Nyheter MDTV Forum Om Doner

To linjer i kampen mot rasismen

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/08/to-linjer-i-kampen-mot-rasismen/

Demonstrasjonen mot SIANs såkalte «krenkefest» utenfor Stortinget 29. august 2020 avslørte at det finnes to svært forskjellige linjer i kampen mot rasismen. Mesteparten av demonstrasjonen gikk fredelig for seg. En god del fagforeninger stilte med fanene sine og det meste foregikk uten dramatikk. Men så fikk demonstrasjonen en annen karakter. Klassekampen skriver: Sian sto nedenfor…

1 Like

Fordi det er fagforeningenes oppgave å beskytte Globohomos masseinnvandring, selv om innvandringen bare fører til negative konsekvenser for den hjemlige arbeiderklassen?

At færre vil være medlemmer når fagforeningene toner flagg på denne måten, burde være selvinnlysende, men ikke for de gamle pampene som Rolf Utgård eller Erling Folkvord.

Krigen pågikk lenge uten mange trefninger…

Egentlig ikke i det lange løp, da det viktige er at venstresiden feier problemer med innvandring under teppet fordi man anser en samlet front mot kapitalistene som prioritet nr 1, og da ignorerer man det absolutt helt sentrale, om at problemer man ikke kan snakke om, ikke kan løses.

Det kan bli aktuellt å melde seg ut nå ja.

Jeg skjønner ikke den setningen. Islam er da ikke en rase.

Når kritikk av etnisiteter ble forbudt, så laget man seg dette problemet, da “ekte rasister” nå også bare sier at de er Islam-kritikere. . De gode og progressive må derfor nå forsvare en virkelig reaksjonær religion som Islam, og da blir hykleriet stort for massene, som kan se hvordan de samme progressive har stemplet “kristenfundamentalister”, “kvinnehatere” og “transfobikere”.

image

1 Like

Jeg lurer på når venstresiden skal ta innover seg at det var George Soros som sto bak flykningekrisen, supporterer organisasjoner som BLM og ANTIFA?
Han og en håndfull andre superrike burde IKKE være noen som venstresiden samarbeider med og hjelper med å få til deres globalistiske agenda, for de superrike ønsker ikke arbeidere noe godt.
Globalistene sår splid og ufred og redsel i befolkningen, for redde folk er lettere å herske over

2 Likes

Så lenge folk ikke klarer å se at 1+1= 2 vil de aldri skjønne det. Og så lenge de ikke skjønner det har vi alle tapt vår frihet og er dømt til å være Soros slaver.
Jeg skrev om det her. Om hvordan BLM og antifa kan hevde å være legitime folkebevegelser dersom de ville snu og samarbeide mot arbeidsgiverne sine.

1 Like

Rettelse. Venstresiden feier seg selv under teppet. Dvs dørmatta til globalistene “folkets ledere” logrer for.

1 Like

Jødene skvetter unna rasismedebatten ved å kalle seg et folk. Hverken religion eller rase. Kun et stakkars folk med behov for en apartheidstat for de som tilber samme guddom og er født av en mor som gjør det. Selv om multikultur er det beste


Ikke helt uenig, men poenget jeg ønsket å få frem var at verden nå en gang er slik støpt, at man ikke kan løse problemer man ikke kan snakke om.

109 ganger

1 Like

En ting er å møte Soros, men hvorfor ønske å bli tatt bilde av sammen i dress, når man liksom skal tilhøre arbeiderklassen?

Hvor tynne overarmer Giske har, er forsåvidt også imponerende…

Kjenner du til FNs generalforsamlings-resolusjon 3379, vedtatt 10/9-1975?

Resolusjon 3379 vedtok at sionisme er en form for rasisme og rasediskriminering. :face_with_hand_over_mouth:
Denne resolusjonen ble opphevet i 1991 med FNs generalforsamlings-resolusjon 46/86. :see_no_evil: :hear_no_evil: :speak_no_evil:

Rasisme handler opprinnelig om raselære, og dette var en hypotese om at menneskeheten kunne deles inn i forskjellige raser. Og en rasist var opprinnelig en lærer som livnærte seg ved å undervise i dette omstridte temaet. :thinking:

1 Like

Kjenner ikke til dette. Men har vært i Israel og det er åpenbart en apartheidstat

1 Like

Har du sett disse?
https://www.youtube.com/results?search_query=apartheid+adventures


Det kan virke som Erwin er i feil land

Såkalte “white face”

SIAN får alt for meget opmærksomhed fra venstrefløjen , hele SIAN mission er og provosere og vække følelser og opmuntre til stor overreaktion, lidt det samme som Paludan gør i Danmark, de har fået det de hva ude efter, en flok idioter som prøver at overbevise resten af befolkningen om at der er en konspiration om at muslimerne skal overtag Norge indenfor kort tid. De mest udsatte og svageste i samfundet skal lykkedes med dette er der ikke engang flertal iblandt racister der tror på. Alligevel har SIAN nu fået international omtale, samtidig med at de har mikroskopisk opbakning iblandt befolkningen. Det har lykkedes på grund af dårlig ledelse fra Rødt. Hvad er den største trussel mod arbejdernes rettigheder og klassekampen? Det er sguda ikke SIAN fjolserne, det er politikerne i stortinget som er igang med at planlægge endnu et angreb på befolkningen med påskud om corona virus tiltag, alt imens kapitalismen ødelægger fammilier og samfund. Alle arbejderes jobs er truet og der er ingen hjælp at hente nogen steder fra politisk hold. Rødt bliver distraheret med SIAN fjolserne der de burde mobilisere strejker og demonstrationer imod politikernes Covid 19 tiltag, ligsom den i Tyskland.

Racismen forsvinder når alle fatter at vi er i samme båd uanset etnisitet og religion og seksualitet.

You can fool some people sometimes , you cannot fool all the people all the time

1 Like

Men det kommer ikke til å skje da norsk venstreside er globalistenes dørmatte

1 Like

ja forstår godt hvorfor du tænker det, håber selvfølgelig at du tar fejl.

1 Like