Nyheter MDTV Forum Om Doner

Tilsvar til regjeringens høringsforslag om å endre genteknologiloven

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/08/tilsvar-til-regjeringens-horingsforslag-om-a-endre-genteknologiloven/

Vedrørende forslag til forandring av lov som skal sørge for at GMO vaksiner ikke lenger skal kunne kalles GMO vaksine, m.m. Vi er en gruppe helsearbeidere og engasjerte enkeltindivider, som reagerer på de nå omfattende endringene av genteknologiloven. Vi velger å se endringene i genteknologiloven i lys av nylige endringer av bioteknologiloven 1. juni 2020.…

6 Likes

Min frykt er at dersom det skal være så stor motstand mot alminnelig smittevern, så blir dette eneste alternativet. Vi kan bare be om at det ikke blir gjort obligatorisk.

At lǫgum skal land várt byggja en eigi at ulǫgum eyða

1 Like

Interessant i debatten om samfunnet etter nedstengninga er hvordan myndigheter/“eksperter” viser til at vaksine (tilgjengelig for/pushet på alle?) vil gi en slags løsning/omstart for samfunnet. Lave smittetall med få syke synes ikke å påvirke tunnelsynet som gis stor plass i media. Vanligvis vil omfang av tiltak vurderes opp i mot problemets omfang.
Nyhetssendingene i norske medier fortsetter overbelegget de har holdt på med i et halvår med coronanytt av smått og stort hver bidige sending. Det er forståelig at mange blir påvirket.

Argumentasjonen for bruk av munnbind (som de fleste bruker galt) minner mye om vaksinedebatten der alle bes om ta ansvar folk med svekket immunforsvar. Mulig jeg tar feil men Interessant nok har vi ikke hørt representanter fra helsemyndighetene ta til orde for at folk må fokusere på å styrke eget immunapparat på de mange corona-pressekonferansene de har avholdt.

3 Likes

Dødeligheten for Covid-19 er ikke høyere enn for en mild sesong influensa. MSM som eies av de samme som legemiddelgigantene (Big Pharma) fremstiller det som en pandemi, som global stor-kapital har utnyttet i nedstengningen av verdensøkonomien i sin geopolitiske strategi som gjør at deres globalisering har tatt store steg forover. De fleste politikerne representerer globalistene og ikke folk og lands interesser.

Gates får all det forsideareal han vil i media, enda han har store eierinteresser i selskapene som fremstiller vaksiner. Det skulle si en del om hvordan MSMs eiere bruker MSM til å manipulere befolkningene, Covid-19 panikken skal opprettholdes til alle ukritisk aksepterer en mangelfullt testet “vaksine” som det er mer grunn til å frykte enn viruset.

2 Likes

Covid-19 har altså lavere dødelighet enn en alminnelig sesonginfluensa. Dette opplyser ikke MSM om som informerer 95% av folket, og siden folk stoler på NRK og MSM gjør de lydig det makthaverne pålegger dem uten motstand, og har akseptert nedstengningene og vil akseptere nye. Den globale storkapitalen styrer befolkningene mer med sin MSM enn sine politikerne som bare gjør beslutningene som kommer storkapitalen til fordel.

I New York ble til og med flere som døde av skuddskader registrert som ofre for Covid-19.

De fleste politikerne på Stortinget representerer ikke folk og land, men global storkapital.

2 Likes

Det er det som er globalistenes mål, tilsidesette nasjonal styring, det er kapitalen som skal styre.

Målet med EU er blant annet et regelverk som sier at for kapitalen skal det ikke være regler eller reguleringer, det er for vanlige folk som står for skattegrunnlaget.

EU politikere representerer kapitalen, og blir belønnet etter å ha medvirket og påvirket til politiske beslutninger som kommer kapitalen til fordel, med stillinger og styreverv i kapitalens organisasjoner og nettverk som sikrer dem et liv på beste vestkant.

2 Likes

Og alle som våger å påpeke poengene du fremhever i det offentlige rom blir sensurert og hånet.

2 Likes

Ukritisk holdning med for stor tillit til staten kan kalles indoktrinering.
Indoktrinering funker både i land som benevnes som diktatur og land som kalles demokrati. Forskjellene ved korrigering av avvik fra den korrekte politiske holdningen går kanskje på metode men bevisstheten om indoktrineringen mistenker jeg er større blant folk med historisk erfaring av autoritær ledelse?
Kritiske meninger om myndighetenes møte med corona vil kunne oppleves som kritiikk av folk selv dersom de har vært enige i og fulgt rådene og vel så det. Tror derfor det også er viktig å trekke fram styrket fokus på tiltak som isolasjon av syke og på helsearbeideres ansvar for å unngå å smitte pasienter/beboere… Dette er viktig med og uten corona…

2 Likes

Legestanden spesielt i den vestlige verden er selgere av medikamenter for legemiddelgigantene. Mange får provisjon, jo mer legemidler de skriver ut resept på, jo mer godtgjøringer av forskjellig slag får de. En del legemidler gir bivirkninger som må behandles med andre medisiner, spesielt gjelder dette psykofarmaka.

