Nyheter MDTV Forum Om Doner

TISA & TTIP – keiseren i nye klær


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/tisa-ttip-keiseren-i-nye-klaer/

/avatar] Av Isabell Dahl. Se for deg et miljømessig eller sosialt ødeleggende bedriftsprosjekt – for eksempel utbygging av en vindmøllepark, eller et gruveprosjekt som kan forurense den lokale vannforsynningen. Se for deg et privat veibyggingsprosjekt som vil fortrenge hundrevis av beboere i nabolaget ditt, og som planlegger avskoging og utbygging i tur og naturområder i…


#2

Verden blir galere og galere, hvor man hver morgen bør starte dagen med å visualisere lommedemokratiets komme, for ikke å gå til grunne: http://permaliv.blogspot.com/2019/08/fokuser-paa-lommedemokratiet.html


#3

Ja nå som den globale storkapitalens offisielle organisasjon World Economic Forum (WEF) er gått i partnerskap med Forente Nasjoner, er det helt passende for interesseorganisasjonen for verdens over 1000 mektigste multinasjonale selskaper, at forhandlingene foregår i FNs regi med FNs kommisjon for internasjonal handel.

Det er interessen til investorene og deres rådgivere som blir ivaretatt. Er det i den opprinnelige FN ånden, altså ta vare på svake stater og nasjoner, som folk i sin barnetro forestiller hva FN skal være? Dette er det motsatte, for investorene er de som har kapitalmakten, ikke den svake staten eller nasjonen de ønsker å utnytte.

De regjeringene Norge har hatt siden Brundtland, har alle vært for fullt EU medlemskap eller EØS, og er dermed agenter for global storkapital. De er globalister og har ikke nasjonalt samfunnsansvar. De bryr seg ikke om at utenlandske selskaper utkonkurrerer Norske selskaper. Etter den politiske karrieren er over, hvor de har tjent storkapitalen på en fordekt måte, blir de belønnet av storkapitalen med feks en stilling i en av deres overnasjonale organer som FN.

Storkapitalens Norske globalistiske politikere har som oppdrag å utviske Norges landegrenser for å gjøre Norge til en del av en verden som er som ett marked, og ikke består av nasjoner med befolkning som har selvråderett og suverenitet over egne ressurser. For det er den globale storkapitalens mål å eie alle verdens naturressurser og infrastruktur.