Nyheter MDTV Forum Om Doner

"To woke, or not to woke?"

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/02/to-woke-or-not-to-woke/

Politisk korrekte lærere i USA vil fjerne Shakespeare fra pensum. Et økende antall «woke» akademikere i USA nekter å undervise i William Shakespeares tekster, fordi de hevder at han fremmer rasisme, «white supremacy» og intoleranse, skriver Daily Mail. I januarutgaven av School Library Journal spør Amanda MacGregor, som er bibliotekar, bokhandler og journalist om hvorfor…

4 Likes

Snorre Sturlasson’s islandske sagaer er nok i faresonen også snart…

4 Likes

Ingen forblir uberørte av denne ekstreme formen for konformitet. 16 mars stenger Norges siste fristed for dissidenter og anarkister. Selv vil jeg savne dette forumet mer enn Shakespeare.

7 Likes

Hvis man skal lete etter feil i fiksjon, romaner og i annen kunst så blir det bare idioti…
«Faktisk» og annen sensur er ille nok i media om dagen om de ikke skal brenne bøker i tillegg
Samfunnet er i ferd med å degenerere, og særlig USA mister grepet om virkeligheten

2 Likes
2 Likes

Generally speaking, genocide does not necessarily mean the immediate destruction of a nation, except when accomplished by mass killings of all members of a nation. It is intended rather to signify a coordinated plan of different actions aiming at the destruction of essential foundations of the life of national groups, with the aim of annihilating the groups themselves. The objectives of such a plan would be the disintegration of the political and social institutions, of culture, language, national feelings, religion, and the economic existence of national groups, and the destruction of the personal security, liberty, health, dignity, and even the lives of the individuals belonging to such groups.

4 Likes

En form for folkemord er å fjerne folkets åndelige bakgrunn og det er dette som woke- og canselkulturen er i gang med, helt etter oppskriften fra Frankfurt skolens Kritisk Teori. Straks etter at den sovjetiske invasjonen av det vestlige Europa var stanset foran Warszava i august 1920 ble Vestens revolusjonære som ville rollen som femtekolonister for kommunismen, bevisstgjorte om at Europa ikke var moden for revolusjonen. Navn som Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Friedrich Pollock, Leo Löwenthal, Erich Fromm og Walter Benjamin, jødiske intellektuelle hver og en av dem, etablerte det som senere ble kjent som Frankfurt skolen ved Institut für Sozialforschung i Frankfurt am Main. Resten er historien om marxismens overtagelse av Vestens intellekt.

I dag har Vesten familieteori, seksualteori, raseteori, medieteori, økonomisk teori. litteraturteori, historieteori pluss en mengde flere varianter av Kritiske Teori, inkludert variasjonsteori. Alle er laget med formålet å frigjøre samfunnsmedlemmene fra den undertrykkende moderne staten og dens økonomiske system. Kritisk Teori er samfunnsnedbryting i praksis på veien tilbake til et “år null” som skal forutgå og muliggjøre den store sosialistiske revolusjonen, egentlig en variant av “Pol Potsk Teori” siden metoden vil ha samme resultat som Pol Pot bare med litt mer indirekte taktikk.

6 Likes

Galskapen ruller ufortødent videre. Nå er det om å gjøre å viske oss ut av historien. Det blir nok straffbart å kalle seg norsk.

4 Likes
2 Likes

Vi må vel inn og korrigere alle sanger og bøker som inneholder dette forferdelige (n) ordet
Nordmann

2 Likes
3 Likes

Min absolutte Tim Minchin-favoritt! :carrot: :clap:

1 Like

Heile denne artikkelen og overskrifta synee kor USA og engelskfikserte Norwegians er. Kviofor i all verda skal ein diskutera kva usanske lærarar vil og ikkje vil undervisa i? Viktigare er det å sjå på kva som går føre seg i norsk skule når det gjeld formidling av litteratur. Er kanon oppheva slik at ein no ikkje har nokon garanti for at elevane får med seg fundamnentet for den litterære daninga? Kan sentrale forfattarar (Ibsen, Garborg, Vinje etc.) kuttast heilt ut?

4 Likes

Postmodernismens apostler bruker samme metode som Stalin. Utslett historien, slik at ingen gjenkjenner det autoritære i politikken før det er for sent.

Det gode er vel, at slike krefter ikke lever evig. Kanskje ikke engang lenge.
Det kommer bare an på hvor lenge tenkende mennesker bruker på å se hvor farlig galskapen er.

“Vi alene vite” er ikke akkruat noe som fremmer frihet og demokrati.

2 Likes

Heldigvis leste jeg til slutten :

OPPDATERING: Ims presiserer i en samtale med NRK senere onsdag ettermiddag, at det er alternativer til ordet nordmann det her er snakk om. Og at det ikke er aktuelt å «vrake» ordet, slik tittelen på saken opprinnelig var. NRK har derfor oppdatert tittelen på saken.

