Nyheter MDTV Forum Om Doner

Tjue år siden NATO bombet jugoslaviske journalister


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/tjue-ar-siden-nato-bombet-jugoslaviske-journalister/

23. april 1999 ble den statlige kringkastingsstasjonen i Serbia RTS bombet med missiler fra NATO-fly. 16 av kanalens medarbeidere ble drept og ytterligere 16 ble skadet. Angrepet var overlagt og er et av de verste angrepene på journalister og media i nyere historie. I terrorangrepet på det franske magasinet Charlie Hebdo i 2015 ble 12…


#2

IFJ slår fast at til denne dag er ingen blitt stilt ansvarlig for dette angrepet på pressefriheten og arbeidende journalister

En gruppe internasjonale advokater anmeldte saken til Det internasjonale krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia. Carla del Ponte, lederen for domstolen, ønsket ikke å etterforske saken, en avgjørelse som var mot domstolens egne regler, fordi hun ‘stolte på NATO’. Og slik sluttet den saken.

Men en person ble faktisk straffet for de drepte journalistene. Etter regimeendringen i Serbia, ble sjefen for TV-stasjonen fengslet av en serbisk domstol for å ha latt de ansatte arbeide videre selv om alle (inkludert de ansatte) visste det var en stor risiko for et slikt angrep.


#3

Og hva har norske journalister å si til dette…