Nyheter MDTV Forum Om Doner

Tilsynsrapport finner alvorlige feil i FBIs Trump-etterforskning

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/tilsynsrapport-finner-alvorlige-feil-i-fbis-trump-etterforskning/

Av Ivar Austbø. FBI gjorde 17 feil og utelatelser i søknader de brukte for å overvåke Trump-medarbeider Carter Page. En FBI-advokat forfalsket innholdet i en epost med informasjon som gikk i Pages favør. Selv om uttalt partiskhet ikke er funnet å ligge bak FBIs handlinger, finnes heller ingen god forklaring på avvikene. Dette er blant…

1 Like

God illustrasjon på debatt-klimaet i USA for tiden:

1 Like

“Neoliberal” er altså hva progressive kaller DEM.
Jeg regner med at youtube forfatteren idag går på Prozac etter kalddusjen i UK-valget

Når man beskriver samme hendelse og trekker motsatt konklusjon.

1 Like