Nyheter MDTV Forum Om Doner

Til kamp for Stølsheimen


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/11/til-kamp-for-stolsheimen/

Kan bli rasert av Norges hittil største vindkraftanlegg. Norsk Vind Energi As vil rasere for alltid det vakre naturområdet Stølsheimen i Hordaland med Europas største landbaserte vindkraftverk. Det planlegges 300 vindturbiner av inntil 250 meters høyde, hundre meter høyere og hundre flere enn på Fosen, det største og mest naturødeleggende vindprosjektet i Norge til nå.…


#2

Dette viser i praksis hvordan fri flyt av energi fungerer. Her skal det produseres energi som ikke skal brukes til å dekke behov for den norske befolkning, samtidig som den norske befolkning tvinges til å betale for gildet i form av skatter og naturinngrep (og vel også økt nettleie). Samtidig profitterer norske aktører på utbyggingen.

Med på lasset følger det også med salg av balansekraft fra norsk vannkraft, slik at den strømmen som brukerne kjøper fra vindkraft er stabilisert med en god del vannkraft. På sikt kan det føre til at norsk strømforsyning blir stadig mer ustabil i takt med utbygging av stadig mer vindkraft (ustabil på samme måte som vindkraft er ustabil).

I andre land kan oljeutvinning skape samme type konflikter som dette, men fordi oljeutvinning i Norge skjer offshore så blir konfliktene en god del mindre (kanskje bortsett fra i LoVeSe).


#3

Dette er da mer som Hydra - når du har fått kontroll på vannkraft-utbyggingen, så fylles fjellene rundt deg med
monster-konstruksjoner før du rekker å blunke.
Jeg venter på det første skikkelige orkanen. Om forsikringsbransjen varer så lenge.