Flere leger som hopper av skolemedisin for å begynne med naturmedisin har opplevd å bli truet og trakassert, spesielt i USA. Legemiddelindustrien er kriminell og kynisk, den er som en legalisert narkotikaindustri.

2 Likes

Dette gir ikke legemiddelselskapene nok profitt, da det er kjent blant folk at ingrediensene er rimelige. Da kan de ikke ta vanvittige overpriser som de vanligvis gjør med medikamenter som er skjult bak patentrettigheter.

Igjen er det at dette vil ikke gi legemiddelgigantene nok profitt, de underrapporterer og til og med advarer mot rimelige behandlinger for folk for å sikre seg monopol på sine medikamenter med vanvittig overpris.

Hvis en milliard tvangsvaksineres og “bare” 5% får bivirkninger som de må ha medisiner for resten av livet, har legemiddelgigantene sikret seg 50 millioner kunder for dyre medikamenter de må ha resten av livet. Det er bare krigsvåpen-industrien som er like kynisk.

2 Likes

Når Gates og de andre i den økonomiske eliten som styrer verden tilhengere av befolknings-kontroll eller eugenics, kan en ikke utelukke at det er det de vil, redusere verdens befolkning og kontrollere og styre de som får leve i slaveklassen med chipping.

Politikerne ikke bare var nyttige nikkedukker, de er nyttige nikkedukker for den globale storkapitalen som i kulissene dikterer deres politiske beslutninger som kommer storkapitalen til fordel. Politiske beslutninger som for eksempel gjorde at farmasøytisk industri ble unntatt erstatningsansvar.

Det er også derfor at maten vi spiser inneholder for mye sukker, salt, feil fett og kunstige tilsetninger, Vestens prosesserte mat gjør folk syke, og som legemiddelindustrien profitterer på. Matvareindustrien og legemiddelindustrien har samme finansielle eiere.

2 Likes

Jeg har en anelse at folk flest ikke vet.

2 Likes

Det er nok veldig få som tenker over dette.

2 Likes

“Alt vi injiserer i kroppen av syntetiske kjemikalier lager ubalanser og skader vår indre økologiske balanse, og gir nye sykdommer på sikt og et svakere immunforsvar”.

Det er den kyniske legemiddelindustriens mål, de vil at så mange som mulig skal bli syke for å selge så mye medisiner som mulig. Legemiddelgiganten Mercks CEO Henry Gadsden, sa til magasinet Fortune at hans mål var at friske mennesker skal kjøpe deres medisiner.

Jo flere som får bivirkninger som de må medisineres for, jo mer profitt til Big Pharma. Det er bare krigsvåpen-industrien som tar flere liv.

Den globale storkapitalen styrer sine politikere og MSM, hemmeligholdet rundt genteknologiske vaksiner styrker mistanken om at vaksinen kan være for befolkningskontroll, biometrisk ID og enorm profitt for Big Pharma. Politikernes forslag om 100 års taushetsplikt beskytter storkapitalen og ikke folket, og viser hvem politikerne virkelig representerer, det er ikke folket.

2 Likes

Ikke bare leger som hopper av studium som blir truet. Huslegen vår bekreftet at MMR vaksine forårsaker autisme, slik vår yngste har. Samtidig sa hun at dersom vi skulle si gå til sak og innkalle henne til vitne ville hun benekte å ha sagt det for hun var ikke interessert i å miste legelisensen.
Dette sier noe om makten legemiddelindustrien har.

2 Likes

Alt dette er beskrevet i Event 201.

Allerede nå har folks hjerner kortsluttet fullstendig og det med et ikke eksisterende virus, testen gir utslag på et genetisk materiale som dannes i underhuden av millimeterbølger fra 5G, like før vaksinen så vil de ta livet av 65 millioner, noe som gir en vannvittig panikk vi aldri før har sett makan til.

Som Rockefeller dokumenter sier så vil de ta livet av millioner av millioner helt til menneskeheten underkaster seg NWO.

“viruset” er en ikke sak, bare noe som skal få folk til å ta vaksinene så de blir hybrider som er lette å kontrollere.
For satanistene bak så handler det om å utrydde skaperverker, tar du en DNA vaksine så er du ikke lenge en del av skaperverket og får så klart ikke slippe inn i det helligste når den tid kommer.

Som flere varslere sa i 2014 så vil de slippe et coronavirus i 2014 for å lure mennesker til å ta en DNA vaksine som vil gjør dem lette å kontrollere, en arme av viljeløse slaver der kritisk tenking og sunn skepsis er ikke eksisterende.

Verden vil bli som en maurtue der dronningen ( NWO ) har all makt og alle andre bare gjør som de blir fortalt.

En flere tusen år gamle drøm til super psykopatene er i fred med å bli oppfylt.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.