Nyheter MDTV Forum Om Doner

The Tragedy of the Commons – allmenningenes tragedie eller kapitalismens tragedie?


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/01/the-tragedy-of-the-commons-allmenningenes-tragedie-eller-kapitalismens-tragedie/

Av Erik Plahte. Er det virkelig slik som Garrett Hardin, professor i biologi, hevda i artikkelen The Tragedy of the Commons, at kollektiv eiendomsrett og forvaltning av naturressurser bare fører til utarming og ruin? Etter at den kom på trykk for 50 år siden, har den blitt sitert over 10 000 ganger, og den gav…


#2

‘‘Elementary, my dear Dr. Watson!’’ . . . . . .

Ref. Ian Angus’s artikkel ‘The Myth of the Tragedy of the Commons’ – der han sier at ‘’Det sjokkerende er at dette reaksjonære tøvet har blitt hylla som en glitrende analyse av årsakene til menneskelig lidelse og miljøødeleggelser…’’

Hvem i all verden kunne finne på å hylle Hardin’s ‘hypotese’ mon tro? . . . . . .


#3

Bra artikkel! Min tanke er at konkurranse er rettferdig men vi trenger en konkurranse som ikke dreper jorden asap og fordeler goder bedre. Og utover det så er det jo problemstillingen med teknologiutvikling som reduserer behovet for menneskelig arbeidskraft hvilket er en variabel som endrer det meste… Jobb en knapp resurs…

“I det perfekte kapitalistiske markedet finnes det ingen grenser, ingen begrensninger av noe slag.”

“Grundige laboratorieeksperimenter har vist at når en gruppe personer får ubegrensa adgang til å høste av en felles ressurs, blir følgen overforbruk”

Mennesket…

Vi bør nok ta de erfaringer vi har og bygge nye sammfunsstrukturer basert på nye teorier. Tenke selv + erfaringer :roll_eyes::thinking:


#4

Tusen takk, Erik. Denne har jeg ventet på så lenge, at jeg fryktet jeg måtte skrive den selv.

At slike ideer får lov å feste seg, uten at de blir imøtegått, er et av hovedproblemene våre.

Det er som Paulus sier i brevet til Efeserne:

“Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og og åndskrefter”.


#5

Grei, logisk og betimeleg tilbakevising av Hardins “Allmenningens tragedie”.

Synd at Plahte heng på dette:

Jeg nøyer meg med å minne om at den rikeste tidelen av befolkninga i verden bruker omtrent 120 ganger så mye ressurser som den fattigste (basert på data fra Verdensbanken). Så om den fattigste tidelen av en eller annen grunn skulle forsvinne, ville det ikke bety stort for ressursbruken.

Befolkningsvekst er greit, så lenge dei fattige forblir fattige??

Er det dette som er vestresida sitt svar på ressurs-, miljø- og befolkingskrise?!