Nyheter MDTV Forum Om Doner

Tilliten til politiet er satt hardt på prøve i møte med vindkraftmotstandere på Frøya

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/08/tilliten-til-politiet-er-satt-hardt-pa-prove-i-mote-med-vindkraftmotstandere-pa-froya/

Jeg har behov for å stole på politiet. Av Steven Crozier. Det siste året har politiet forlenget oppholdsforbudet i midten av Frøya, pålagt av politimesteren etter mange anmeldelser fra utbygger. De fleste anmeldelsene er dog kommet fra vindkraftmotstandere, og er blitt henlagt eller ikke blitt besvart.   3 personer er dømt i tingretten og anken…

4 Likes

En bra sak å bruke som samlingsmerke mot globalistene. Den viser i all sin gru hvor korrupt statsapparatet er blitt. Men da er det viktig at det ikke blir en partipolitisk bevegelse

3 Likes

Det som viser hvor korrupt statsapparatet har blitt er de Amerikanske basene på Norsk jord. Vindkraft er nok en god andre plass.

4 Likes

Svært få syntes dette er relevant i hverdagen. Men for all del. Forsøk å skap en folkebevegelse ut av det

Skandalen var et faktum da politiet satte en stopper for den.

– Karl Kraus (Østerriksk satiriker, 1874 – 1936)

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.