Nyheter MDTV Forum Om Doner

The Lancet: - Planeten trues av elektrotåka. Strålevernet er avlegs.

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/12/the-lancet-planeten-trues-av-elektrotaka-stralevernet-er-avlegs/

Av Einar Flydal. Denne teksten er også publisert på http://einarflydal.com den 10.12.2018 The Lancet er medisinernes mest prestisjefylte fagtidsskrift. Desembernummeret er viet vårplanets helsetilstand, og kan kanskje vekke opp norsk helsevesen: I en to-siders artikkel oppsummerer to kjente forskere kunnskapsstatus om virkningene fra menneskeskapt elektromagnetisk stråling på vår planet. I likhet med andre framstående forskere…

2 Likes

Dette er en svært viktig sak med tanke på den hodeløse tilretteleggingen for “tingenes internett” og det “smarte” samfunn som nå pågår i Norge, herunder 5G-eksperimentet (med bruk av millimeterbølger og «fasearrangerte antennerekker» [engelsk: «phased array»] som innebærer sterkt fokuserte strålekjegler - uten at dette er skikkelig utredet med tanke på helse), AMS-utrullingen (“smartmålere”) og heldigitaliseringen av skolen.

Selv om strålevernet i telekom-landet Norge later som om denne forskningen ikke eksisterer eller er noe å bry seg om, er det nå stadig flere andre land har forstått at de ikke lenger kan se bort fra den enorme mengden med forskning - og faglige advarsler - som finner økt risiko for en rekke skadevirkninger fra stråling langt under våre grenseverdier. Mange land er spesielt bekymret for de studier som viser skadevirkninger på kognitiv utvikling, psykisk helse og læring hos barn.

I fjor vedtok Kypros å totalforby WiFi og trådløs teknologi i alle offentlige barnehager. Samtidig vedtok myndighetene i landet å stanse all installering av trådløst nett i barneskoler, samt å innføre svært strenge begrensinger for bruk i skoler der dette allerede er installert. (I praksis skal det bare brukes unntaksvis av elevene, og bare med tillatelse av foreldrene.) Liknende lovgivning er innført i Frankrike og Fransk Polynesia, der det er forbud mot trådløs teknologi/WiFi i barnehager og institusjoner for barn under tre år og sterke restriksjoner i barneskolen, og til dels i Israel, der storbyen Haifa har gått lengst og valgt å totalforby WiFi også i barneskolen. (Frankrike valgte forresten også i år å totalforby bruk av mobiltelefoner både innendørs og utendørs i barne- og ungdomsskoler for å bedre det sosiale miljøet på skolene) Også byer og regioner i bl.a. Belgia, Spania, Italia og Østerrike har innført forbud og/eller begrensninger for bruk av trådløs teknologi i skoler og førskoler. Myndighetene begrunner dette med at de ønsker å være føre-var og beskytte barn mot mistenkte skadelige langtidsvirkninger av strålingen fra trådløs teknologi.

Mange land anbefaler også sine innbyggere å treffe tiltak som kan redusere «hverdagsstrålingen», for eksempel fra mobiltelefoni, for både barn og voksne. I Krakow (Polen) har byens myndigheter gått enda et skritt lenger, og har vedtatt å tilby måleapparater for radiofrekvent (RF) stråling til utlån for befolkningen, slik at folk selv kan måle hvilken strålemengde de utsettes for i hverdagen. Russiske helsemyndigheter anbefaler barn og gravide helt å unngå å bruke mobiltelefon, og russiske strålevernmyndigheter fraråder også bruk av WiFi-teknologi i skolen

Blant andre skadevirkninger som er godt belagt i forskningen er blant annet blant annet (som nevnt i innlegget) skader på DNA, fertilitet, kreftfremkallende virkning, nervesystemskader, skader på hormonsystemet, oksidativt stress og endringer i cellers kalsiumsignalering

1 Like

Jeg synes Flydal skylder å gjøre oppmerksom på at den artikkelen han referer til er et leserinnlegg (Comment) i Lancet og ikke en vitenskapelig godkjent (peer reviewed) artikkel. Videre legger han til vurderinger og meninger som det over hodet ikke er dekning for i leserinnlegget i Lancet

At the Lancet har valgt å trykke artikkelen, er et kvalitetsstempel i seg selv. For øvrig stemmer det at dette er en kommentar og ikke en studie (og dermed ikke fagfellevurdert).

Hvilke tenker du på? Jeg synes Flydal er ganske presis i gjengivelsen av hovedpunktene i artikkelen. I tillegg setter han stoffet inn i en større sammenheng. Er det noe spesielt du er uenig i?