Nyheter MDTV Forum Om Doner

Tilbaketrekningen fra Syria gjør kyllinghaukene forbannet


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/01/tilbaketrekningen-fra-syria-gjor-kyllinghaukene-forbannet/

en julegave til det amerikanske og syriske folket. Av Philip Giraldi. Philip Giraldi President Donald Trumps ordre om å trekke tilbake sine styrker fra Syria har på forutsigbart vis blitt møtt med en tornado av fordømmelser som toppet seg med at forsvarsminister James Mattis trakk seg. Oppsigelsesbrevet til Mattis fokuserte på at det var et…


#2

I min liberala lokaltidning här i Uppsala kan jag idag ta del av ett ganska omfattande TT-reportage (TT=Tidningarnas Telegrambyrå) som meddelar att “Bashar al-Assad på väg tillbaka in i värmen”

Det heter i ingressen:

“Han stod länge ute i kylan. Men nu börjar tidigare meningsmotståndare i allt större utsträckning att välkomna Syriens diktator Bashar al-Assad in i arabvärldens diplomatiska gemenskap igen.”

Detta TT-reportage hittar man också i (konservativa?) Svenska Dagbladet. Men Sveriges största dagstidning, förmätet “liberala” Dagens Nyheter, trogen sin icke-liberala politik att inte återge nyheter som går i tvärs mot deras agenda, har inte ett ord om saken. Varken TT-texten, eget reportage eller kommentar.


#3

Professor sjokkerer diskusjonspanel ved å fortelle sannheten.


#4

Vi vet vel alle hvem som egentlig står bak the ‘‘Middle-East-Fatigue’’! . . . . . .


#5

Philip Giraldi betoner fint at den syriske og amerikanske befolkning, ja hele verdens befolkninger kan glæde sig over, når USA trækker sig ud af Syrien, og at det styrker den globale kamp for fred. Men jeg er ikke enig i at der ikke er tabere, for med imperialistiske briller vil taberne være det zionistiske Israel og den amerikanske imperialisme med al dens militære monopoler, energi mv. og tilhørende hovedstrømsmedier. Og så er jeg uenig i Geraldis betoning: “Oppdemmingspolitikken var en amerikansk politikk utviklet av George Kennan i 1947 for å hindre ekspansjonen til en mektig og til tider agressiv Sovjetunion som snart hadde atomvåpen og som helt riktig ble sett som en seriøs trussel” Det var tværtimod Sovjetunionen, der var truet med udslettelse af den amerikanske og britiske imperialisme. Det var Sovjet, der undlod at støtte de revolutionære i borgerkrigen i Grækenland, støttede oprettelsen af det zionistiske Israel i 1947 og blev presset til at opgive et samlet fredeligt Tyskland.


#6

Benjamin Netanyahu har befalt bedt Trump om å roe ned tilbaketrekning av styrkene fra Syria, og når Netanyahu spør pent så må Trump adlyde.

Alle statsansatte i USA må jo skrive under på en lojalitetserklæring til Israel før de blir ansatt.
Noen som tror at dette ikke stemmer, se videosnutten;


#7

America is governed by jews. Make no mistake about it. - This is a stone cold fact.
What most people fails to get their head around, is the sorry fact that the jerUSAlem has the most thoroughly Jewed down political administration of any nation on the face of the earth [bar the only “democracy” in the Middle East - Israhell]. - Hence, you’ve got the present status quo all over the place - (i.e.: The WORLD!)

Take away the American ‘Military Industrial Complex’ [incl. the between 800 and 1000 military bases in over 70 countries], the financiers - the “Banksters” and “Financial System” of bottomless greed, the pathologically corrupt Lamestream Media & the criminal “Federal Reserve” – all run by the same kabal, and, - Presto!: - the ignorant, exceptionalist Americans would be up shit creek without a paddle! :canoe:

  • These are stone cold - self-evident FACTS!!!

Meanwhile; Over here, in Europe, we’ve got the following status quo: The “European Union” = An Un-elected Oligarcy of individuals = Capitalist power v.s. The Democratic power of the European peoples, same goes for the inhabitants of Putin’s Russia!] – And the fuckin’ kikes fat fingers is into ALL of these totally corrupt pies!


#8

Min yndlings-anti-semittiske semitt:


#9

[ https://www.youtube.com/watch?v=gjk6O71BWm8 ]

[ https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=MlNn1v4_Uf0 ]

[ https://vimeo.com/225632936?ref=fb-share&1 ]

“If a Jew is tempted to do evil he should go to a city where he is not known and do the evil there”
— Moed Kattan 17a

Jews May Rob and Kill Non-Jews. When a Jew murders a Gentile (“Cuthean”), there will be no death penalty. What a Jew steals from a Gentile he may keep.
— Sanhedrin 57a

“Jews are Divine. If a heathen (Gentile) hits a Jew, the Gentile must be killed. Hitting a Jew is the same as hitting God”
— Sanhedrin 58b
  • (Det er mere der det kommer fra . . . . . )

#10

’‘American Traitor John Bolton Sold Out the USA to Israel’’ . . . . . .


#11

Jeg er ikke like sikker. For hauker som Bolton kan ZOG være en grei ansvarsfraskrivelse når USA regime-endrer i Midt-østen. Om Trump nå forlater Midt-østen, så det kan bli en stor-krig mellom Shia og Sunnier, så er det vel mye Bolton som har skylda. Israel vil vel ikke tjene på en slik krig, men Kina vil slite med olje-importen når partene ødelegger hverandres olje-industri, og tsunamigrasjonen som vil følge, vil skade EU på alle vis.


#12

Ordene om at Bolt-on har ‘solgt ut’ er i denne sammenhengen mr. Morphonio’s.

Ut ifra et rent humanitært synspunkt, skiller jeg faktisk ikke mellom det ‘sikkerhetsrådgiveren’ og de som sitter og trekker i trådene i jerUSAlem står for,
hva gjelder ‘blaming’ og hva evt. kommende konsekvenser av at Trump avslutter USA’s fullstendig ulovlige tilstedeværelse i Syria angår, kan kun tiden gi svar på det spørsmålet.

At Europa også vil merke ringvirkninger, ligger vel i kortene, spesielt når vi vet hvilke ‘krefter’ som rår her . . . . .