikoptrene sees på slutten. Meget lang kolonne.

1 Like

Eg er fullt klar over at sionistane drøymer om Stor-Israel og gjerne arbeider for det. Og det er viktig for dei å bidra til splittinga mellom shia og sunni, noko venene i USA har vore aktive på i det siste (Jerusalem, atomavtalen). Det betyr ikkje at eg ser dei hovudkraft i angrepet på Syria. Men dei ville nok ha likt resultatet viss Syria hadde ramla saman. No har dei nett erklært seg som jødisk stat, noko som har vore realiteten lenge. Men viss ikkje israel kan kome til forståing og forsoning med palestinarane og muslimane rundt seg på sikt, vil dei til slutt måtte oppgje landet.

Takk for kommentaren.Jeg skal se på den atomavtalen du nevnte, og har du en link der, så er det flott.

Men viss ikkje israel kan kome til forståing og forsoning med palestinarane og muslimane rundt seg på sikt, vil dei til slutt måtte oppgje landet.
Dette er vel grunnen til at de skaffet seg atomvåpen, at de ikke ville under noen omstendighet oppgi det.

Jeg har nettopp fått et par bøker, og hvis det er riktig som forfatteren indikerer her, var det pga presset JFK la på Ben Gurion at han ble tatt av dage, i forbindelse med at JFK ønsket kontroll med mulig utvikling av atomvåpen i Dimona. Han la press på, og det var snakk om å trekke tilbake støtte fra USA, som sikkert opplevdes som en trussel for staten Israel. Det var mye fram og tilbake med norske Nor Atom om tungtvann og kontroller.Det var tydelig ikke ønske om kontroll. Britene solgte dem til slutt tungtvann produsert av norsk Hydro, uten betingelser om kontroll.

En av kommentator skriver :
"The book examines Israel’s central role in the assassination, using its known assets in the CIA, organized crime and military.

JFK’s administration was applying massive pressure on Israel to terminate its nuclear weapons program (see Israel and the Bomb by Avner Cohen Israel and the Bomb ); this pressure ended with JFK’s assassination. Dr. Mordechai Vanunu, the famed Jewish-born nuclear physicist who spent 18 years in prison for exposing Israel’s covert atomic weapons program, told the Jerusalem Post (July 25, 2004) that Israel was behind the JFK assassination."
https://www.amazon.com/Final-Judgment-Missing-Assassination-Conspiracy/dp/0974548405/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1532074947&sr=8-1&keywords=final+judgement#customerReviews

Den andre boka heter “The Golem,” betalte jeg ca 500 kr for, og den forsvant i posten, ble registrert ankommet, uten at jeg fikk beskjed, ble ikke registrert inn på posthyllene på det lokale postkontoret, i følge de ansatte , og likevel stod det i pakkesporingen at den var levert.
Den dukket nå likevel opp , etterat jeg etterlyste den, ca. to måneder etter at jeg bestilte.Hadde vel tatt turen til USA i mellomtiden.
https://afpstore.americanfreepress.net/product/the-golem-israels-nuclear-hell-bomb-and-the-road-to-global-armageddon/

3 Likes

Takk for info om bøkene. Teorien om drapet på JFK var interessant! Og logisk! Den atomavtalen eg nemnde, var jo den med Iran, som Trump har trekt USA ut av for å stø Israel og bidra til splittinga mellom sunniar og andre muslimske grupper.

1 Like

Våpen er mer enn militære våpen.

 • USA hadde sanksjonene på plass fra dag 0- klargjort i samarbeid med gulfstatene og Tyrkia bl.a. med støtte fra bl.a. Norge. Disse sanksjonene skulle strupe Syrias økonomi fullstendig over veldig kort tid. Planen var å få businessmenn og middelklassen til å vende seg mot Assad.
  *Erdogan tilbød Assad å stagge opprøret om Assad innsatte 6 ministere fra Det muslimske brorskapet i regjeringen. Assad sa nei…
 • Tyrkia demonterte hundrevis av fabrikker i Aleppo og fikk dem kjørt inn i Tyrkia. Gulfstatene lokket med feite jobber til private businessmenn og USA innførte lover som kunne gi 20 års fengsel for en amerikansk businesspartner i Syria.
 • Banker i Europa fikk milliardbøter fordi de ikke stoppet omgående kontakten med den syriske sentralbanken.
 • Alt ble sanksjonert- alt ble stoppet. Folk med kroniske sykdommer døde. Ministere ble lokket med milliopner av dollar om de hoppet av- geistlige det samme.
 • Muftien i Syria takket nei-. sønnen hans ble drept. Forsoningsminister Ali-haydar, arkitekten bak amnestipolitikken, takket nei. Sønnen hans ble drept. Ikke noe land er blitt utsatt for mer dødbringende sanksjoner enn Syria. De kom liksom ikke etter de fredelige demonstrantene var blitt voldelige…
 • Bistanden var også på plass fra dag 0. Norsk Folkehjelp var på plass i idlib fra før de første demonsrtasjonene. Vendte folk seg mot Assad ville de få nødhjelp fra Norge. Vendte de seg ikke mot Assad døde de av sanksjoner.
 • At demonstrasjonene fant sted i små grensebyer sier vel sitt. Løgnhistoriene om demonstrasjonene var nøye planlagt sammen med en knippe utenlandske aktivister som via en facebookside :Syrian Network for the Revolution styrt av en fyr fra det muslimske brorskapet som bor i Sverige (…)- Det ble også smuglet inn hundrevis av mobiler etc. løgnhistoriene fra Daraa bl.a. ble servert i samarbeid med Al-Jazeera- videre spredte det seg til BBC- CNN- NTB-
 • Det grønne flagget, slagordene var på plass, alle eksilsyrerne var på plass. Det spratt opp Nasjonalkoalisjoner overalt i hele verden.
 • Plutselig står Torgeir Larsen fra UD i Istanbul sammen med Friends of Syria i 2011. Den “nye” syriske presidenten var på plass.
 • Hvordan kunne det ha seg at det var så lett for jihadister fra hele verden å komme inn i Tyrkia og derfra til Syria? De ble ikke stoppet av respektive land eller av tyrkiske myndigheter. Å komme usett fra Tora Bora-fjellene eller Indonesia til Syria krever mer enn langt skjegg og korte bukser for å få til…
  *Se så enkelt det er gjort å få våpen inn i Syria. Det er ikke noen somaliske søstre som står grensevakt ved den jordanske grensa og åpner porten for våpenlaster nok til å okkupere hele Jordan.
  Hvorfor skulle det vært vanskeligere å få inn våpen i Syria i 2011 enn i 2012,2013,2014,015,2016,2017 enn i 2018?
6 Likes

Israel har klare ønsker om et Stor Israel. De kontrollerer USA´s utenrikspolitikk og USA´s vetorett i FN.
De har okkupert en del av Syria og arbeider tett med terrororganisasjoner med tanke på å styrte Assad.

De støtter også masseinnvandringen til Europa.
Siste nytt er at de tar “White Helmets” under sine vinger.

3 Likes

Israel har klare ønsker om et Stor Israel. De kontrollerer USA´s utenrikspolitikk og USA´s vetorett i FN.

Hei.
Kan du si litt mer om det med kontroll av vetorett og kanskje gi litt dokumentasjon.

Ellers håper jeg du har en god sommer .