Nyheter MDTV Forum Om Doner

The United State of Arms


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/11/the-united-state-of-arms/

Denne grafikken viser USAs våpeneksport fra 1950 til 2017. Dataene kommer fra Stockholm International Peace Research Institute’s Arms Transfers Database. Skapt av Will Geary.