Språkrådets leder Åse Wetås vil presisere at det ikke er aktuelt å foreslå at ordet nordmann skal gå ut av bruk i det norske språket.

2 Likes

Dette er jødisk sionistisk planmessig samfunnsnedbryting etter gammal oppskrift. Kvit kristen kultur skal bli veik, og skal bli erstatta av lett manipulerbar sodoma og gomorra-kultur. Maksimal raseblanding og kulturblanding, vekk med tradisjonsbasert nasjonal kultur og folk.

3 Likes

Kokt frosk syndromet GK. Hopp ut av gryta! Du har allerede begynt å like deg der.
Det handler om å flytte Overton-vinduet noen mm hver dag. Da er det ofte lurt å ta et langt steg som vekker oppmerksomhet. Så ta et skritt tilbake som tilsynelatende er det samme som utgangspunktet. Men man har gjort ideen kjent og noen vil like det. Og da har man noe en kan bygge videre på.

4 Likes

Veldig bra at du løfter dette @tjatta
Det er mange ulike måter å manipulere på og denne er svært effektiv og brukes mye i forhandlinger «getting to a yes»
Du starter høyt…
Og så modererer du deg, men aldri tilbake til utgangspunktet.
Og dette er nok også ment som en suggesjon, dvs at folk som leser det skal begynne å unngå ordet. Og samtidig skamme seg over å tenke at det finnes to ulike kjønn, og/eller at det å være norsk er noe å være stolt av
(Og da mener jeg ikke stolt som i hovmodig, men i betydningen nasjonalfølelse)

«Mellom bakkar og berg ut med havet heve nordmannen fenge sin heim, der han sjølv heve tuftene grave og set sjølv hus oppå deim»
(Sangen vitner om blodslit, noe det står respekt av)

3 Likes

Det jeg liker, er hver dag jeg fortsatt finner noe normalt : )))
Takk for kommentaren, og jeg er enig , og vil ta med utdrag av noe en kommentator som kaller seg Pluto har skrevet på disqus :

" Den norske folkestamme; Det urnorske Folk er under angrep, og dette har pågått lenge. Vi forsvakes fysisk og mentalt, mens vår nasjon årelates og folket er utsatt for en desimeringsprosess fra fiender som ikke vil oss noe godt men tvert om; Faktisk ta over vårt norske livsrom!

Det finnes bare én grunnleggende mentalhygienisk løsning; Vi må våge (overlevelses)kampen for vår fortsatte tilværelse som allerede er ved sin spede begynnelse. I dagens oppløsningssamfunn er dette en de facto eksistensiell kamp om våre territorier og ressurser. Hvis vi hverken mentalt eller instinktivt evner og viljer vår egen selvoppholdelsesdrifts naturlige forsvarsmekanisme for vern av vårt eget liv og bo, så vil vårt folk og land ugjenkallelig gå til grunne!"

4 Likes

"Bort med politisk-korrekt pyse-politisk fjotteri og servilitets-dilettanteri, og inn med manns- og kvinnemot fra det ur-norske folkedypet: Hvor vi må ta tilbake vår norske natur og leve i pakt med den, og, hvor vi må tilbake til våre forfedres freds- og krigerforsvarlige ånd, hvor vi stolt og målbevisst viderefører våre aners blodsarv, som både er våre genuine røtter og derigjennom vår identitets-bevisste (identitære) odelsarv; kulturelt, tradisjonelt og folkesosialt samhørighets-kultiverende, slik at våre etterslekter kan få leve slik vi selv fikk denne norsk-historisk-betingede arv inngitt takket være våre stolte forfedres møysommelige virke fra tidenes nordiske morgen.

Kampen for vår fortsatte tilværelse står mellom globalismens grenseløse inhumane multikulturalistiske despoti-regime versus den folkesolidariske, livsbejaende patriotisme, manifestert gjennom nasjonalsinnet folkevilje for å bryte dagens kosmopolitiske, folke- og nasjons-morderiske svøpe, som har lenket oss nordmenn fast som treller i eget fedreland.


Så; Overlevelsesparolen må være klar og kompromissløs, hvor vi atter må heve frihetskampens fane for vår ultimate framtidstro i en nåtid preget av fremmedgjøring, motløshet, forfall og normløshet. - La ikke globalistenes fremmedgjøringspolitikk bli din og dine egnes død, men sloss for dine hevdvunnede rettigheter som nordmann i eget hjemstavnsland. Og dermed, i sin ytterste konsekvens for en fortsatt bevarelse av vår egen folkestamme på egen moderjord, så må livskraften atter fylle våre hjerter og sinn! - Som det heter seg fra gammel visdom, da mot og tapperhet var en dyd som foredlet og adlet det nordiske mennesket;

Kjemp for alt hva du har kjært,
dø om så det gjelder!
Da er livet ei så svært,
døden ikke heller.

Alt for Norge - til evig tid!"

4 Likes